Home
>
Blog
>
Corona 2

Corona 2

by

Mieke Mosmuller

19-03-2020 11 comments Print!

If we now disregard all numerical ratios and only follow what 'the authorities' impose on us, we must believe that we are at the mercy of a very strong danger. (We have been given the wrong justification data anyway, only we do not know exactly which are right and which are wrong - for this I refer you to my other texts on this subject). I do not have a well-written conspiracy theory in stock and still leave open the possibility that the danger - which one is not clear - is a real one and that the measures are right. On the other hand, the possibility that we are being brutally lied to remains just as open.

But if we refrain from all considerations, then it is in any case true that we are and will be threatened. What I do miss, though more or less completely, is what was still there in earlier disasters: the spiritual, mental and religious comfort. The materialist does not need that. But there are still many Christians on this earth. They should be a counterweight against the 'isolation from fear of infection'. I will briefly quote here the statements of three Dutch Christian church organisations:

Roman Catholic Church
'Due to the outbreak of coronavirus, the Roman Catholic Church is cancelling all Saturday and Sunday masses until the end of the month. In principle people can go to church to pray for themselves. (...) The Roman Catholic Church had already previously stipulated that oblates may not be placed on the tongue and that holy water may not be used when entering or leaving the church'.

Christian Reformed Churches (CGK)
Inevitably, we as a local church must now take the necessary measures to prevent the further spread of the coronavirus. Providence and caution go hand in hand. (…)
'We trust that you, as a council of churches, will follow government guidelines in your responsibility. After all, the government is also given to us by the Lord in His care' (...)
'Humility suits us. Does not such a virus help us in the brokenness of sin and the very limited human ability to create or sustain life? But whoever is in the possession of the Lord Jesus can live in trust and know that he is safe forever.

The Christian Community
(...) In this case, one decision must be taken per municipality:
- whether the services will be continued with prior notification (up to the maximum number) - or whether the services will be held without a congregation for the time being, with priests and clergy only. In the meantime, I hope that we will not forget the sick and vulnerable elderly people who are forced to stay at home and perhaps call a little more often than usual when a visit at home is not useful or possible.
With good wishes for strength and confidence in these troubled times, best wishes, ...'

What do we actually have left in times like these?

"When they knew his love,
All people would become Christians,
Left everything else;
All loved but one,
Would all weep with me
And perish in bitter sorrow.'
(Novalis, sacred songs)

In the developments as we see them now, there is no trace of a faith - not even a past one. One has even lost the memory of it.

But there is only one Christian protection, only one Christian therapy, only one Christian salvation from fear: Christ himself, that is love.

Does no one know anymore that the Holy Bread and Wine carry a healing power that is not present in any chemical remedy? How can we deprive people of the possibility of receiving communion, the sacrament?

Then all that is left to do is to deepen inwardly into the Christian principle and then we will receive communion. For example by meditating on the following passage from the Gospel of John (6, 16):

And as evening had now come, His disciples went down unto the sea, and entered into a boat and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus had not come to them. And the sea arose by reason of a great wind that blew. So when they had rowed about three or four miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing nigh unto the boat; and they were afraid. But He said unto them, “It is I; be not afraid.”

Then they willingly received Him into the boat, and immediately the boat was at the land whither they were going.’

Mieke Mosmuller
(www.emmauspastoraat.nl)

