Home
>
Blog
>
De mens en 5G

De mens en 5G

door

Mieke Mosmuller

23-10-2019 15 commentaren Print!

Het is een afschrikwekkend wereldbeeld om al in het derde millennium een techniek tot ontwikkeling te zien komen, die het tot stand brengt om de aarde in een elektromagnetisch harnas op te sluiten en om vanuit de aarde die opsluiting gaande te houden.

Je ziet het voor je: een elektromagnetisch korset rondom de aarde dat deze afsluit van de rest van de kosmos, geen enkele onbestraalde plaats meer op de gehele aarde; binnen die bol een leger levende mensen die in toenemende mate met hun innerlijke leven afhankelijk zijn van wat van buitenaf gestraald wordt en wat van binnenuit aan inhoud geleverd wordt. Ook het lichaam zal dan natuurlijk voortdurend onder invloed staan van de straling op de aarde zelf en komend van buiten af, uit het buitenaardse, doordat daar satellieten de aarde omcirkelen.

Het is bekend dat het wetenschappelijke onderzoek zo kan worden ingericht, dat het aantoont wat je verwacht, of wat je wilt dat het aantoont.

Wanneer je een twintigtal jaren terugkijkt dan herinner je je de tijd dat de bestraling vanuit de wifi en de zendmasten steeds sterker werd. Er waren nog altijd plaatsen op aarde waar je daar vrij van was die zijn er nu nog. Het heeft natuurlijk enige tijd geduurd voordat je dan bemerkt wat het effect ervan is: sterke prikkeling, haast, gejaagdheid, hartkloppingen, slecht slapen, hoofdpijn, het gevoel onder stroom te staan enzovoort. Je probeert aanvankelijk om die invloeden te vermijden, maar in de loop van de jaren merk je dan dat je eraan gewend raakt. Minder spanning, minder gejaagdheid, minder gevoel van elektrische stroom - en dan komt er een veld met hogere frequentie en je moet er opnieuw aan wennen.

Het is begrijpelijk dat veel mensen zich afvragen: Wat doet dit met onze lichamelijke gezondheid en wat doet het ons psychisch? Goed kan het niet zijn...  Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat alle mogelijke vormen van klachten gebaseerd op haast en nervositeit toenemen, ook de klachten die tenslotte tot lichamelijke ziekte leiden, zoals hart- en longaandoeningen. Het mag zijn dat het wetenschappelijke onderzoek dit niet heeft aangetoond. Het is bekend dat het wetenschappelijke onderzoek zo kan worden ingericht, dat het aantoont wat je verwacht, of wat je wilt dat het aantoont.

Aan de andere kant lijkt het een soort van training voor het lichaam. Je merkt dat je er steeds meer bestand tegen raakt en je zou je kunnen voorstellen dat het een soort 'survival of de fittest' is, dat alleen de sterke krachtige lichamen voldoende verweer hebben om deze aanslagen vanuit de elektriciteit en het magnetisme, en natuurlijk ook vanuit het nucleaire verval te verdragen en zich daaraan aan te passen.

Het lijkt me noodzakelijk dat we als mensheid ermee doorgaan, om deze ontwikkeling van de techniek kritisch te beschouwen, ons te verdiepen in de geesteswetenschappelijke achtergronden en waar mogelijk te protesteren. Maar tegelijkertijd lijkt het me ook duidelijk dat het de wil van bepaalde mogendheden is dat deze technische ontwikkeling zich voortzet. Het is immers zo dat het een geweldige mogelijkheid is om van de mensheid een kudde te maken, waarvan het merendeel van de exemplaren braaf mee loopt in de richting die wordt afgedwongen. Enkele lastposten zullen er altijd wel blijven, misschien ook hele kringen van lastposten, maar de grote massa kan wat betreft de denkwereld en de gevoelswereld op een ideale manier worden gemanipuleerd, zodat ook de handelingen daaraan aangepast verlopen.

