Home
>
Blog
>
Why does this happen to us?

Why does this happen to us?

by

Mieke Mosmuller

26-03-2020 3 comments Print!

Just as the diseased person, who is familiar with spirituality, tends to blame society or people for the disease (evil forces) and to forget that he or she must seek the blame on himself, this state of corona-affairs can very easily be thought of - by means of spiritual science - in the hand of malicious organizations. That can quite well be true, I will come back to that. But here, first of all, I would like to look for the blame to be placed on ourselves.


I start from the meaning of the virus, as I unfolded it in my previous text. So I assume that we are involved in a pandemic, due to an infection with a virus for which we have no cure. I then follow on from my previous reflections on what a virus is and that we should interpret this as an attack on the essence of the body, in any case, the point of attack lies in the DNA/RNA and is therefore comparable to the point of attack of nuclear force in physics, where the atomic nucleus is being attacked.

Rudolf Steiner saw the bacteria as belonging to Ahriman's battle material. The virus (of which he did not yet speak) should be counted among the third class of beings that oppose the rightful development of mankind. In the book ‘Die Geheimwissenschaft im Umriss’ Rudolf Steiner describes how the 'I' of the human being makes himself accessible, as it were, for this adversary. You must be able to consider several places in Steiner's work at the same time, because he does not yet mention the name of this counter-power here, he does so in other places, and it is clear that this third force is only really beginning to take effect in our time. I may speak in riddles, but I don't want to say more here. The interested reader can very well follow this up himself.

I will elaborate on it here, without further giving names.
In the relevant section in the 'Geheimwissenschaft' on Sleep and Death, Rudolf Steiner describes that sensory pleasure, which is satisfied by the physical body, always carries spirit within it. To that extent it is good, this lust. But when the I uses its abilities to cultivate lust, as it does in epicurean pleasures f.i. - but we can easily imagine all kinds of other cultivations - there's a surplus of physical lust that doesn't have spirit in it. As a result, the I becomes impoverished and finally irrevocably loses parts of itself.

I think I may say that this cultivation of lust is an important characteristic of our society. When one takes this together with other passages in the work of Rudolf Steiner, one can say that there is a word to express the whole, and that is frivolity. It is the pleasure, in which the physical body is needed to come to a satisfaction, but in which the physical body itself actually does not need this at all. In addition, this includes a whole range of psychological pleasure, such as mocking the values of existence.

A resemblance of this pleasure cultivation and the abuse of the body can be seen in the virus. And what we now see in society, the proclamation of a state of emergency everywhere that temporarily 'expels' the democratic constitutional state, is an extensive weakening of the self-aware, self-responsible I. What exactly is the cause and what the consequences are, I leave aside for the time being.

We are experiencing a direct attack on the human essence:
• Starting from man himself (frivolity).
• Starting from an agent on the essence in the cell nucleus, in which not the hereditary material is changed, but the cell metabolism.
• Starting from the states, working upon the individual - to a large extent with the consent of the individual.
An interesting contribution to judgment:
[LINK]: Coronavirus disease 2019 (COVID-19): the harms of exaggerated information and non-evidence-based measures.

Next, I would like to discuss other causes of getting an infection than just the infection (on which all measures are now based), in the hope that we will feel less powerless.