Corona 2 by Mieke Mosmuller

Give your comment please

Comments
 • From Emilie Opdam @
  Ik zou hier de volgende tekst aan toe willen voegen die in de Christengemeenschap verspreid werd: "Door de uitbreiding van het virus wordt duidelijk, hoe onvoorstelbaar verbonden we met elkaar zijn over de gehele wereld. En dat betreft ook de angst en het in de ban daarvan zijn, die zich snel overal verspreiden. Het virus werkt vereenzamend, afzonderend; de naaste wordt als een bedreiging beleefd, angst en isolatie zijn het gevolg. Ons sacramentele handelen is juist in zo'n situatie dringend nodig, omdat het gezondmakend, helend en verbindend werkt. Vanaf het altaar kan licht uitstralen, wat zich tegenover de genoemde negatief werkende krachten stelt, zodat vanuit moed en het vertrouwen in de geestelijke leiding van de mensen en de mensheid draagkracht voor dit alles kan ontstaan."
  • From Annamarie Nel @
   Dankje voor deze toevoeging, het plaatst het in het juiste daglicht!
 • From Machteld @
  Lieve Mieke, ja precies! Veel dank, aan jou, aan de in ons vallende Omgeving. Dat we haar herkennen mogen. Troostend en helend. Ookal is het rouwend. Met dank ook aan Novalis.
 • From Liesbeth @
  wat een prachtige directe troost en herinnering aan dat waar het werkelijk over gaat/ over zou moeten gaan. Als ze Zijn Liefde wisten …. Bijzonder om te ervaren dat ik direct in mijn voelend weten wordt aangesproken door deze zin en me gesterkt en getroost voel. En Hij komt in de storm over het water. Ook in deze storm. Dankjewel Mieke. Emilie ook dank voor de toevoeging.
  • From @
   Liebe Mieke, Ihre Worte schenken Licht in einer Zeit der Dunkelheit. das zeitlose Christentum und die zeitlose Weisheit von Rudolf Steiner leuchten durch Sie. Danke, Sie sind ein Leuchtturm in der Zeit der Orientierungslosigkeit, ein Fels in der Brandung. Herzlich, Barbara Simonsohn (Hamburg)
 • From Lieke van der Ree @
  Lieve Mieke,

  Dank voor je grote geloof en je liefdevolle vertrouwen in Hem.
  Deze crisis roept op tot bezinning - hoe reëel is mijn geloof werkelijk?
  Ik heb ter inspiratie een paar dagen geleden het verhaal over de Verlosser van Tsjernobyl weer opgezocht.
  Als de moedige vader Nikolaj in het zeer besmette gebied van Tsjernobyl een kerk kan hebben met gezonde gelovigen, zouden wij dan nu al de moed opgeven?
  We gaan ons toch niet al van te voren overgeven aan een overheid of de publieke opinie?
  Waar het op dit moment echt over gaat, is dat wij de werkelijke verbinding met de Opgestane ervaren. Voor ons, als mensen uit het begin van de 21e eeuw, die het oude geloof niet meer zo krachtig hebben, is er door jouw werk de weg gegeven uit het twijfelende verstandsbewustzijn naar een zeker 'weten', een beleven van de werkelijke aanwezigheid van Christus.
  Diepe dank daarvoor.
 • From Bert Verschoor @
  Precies de reden waarom ik ter communie ging in de gemeente Rotterdam. Dank Mieke en lieve groet, ook aan Jos.
 • From Chris Scurbecq @
  Dag Mieke & Jos

  Ik zit met een paar vragen. Een paar gedachten ook.

  Wat is je visie op de uitbraak van corona, vanuit geesteswetenschappelijk standpunt.

  Want tot nu toe wijs je terecht op buitenproportionele maatregelen, die vermoedelijk vanuit een mensvijandige agenda werken dan opkomen voor onze gezondheid. Wie weet stuurt men vroeg of laat aan dat mensen over gans de wereld zich moeten vaccineren. Bill Gates is zich wellicht nu al in de handen aan het wrijven. Steiner heeft gewezen op de gevaren van vaccins.

  Rudolf Steiner heeft destijds gezegd dat een virus eigenlijk vergif is dat UIT de cellen komt, dus niet een aanval van buitenuit. Hij wees wel op externe aanvallen: de mondiale uitrol van radiogolven in 1918 die de Spaanse griep veroorzaakten; de uitrol van radarsystemen tijdens WOII (ik weet niet wat dit veroorzaakte.)
  In 1968 kregen we de HongKongriep, na de uitrol van satellieten in de Van Allen gordel met zelfs uitzending van radioactieve straling.
  En nu zien we de uitrol van 5G (gsm) die het eerst in Huwan volop is geïmplementeerd, ook in het Italiaanse Lombardije, of in Iran en op cruiseschepen. Ca. 6 maanden na een grote elektrificeringsgolf zou er telkens een epidemie uitbreken.

