Home
>
Blog
>
Concreet denken

Concreet denken

door

Mieke Mosmuller

07-08-2019 0 commentaren Print!
Terwijl de voorbereiding voor het Seminar in Zwitserland - met als thema Michael - in volle gang is, kijk ik terug naar de driedaagse verdieping in het thema Incarnatie die wij in mei in het Brabantse Ulvenhout trachtten te verwerkelijken.

Vanaf mijn eerste kennismaking met de anthroposofie beleefde ik de michaelische impuls om het abstract-intellectuele denken te mogen omvormen in een levend en concreet denken. Die impuls zou in alle gebieden van de anthroposofie moeten worden gewekt.


Wanneer je je dan verdiept in de 'Algemene Menskunde' met betrekking tot de opvoeding van het kind, komt die impuls met alle kracht op!

Twee tot drie voordrachten in het boek 'Algemene Menskunde' van Rudolf Steiner hebben we met een actief denken en beleven op die wijze geprobeerd tot leven te wekken.

Voor mijzelf culmineert dat in een alinea in de derde voordracht, die ik volgende week zal citeren.

Mieke Mosmuller

Concreet denken door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.