Home
>
Blog
>
Chartres - 3

Chartres - 3

door

Mieke Mosmuller

29-05-2019 0 commentaren Print!

Bij een bezoek aan de kathedraal probeerden we eerst het West Portaal, het beroemde Koningsportaal, te ervaren. Als je de kathedraal door deze poort binnengaat, ga je de poort van het Nieuwe Jeruzalem binnen. Maar als we een realiteit willen ervaren, is dat niet de juiste ingang. Want de mens is verre van volmaakt genoeg om een overeenkomst te vertonen met de apocalyptische volmaaktheid.


Het zuidportaal is de poort van het uiterlijke christendom. Daar staat de Christus zelf als een wereldlijke leraar en hij wordt geflankeerd door zijn apostelen, belijders en martelaren. Ook deze toegang is als eerste niet de juiste.

Bij het Noordportaal vinden we echter de zuivering van de ziel, gebaseerd op het Oude Testament, culminerend in de geboorte van Maria als kind van Anna. Maria, de moeder van Jezus, ontmoet Elizabeth, de moeder van Johannes de Doper.

Hier kunnen we naar binnen gaan en het pad van de middeleeuwse pelgrims volgen... We horen de muziek met onze ogen en kijken ernaar met onze oren. De macrokosmische mens zal voorzichtig verschijnen...

Mieke Mosmuller

Chartres - 3 door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.