Het onderzoek in die richting en ook de toepasbaarheid in de techniek is al vergevorderd. Deze onderzoekingen worden altijd gerechtvaardigd met hun medische nut. Zo stond er laatst een artikel in de krant over een medische specialist die ALS (amyotrofische lateraalsclerose, een snel voortschrijdende degeneratieve neurologische ziekte) heeft, en hoewel zij niet in staat is nog iets fysiek te bewegen, kan zij wel haar gedachten bewegen. Nu is het inmiddels mogelijk om met behulp van de techniek die gedachtebewegingen te registreren, in zeker opzicht ook inhoudelijk. Zo wordt een weliswaar moeizame, maar toch wonderbaarlijke communicatie mogelijk. Wie zou daar iets tegen kunnen hebben?

Wanneer je een dergelijke beschrijving leest dan ontkom je niet aan de bewondering voor de voortgang van deze techniek. Maar je moet wel tot je laten doordringen dat het blijkbaar mogelijk is om met behulp van registratietechnieken vast te stellen dat een persoon denkt, dat hij zijn/haar wijsvinger naar zijn/haar duim zal bewegen. Zij doet het niet, want zij kan het niet, maar zij denkt het en dat kan geregistreerd worden. Je kunt je wel voorstellen dat dit niet een directe waarneming is, maar een registratie van een bepaald patroon waarvan men dan weet dat het dat is. Maar een toekomst opent zich toch van een bepaald soort lezen van gedachten, met behulp van technische apparatuur.

Nu is het ook in de in esoterische wetenschap wel bekend dat als het ware de 'onderkant' van de gedachten op elektrische stroming berusten. Zolang de gedachten inhoud hebben die met het zintuiglijke bestaan te maken hebben zijn deze gedachten als elektrische impulsen registreerbaar. Verheft het denken zich tot inhouden die algemeen zijn en niet zintuiglijk, dan is een dergelijke registratie niet meer mogelijk en zal ook nooit mogelijk worden, omdat deze vorm van gedachten niets met de elektrische impulsen te maken hebben. Hier opent zich de weg naar de vrijheid... Dit is de eerste mogelijkheid om vrij te blijven van straling en registratie. 

Het werkt als een potente kuur van vitaminen zou je kunnen zeggen, veel te sterke straling, die het lijf gezond houdt, maar de geest verzwakt.

Een andere overweging is dat het dankzij de anthroposofie bekend is, dat wij als mensen in de aarde atmosfeer niet onbeschermd zijn, dat we daar niet afgesloten kunnen worden van de kosmos of van de geestelijke wereld omdat in de aarde atmosfeer Christus zelf als onze beschermer leeft. Het is dus beslist onmogelijk dat wij door een elektromagnetische ring rondom de aarde afgesloten zouden worden van Christus zelf. En omdat Hij de kosmos is zal onze toegang tot de kosmos ook blijvend zijn.

Alleen moeten we wel weten hoe we met dit kosmische Woord in verbinding kunnen blijven, want het is natuurlijk een feit dat de krachten van het elektromagnetisme het fysieke bestaan zeer sterk ondersteunen. Uitgaande van de survival of de fittest ben ik van mening dat die groep mensen die dan tenslotte tot de 'fittest' behoren de grootste moeite zullen hebben om nog te sterven, omdat het fysieke lichaam in een soort duurzaamheid terecht komt en het verzwakken daarvan - wat toch nodig is om te kunnen sterven - nog maar moeilijk optreedt. De vergrijzing is dan niet alleen een gevolg van de verbeterde medische techniek, maar ook een gevolg van de blootstelling aan de elektromagnetische straling, waardoor vanuit de ondernatuur krachten aan het lichaam worden toegevoegd, die maken dat het sterker wordt. Het werkt als een potente kuur van vitaminen zou je kunnen zeggen, veel te sterke straling, die het lijf gezond houdt, maar de geest verzwakt.

Vervolgens wordt dan de euthanasie steeds noodzakelijker - hoewel een uitgesproken slecht instrument - om toch nog een eind aan dit fysieke aarde bestaan te kunnen maken.

Binnen de schil van straling hebben wij dus het kosmische Woord zelf als onze directe Helper en we hebben dus slechts één vraag te beantwoorden, namelijk:

Hoe houden we de verbinding met Hem in stand?

Wordt vervolgd... 

