Home
>
Blog
>
5G

5G

door

Mieke Mosmuller

16-10-2019 5 commentaren Print!
Geleidelijk aan wordt de wereld wakker voor het invoeren van 5G. Er wordt inmiddels zoveel over gepubliceerd dat het wel haast onmogelijk is, om aan het besef van 5G nog te ontkomen. Ook in de antroposofische tijdschriften wordt er aandacht aan besteed. Zo verscheen in het septembernummer van ‘Der Europäer’ een interessant artikel van Jeremy Naydler en ook in het Zwitserse tijdschrift ‚Gegenwart’ was er een bijdrage over dit thema te vinden.

De oproep tot bewustwording en bestuderen van het fenomeen is uitermate belangrijk en wordt op deze wijze ook gedaan. Ook het bewust worden van de geesteswetenschappelijke betekenis van straling wordt onderstreept. Maar een gevoel van machteloosheid komt toch over ons wanneer we moeten beseffen dat ook buiten de aarde stations worden opgesteld, vanwaaruit de aarde met elektromagnetisme wordt bestraald.


De vraag komt dan op of wij mensen daar iets tegen in kunnen brengen. Is het genoeg om te protesteren, te studeren en bewust te zijn? Ik ben altijd weer verbaasd te constateren dat de werkelijke oplossing die in de anthroposofie gegeven is zelfs niet wordt genoemd.

Daar over een volgende keer...

Mieke Mosmuller

5G door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van Maureen Havas-D’Andrea @
  I truly look forward to your continued research on this topic. Rudolf Steiner did say that his most important work was Philosophy of Freedom
  For me one of the answers lies in continuing study with this work but I wish to hear from others about any other protections we might seek - for all of humanity, not only Anthroposophists
  Thank you
 • Van Lola @
  Dear Mieke, Have you heard of/read the following book : Humanity's Last Stand, The Challenge of Artificial Intelligence, A spiritual -Scientific Response by Nicanor Perlas
 • Van Machtekld Rippen-Veenker @
  Ik ook: vorige week kreeg ik het tijdschrift "Die Drei' in handen. In dat nummer stond een groot artikel over 5G. Aan de ene kant ben ik blij dat ik op die manier meer inzicht krijg in wat er in ons en om de aarde heen zich afspeelt of af gaat spelen. Blij is natuurlijk een omstreden uitdrukking voor de onhandigheid, de bijna wanhoop die zo groots ontstaat te beschrijven, omdat ik niet lees wat wij vanuit de Anthroposofie in handen hebben om te dóen. En dat maakt me dan des te wanhopiger omdat we het groeiende innige denken naar de geest, dat wij mogen mogen en kúnnen doen, overslaan in de oplossing van een weg naar genezende wakkerheid.
 • Van Michiel Suurmond @
  Goeie afbeelding. :-)
 • Van Josef Kaltenberger @
  Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass Sie dieses die ganze Erde bewegende Thema 5G ansprechen.
  Und bin gespannt, was Sie aus der Anthroposophie heraus bringen werden!
  Danke und freundliche Grüße:
  Josef Kaltenberger