  Tegenwoordig is het 'bon ton' om meer en meer te elektrificeren: elektrische wagens, laadpalen (op kosten van de burger!), sterkere telecom signalen, ..
  We zien vanaf ca. 1918 een toenemende elektrificering. Maar ook een toename van ongelooflijk veel vuile stoffen - sommigen zeggen zelfs dat men de lucht moedwillig vervuilt met zgn. chemtrails, gesproeid vanuit vliegtuigen.
  Jonge mensen zeggen onomwonden dat kernenergie het best is, want het stoot geen CO2 uit... Ik herinner met dat in de jaren '70-'80 mensen massaal gingen protesteren tegen kernenergie. We krijgen dus nu een ommekeer in de gedachten!

  Rond de corona wordt ook een angstpsychose wordt gecreëerd dat op zich voor veel mensen stress brengt en dat zo dan inwerkt op het immuunsysteem.
  Steiner - dacht ik - heeft ook ooit gezegd dat metalen in het lichaam, de mensen heel vatbaar maakt voor elektrificering. Er zou ooit een document op internet zijn gepost waarin staat dat vanuit 'het kamp van' Bill Gates vaccins werden gemaakt, of dat ze dat gingen maken, waarin kleine hoeveelheden metalen zitten. Dus die 'big boys' weten heel goed waarmee ze bezig zijn. Geld speelt voor hen al lang geen rol meer, het is de macht, de macht over wat of wie...

  De wereld rondom ons wordt zo chaotisch, de ene crisis is nog niet voorbij of er is een andere.
  Ook dat had Steiner voorspeld. Denken we o.a. aan de sociale driegeleding die nergens langdurig aardde, aan de karma voordrachten en bijna smeekbeden van Rudolf Steiner aan de Anthroposofische Vereniging om zich daarmee uiteen te zetten...En aan zijn waarschuwing voor wat ons te wachten staat als voorbij de de eeuwwisseling de anthroposofen dit alles niet gingen oppakken. Hij sprak zelfs over oorlog. Zei de Franse president recent niet "nous sommes en guerre!"?

  Hoe zie jij dit alles, temeer dat je toch ook arts bent?
  Ik zou ook wat dieper willen graven. Hoe kunnen we dat geesteswetenschappelijk duiden, i.e. zijn daar bepaalde wezens mee verbonden? Hoe gaan we daarmee om. Rudolf Steiner zou ook gezegd hebben dat we meer en meer spirituele krachten moeten ontwikkelen om goed te kunnen strijden tegen alle komende golven die ons te wachten staat. Kunnen we ons immuunsysteem op een bepaalde manier versterken?

  Alvast bedankt!
  Chris
  • From Mieke Mosmuller @
   Beste Chris, mijn methode is om heel uitvoerig van alle kanten te benaderen, en te hopen dat van daaruit duidelijk wordt wat er speelt. Zo heb ik ook het filmpje van Dr. Cowan gezien, maar ik weet dat Steiner dat zo niet heeft gezegd, wat onderbouwd zou kunnen worden met een reeks medische citaten. Steiner zal mogelijk in een persoonlijk gesprek ooit iets over het verschijnsel virus hebben gezegd, maar niet in voordrachten, daar spreekt hij uitsluitend over bacillen en bacteriën en heeft daar zeer genuanceerde inzichten in. Aan de andere kant is de visie dat de electriciteit en het magnetisme een grote rol spelen bij vatbaarheid natuurlijk heel interessant. Ik wil dus niet ook weer met een eenzijdige mening komen. Ik zal de komende tijd veel gezichtspunten aanraken en daar doorheen kunnen we wel vermoedens krijgen.
   Voor het immuunsysteem kan ik verwijzen naar een eurythmie video van Logos Eurythmie op YouTube, IOA, voor iedereen te doen. Hartelijke groet!
   • From Chris Scurbecq @
    Dank je wel voor jouw inzichten, Mieke!

    Interessant om weten is dat Steiner dat dus niet zo heeft gezegd over virussen; waar haalt men dat toch allemaal vandaan he. Ik kijk uit naar uw volgende schrijfsels in deze vreemde lockdown tijden.
    Maar hey, er is een prachtig lenteweertje vandaag. ;-)
    Dank voor de eurythmie oefening! Schijnbaar makkelijk, maar niet zo evident, de intentie erin leggen is - voor mij althans - belangrijk.

    Hartelijk groet!
  • From Mieke Mosmuller @
   https://youtu.be/LxVp6p2FgC0