Home
>
Blog
>
De kracht van de herinnering

De kracht van de herinnering

door

Mieke Mosmuller

19-02-2020 1 commentaren Print!

Deze week voelen we de voorbode van de lente. Het heldere denken dat we in de wintertijd hebben ontwikkeld dreigt nu verdoofd te raken door de beginnende groei in de natuur. Maar met onze wilskracht kunnen we ons herinneren aan onze winter-kracht en hierdoor zelfs een versterking van het schouwen bereiken.


De wereld dreigt te verdoven
De ingeboren kracht in de ziel;
Nu treed gij, herinnering,
uit de geestesdiepten lichtend op
En sterk mijn schouwen,
Dat slechts door wilskrachten
Zich zelf in stand kan houden.

Die Welt, sie drohet zu betäuben
Der Seele eingeborene Kraft;
Nun trete du, Erinnerung,
Aus Geistestiefen leuchtend auf
Und stärke mir das Schauen,
Das nur durch Willenskräfte
Sich selbst erhalten kann.

Mieke Mosmuller

Deze weekspreuken zijn door Rudolf Steiner gegeven in 1912 / 1913: Anthroposophischer Seelenkalender.

De kracht van de herinnering door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
  • Van @
    De wilskracht, hoop, mijn herinnering en ervaringen uit 78 jaar aardeleven nu sterken mij om wakker verder te gaan zonder angst, -wetende-, ziende en horende wat gaande is. De onwaarheid, macht en geld heeft de mensen al voor een groot deel verdoofd. Van harte dank voor de mooie bijdragen. Ik weet van een vriend, Duitse beeldhouwer, wat voor mooi -werk- je doet. Danke, Danke Mieke Mosmuller.