Home
>
Blog
>
The crown

The crown

by

Mieke Mosmuller

11-03-2020 9 comments Print!

This time I will reflect on the theme that seems to occupy everyone: Corona. In electron microscopic research the virus looks like a crown and was given the name Corona. It will surely not be a coincidence that precisely that name also has another meaning: the human self, the crown on natural creation, and the apocalyptic promise for the sixth cultural era... (Philadelphia).

From the beginning of the reporting my feelings do not want to go along with the given facts. There is a flu raging in which deaths fall, the mortality rate is around 3 percent, which is higher than with an ordinary flu. There have been some severe epidemics in the past, which have claimed many lives. This flu from Corona must be controlled at all costs, it must not take on a global form.

There is no cure (yet), vaccination is not (yet) possible. Everything is being done to prevent infection: isolation, mouth caps, protective clothing, quarantine, sealing off cities and provinces. Still, the virus spreads, but of course you can't compare with what would have happened if all these measures hadn't been taken.

I am well informed about the numbers, today, Sunday 8 March 2020 the counter is as follows: current cases 42,606; deceased 3594; cured 59,965. (Johns-Hopkins University). These are global numbers. The world population is currently 7,769,496,470, (worldometers.info) a few seconds later it's already 50 more. More than 7.7 billion people inhabit this earth. In China there live 1,439,323,774 of them. That's almost 1.5 billion. A number of infections of 80,000 seems not so bad.

Of course, every death is a loss and one would want to prevent that. But the same governments that are now panicking or causing this panic, remain calm with numbers of deaths from other causes, with war deaths, with natural disasters, with serious incurable diseases. Ofcourse this is also a problem, but there is a lack of control, such as in the case of infection. Is that it? Or is this the only area of global agreement?

In short, I don't understand. That is to say ... this state of affairs raises serious questions. I illustrated the Dutch text with a number of articles in last week's NRC (newspaper). Unfortunately it is too much to translate... 

 • Is this flu more dangerous than we're allowed to know? Then we would get the wrong figures, because the above figures do not justify the measures and do not point to such a terribly dangerous disease.
 • Is this epidemic useful for practicing and investigating to what extent states can intervene and control?
 • Is it a plague sent (by God or so) to save nature and bring man back to humanity?
 • Is it an opportunity to use AI to control the individual?
 • Is there perhaps such a material deficit being caused by this that the KI cannot be developed any further and 5G, for example, has to be forgotten for a while?
 • Does the world economy need a push down?
 • Is it an ordeal for the current US president who wants to be re-elected?
 • Should we finally realize that living nature is infinitely more intelligent than technical intelligence? The powerlessness and failure of technology?
 • Why do we want to recruit retired doctors, for such a handful of seriously ill people, while the others just have symptoms of the flu?
 • Why does one get the impression that public fear is being exacerbated into mass hysteria, although the agent is rather innocent? Not entirely innocent, but not in accordance with these global measures?
 • Why lock up 16 million people in a part of Italy when Nicola Zingaretti (54), leader of the Italian Democratic Party (PD), is infected with the new coronavirus and said on Saturday in a video message on his Facebook page. "I'm doing fine, but I have to stay home in the next few days," "I'm doing fine, but I have to stay home in the next few days," "I'm doing fine, but I must stay home in the next few days," says Zingaretti (54). He says he will continue working from home. "Good luck everyone and see you soon!". How do you match one with the other?
 • Why the fear of contamination? Doesn't our body have any defence at all?
 • Don't viruses actually involve elementary beings that need to be recognized, but that better not be counted, because every count increases them tremendously?
 • Isn't a characteristic disease like Corona in fact a spiritual being that uses these elementary beings to manifest itself in the human realm? Does it perhaps have a certain necessary range, and are we spiritually foolish with our repulsive methods?

They're just questions, not opinions. Next week I will continue with the questions that have arisen. Surely an answer must come out of the questions...