Mieke Mosmuller

Why does this happen to us? by Mieke Mosmuller

Give your comment please

Comments
 • From Hessel Rolsma @
  Beste Mieke,
  Je schrijft:
  :"Een gelijkenis van deze lustcultivering en het misbruik van het lichaam zien we in het virus. En wat we nu maatschappelijk zien ontstaan, het overal afkondigen van de noodtoestand waardoor de democratische rechtsstaat tijdelijk wordt ‘uitgezet’ is een in het groot uitgebreide verzwakking van het zelfbewuste, zelfverantwoordelijke ik. Wat precies oorzaak is en wat gevolg laat ik vooralsnog buiten beschouwing.In de eerdere genoemde tekst kan ik volledig achter staan.
  Echter in mijn aangehaalde citaat is mijn mening iets anders, namelijk/
  Leven in een zogenaamd democratisch systeem welke is gestoeld op een kapitalistische kijk, ervaar ik nu een bevrijding van ht kapitalistisch systeem en ontstaat meer persoonlijke vrijheid. Juist nu, door de wijze waarop de regering de verantwoordelijkheid terug legt bij zijn burgers - een geen opgedrongen lock down in te voeren - ontstaat er een actieve betrokkenheid juist daar waar de gezondheid te wensen over laat. Het uit de hand gelopen kapitalistisch systeem heeft ons omringt, in beslag genomen en onze persoonlijke ontwikkeling sterk beïnvloed. Juist in deze tijd hebben jonge mensen daar heel veel last van waardoor er steeds meer zenuwziekten ontstaan, zoals ik dit benoem. De etherwereld waarin wij geleefd hebben is van de ene dag op de ander veranderd waardoor persoonlijke vrijheid is ontstaan. Wij kunnen nu weer vanuit een persoonlijke (grotere) ruimte onze balans opmaken en vanuit ons eigen initiatief vorm geven aan de wereld.
  Eer dit zo ver is, is het noodzakelijk in contact te komen met ons zelf, onze intuïtie en daarna ervaren of wij zo geïnspireerd kunnen zijn om dit om te zetten in een persoonlijke actie. Onze handeling. Het luisteren naar wat er in ons hart leeft is jaren maatschappelijk afgestraft omdat we ons moeten houden aan de protocollen van hielprik, cito toetsen, maatschappelijke positie en daarbij de uiterlijke status.
  Nu het maatschappelijke systeem faalt kunnen we weer in contact komen met datgene wat ons inspireert. Zie hiervoor de burgerlijke initiatieven.
  Het zelf herstellende vermogen van de natuur, de kosmische krachten, brengt ons op een hele duidelijke manier terug naar onze essentie. Dat wij nu steeds meer leren uit te gaan van onze eigen innerlijke boodschap in een sterk veranderende maatschappij,
  De lust zoals je die zo mooi weet te benoemen wordt nu lot last omdat er een verslavende werking van uit is gegaan. Het is voor een groot deel onze identiteit gaan bepalen.
  Juist vanuit ons innerlijk "sanctum" weten we wat onze waarheid is.
  Juist omdat we leven in een dualiteit van Ziel en lichaam is er de geest die scheppend kan zijn. Het juist voor mij zo dat het een uitgelezen kans is vanuit mijzelf op te staan en het juiste te doen. Immers het bewustzijn is scheppend, wat inhoud dat omstandigheden, omgeving en alle ervaringen in het leven voortkomen uit dominerende denkpatronen. De weg die het bewustzijn kan inslaan is afhankelijk van de wijze waarop wij denken, waar weer uit volgt dat alles wat wij bezitten en waar wij naar streven - op welk gebied dan ook - voortkomt uit de kracht van onze gedachten.

  Met vriendelijke groet, Hessel Rolsma

 • From Paulus Schürmann @
  Sehr geehrte Frau Mosmuller,
  vielen Dank für Ihre Auseinandersetzungen, Ihre kritische Offenheit und Ehrlichkeit! Ich möchte Sie hier noch auf einen weiteren Beitrag aus der deutschen Presse hinweisen, der vielleicht zu "unserer" Urteilsbildung als Baustein dienen kann:
  https://www.nachdenkseiten.de/?p=59617&utm_source=pocket-newtab
  Mit freundlichen Grüßen,
  Paulus Schürmann
 • From Theophil @
  Welch ein Gegensatz dazu, der Wochenspruch aus dem Seelenkalender Wo 52.
  Welche Möglichkeiten, die darauf warten, realisiert zu werden durch das bewusste Erleben der Worte und damit durch das Erleben in sich selbst.
  Ist nicht gerade das eine gesundende Wohltat.