Mieke Mosmuller

The crown by Mieke Mosmuller

Give your comment please

Comments
 • From M Apswoude @
  Dank je wel Mieke voor deze relativerende vragen. Zo blijven we alles in een groter perspectief zien en bewust te zijn van energie waar we bij aan sluiten of niet. Eigen verantwoordelijk voor je algehele gezondheid nemen voor zover je in staat bent.
 • From Gerard @
  Het hele gebeuren rond het virus toont mijns inziens aan hoe bedroevend weinig mensen in staat zijn zelfstandig na te denken over dit gebeuren door simpelweg de feiten te laten spreken. Je legt de vinger op een aantal zere plekken. Een ander interessant feit is nog dat gemeld wordt dat vooral oudere mensen aan het virus komen te overlijden.
 • From Kees @
  En zo komt het uiterlijk leven vrijwillig of opgelegd geleidelijk aan tot stilstand, er ontstaat een pauze....In de muziek heet zoiets een Fermate, of ook wel: Corona.... Tijd voor bezinning?
 • From Sjerp @
  Al hetgeen zich op het materiële plan manifesteert weerspiegelt wat er in de geestelijke wereld zich voordoet. Dit kroonvirus is een gevolg van diep verzinken in het materiële denken dat in de 19e eeuw een aanvang nam. Het is een gevolg van het feit dat de mensheid de geestelijke wereld ontkent als paradigma. Hoe dieper we als mensheid wegzakken in het materiële denken hoe heftiger de reactie zal zijn in het materiële veld. Ertegenover kan alleen maar besef staan van het kruis op Golgotha en het offer van Christus, met de levenscheppende daad in de overwinning op de dood. “Van het kruis vloeit in het bloed het nieuwe geloof, neemt dit op in uw denken,“ zegt de Mensenwijdingsdienst. Bijzondere en diep doorvoelde woorden.
 • From Sabine @
  Niet dat ik daar al een volledig antwoord op heb, maar ook deze vraag kwam naar aanleiding van je blog bij mij op: Waarom vindt het coronavirus nu juist in China zijn oorsprong?
 • From Bob Siepman van den Berg @
  Beste MIeke en Jos en anderen,
  Ik heb de positieviteitsoefening losgelaten op het coranavirus en kwam tot opmerkelijke inzichten. Misschien moeten mensen nu niet niet verder lezen en eerst zelf deze oefening doen: misschien komen jullie tot gelijke of juist ook andere resultaten.
  Maar ik geef dat nu toch maar wat van mijn bevindingen:
  1. Het kan het besef versterken dat we als mensheid één zijn, dat we één wereldgemeenschap vormen, we allemaal verbonden zijn in lief en leed.
 • From Bob Siepman van den Berg @
  Vervolg van mijn positieve bevindingen:
  2. Studenten die nu een maand niet mogen verschijnen aan de universiteit of hogeschool worden op zich zelf teruggeworpen, ze krijgen zomaar een time-out om zich te bezinnen op zich zelf, op hun studie e.d. Wat ga ik nu doen? Wat wil ik nog meer met mijn leven? enz. Dit geld trouwens voor veel meer mensen, ook bv. voetballers!
  3. De maatregel geen handen mogen geven haalt mensen uit hun gewoontepatroon of conventie. Je moet het ontmoeten of bedanken van de ander op een andere, creatievere of meer innerlijke manier (vanuit het hart) doen.
  4. Groot geschenk voor de aarde, het milieu en het klimaat: Er vliegen nu veel minder vliegtuigen, er rijden minder treinen, bussen en auto's. MInder luchtvervuiling, CO2 uitstoot enz.
 • From Tineke Stoffels @
  Zeer goede vragen...we worden getest op ons bewustzijn, onze bewuste ik.
  Wereldontwikkeling.
  Rudolf Steiner als ook de bijbel voorspellen dit. Het is een logische ontwikkeling van het menszijn en de wereld zoals wij die (mis)gevormd hebben.
 • From José @
  Ik kwam via Google op deze fijne website uit, nadat ik zocht op 'Rudolf Steiner, virus en Ahriman'. Het doet mij deugd dat meer mensen deze waanzin proberen te ontrafelen. Ondertussen schreef ik er zelf ook al eea over en dat wil ik graag delen, als dat mag.

  Gevangenis

  ‘We leven in een vrij land.' Ik moet altijd hard lachen wanneer ik die opmerking hoor, om vervolgens tot huilen over te gaan en te voelen hoe mijn maag zich in een knoop draait. We zijn zo vrij als een vis waarvan het vangnet ieder moment boven water gehaald kan worden. De illusie is ons water en het Corona-virus trekt het net van onze gevangenis op het droge. Ze was er al die tijd, zagen zij die naar de mazen hadden gezocht allang. En de rest nu maar spartelen.

  Ik heb dan ook geen enkele angst voor het virus, wél voor de overheid. Vermoedelijk ligt die vrees ook ten grondslag aan het gedrag van veel hamsteraars. Een deel gaat mee in de meute; hamsteren zien, doet hamsteren volgen en de pakken wc-papier worden net zo hoog gestapeld tot die hun zicht belemmeren. Oh, ironie. Een ander deel bereidt zich voor op een lockdown en met reden: ze heeft gezien waartoe de overheid in staat is onder het mom van het indijken van een virus dat totaal niet bedreigend is.

  In feite is dit Corona-virus een gemuteerde griep. Er gaan geen mensen áán dood, maar erméé. Toch een wezenlijk verschil: het virus ís niet dodelijk. Het kan de mensen die toch al zwak zijn te veel worden, dat wel. Meestal zijn die bejaard of hebben al een zwaar medisch dossier en is de kans groot dat een griep, of iets anders dat hun immuunsysteem had omzeild, hen ook fataal zou zijn geworden. Vervelend en verdrietig, zeker, op persoonlijk vlak is dit heel naar. Op collectief niveau zitten we midden in de waanzin. We leggen de wereld plat en helpen we zo de economie in een razend tempo om zeep voor iets wat in feite niet dodelijk is.

  Dat begon in China, waar ze een virus de kop op zagen steken dat ze in deze vorm nog niet kenden en ineens begonnen ze daar te roeptoeteren over doden. Waar was de context? Voor die er – in zeer beperkte mate – bij werd gehaald was het kwaad al geschied: mondkapjes all over the place. Het irrationele in de mens wordt nu eenmaal sneller aangesproken, emotionele wezens als we zijn. En nu wordt een panikerend volk met zijn eigen middelen verslagen door de overheid met in hun broekzak de onvermijdelijke media. Ze roepen op tot hysterie en voor de bühne manen ze tot kalmte; de ziekenhuizen kunnen de stormloop niet aan van diegenen die de staat en pers nota bene zélf onder de wol hebben uitgetrokken. De zieken die zonder hun tussenkomst nooit hadden geweten dat hun griep een biernaam heeft. Voor het algemeen goed wordt nu juist gecreëerd wat ze zogezegd willen voorkomen. En ondertussen zien we onze vrijheid alsmaar slinken en is de angst de geleider voor het virus.

  Gelukkig blijven er ook nog heel veel mensen wél zelf nadenken. Om mij heen zie ik handenwassers en elleboogniezers, zoveel is zeker, maar het merendeel van de mensen die ik spreek lacht om deze nonsens en hoest nog eens in het wilde weg. Als je de media moet geloven, loopt nochtans heel Europa rondjes om de eigen as – wapperend met de armen van paniek.

  Ik vind het verdacht. Deze stennismakerij, deze totaal verkeerde weergave van de werkelijkheid en hoe de pers ook nu weer leeft op paniek en sensatie. Om maar te zwijgen over al die dieren die nu afzien omdat er vaccins gecreëerd moeten worden.

  Over een paar maanden kijken we terug en zien we dat het hysterie om niks was. Er zal dan door onze beleidsbepalers echter geroepen worden dat de draconische maatregelen effect hebben gesorteerd en dat het zijn burgers heeft kunnen behoeden voor heel veel kwaad. Er is nog meer goed nieuws: er zijn over de rug van onschuldige dieren vaccins ontwikkeld waardoor we zogezegd zijn voorbereid op een volgende uitbraak. De farmareuzen hebben hun schaapjes op het droge en de overheid de touwtjes nog strakker in handen nu een economische crisis het volgende virus is wat verslagen moet worden.

  Ondertussen is het wachten op het Mort Subite-virus. Want: duw wat boven wil komen onder en het komt terug opzetten, in een andere, meer krachtige vorm. Gemuteerd, juist.

  Dus, mensen, houd uw hoofd koel en beleg in een farmareus.