Mieke Mosmuller

De mens en 5G door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van Marita Stomp @
  Dank je Mieke , voor dit stuk ik ervaar het als zeer verhelderend en ben al een stuk geruster . vr gr Marita Stomp Almere
 • Van Robert Michael Burnside @
  Good thoughts, thanks.
 • Van Boudolf @
  De strategie der tegenmachten gericht op de manipulatie van het IK is niet te onderschatten. Ahriman legt zijn mantel rond de aarde, en het is niet die der liefde. In zijn schaduw bewegen zich de " verlichte geesten", niet beseffend dat ze duisternis brengen.
 • Van @
  Boeiende zichtpunten, Mieke. Ik kijk uit naar hoe je woord zal geven aan het verbonden blijven met de Christus. Hier wil ik ook het werk van Guurtje Kieft aanhalen dat via het dynamisch tuinieren een opening stimuleert met de hiërarchieën doorheen deze drievoudige korsetten.
 • Van Maureen Havas-D’Andrea @
  I can verify the ‘getting used to’ of these influences. There was a time when I couldn’t spend time in a shopping mall without getting headaches. Now it is not so bad.
  I have also thought that the Encircling of the earth with all of these devices must surely be resulting in a change in the weather patterns that we are experiencing. Constant raying in from so many satellites would be like bathing the earth with electric warmth 24/7.
  Thank you for your thoughts they are appreciated
  Maureen
 • Van obootje @
  Dankjewel voor je gezichtspunt en de denkkracht die jij aanreikt. Dit uitdragen is ook belangrij. Ik ga daar actief mee aan de slag.
 • Van Hans @
  Dag Mieke, dank voor je artikel! Ik zou ook denken dat juist door deze elektromagnetische web, mensen juist minder spiritueel in contact kunnen komen met Christus levend in de ethersfeer?

  Je laatste alinea:

  'Een gevolg van de blootstelling aan de elektromagnetische straling, waardoor vanuit de ondernatuur krachten aan het lichaam worden toegevoegd, die maken dat het sterker wordt. Het werkt als een potente kuur van vitaminen zou je kunnen zeggen'.

  Zou je daar nog verder op in kunnen gaan? Hoe kunnen juist deze stralingen die ongezond zijn, zoals je ook in het begin benoemt, nu juist uiteindelijk versterkend kunnen werken?
 • Van Michel Gastkemper @
  'Zolang de gedachten inhoud hebben die met het zintuiglijke bestaan te maken hebben zijn deze gedachten als elektrische impulsen registreerbaar. Verheft het denken zich tot inhouden die algemeen zijn en niet zintuiglijk, dan is een dergelijke registratie niet meer mogelijk en zal ook nooit mogelijk worden, omdat deze vorm van gedachten niets met de elektrische impulsen te maken hebben.' Dat is volgens mij onzin. Je kunt het wel hebben over gedachten die aan het lichaam gebonden zijn (eruit voortkomen als het ware) en gedachten die puur door de vrije wil ontstaan en dus niet door het lichaam. Maar om dan het omgekeerde te beweren en te zeggen dat de inhoud van de gedachten maakt of die elektrisch registreerbaar zijn of niet, lijkt mij onjuist. Het gaat niet om de inhoud, maar om de manier waarop de gedachten tot stand komen.
  • Van Mieke Mosmuller @
   Je kunt nu eenmaal geen universele zintuigvrije gedachten denken zonder vrije wil in te zetten, dat kun je uitproberen. Dan zul je de zin van deze onzin inzien. Dit is een poging een gedachtengang op te bouwen in het verloop van verschillende ‘afleveringen ‘. En ik wil - opzettelijk dus - pas in tweede instantie over het denkproces schrijven. Gedachten, geleid door de zintuigindrukken, zijn in toenemende mate door techniek registreerbaar, zintuigvrije gedachten zijn dit niet. Dat hangt met de vorm samen, dat staat er ook, dat is iets anders dan inhoud, al speelt de inhoud een rol bij het vinden van die vorm.
   • Van Michel Gastkemper @
    Wat u nu schrijft, is volgens mij wat anders dan de twee zinnen die ik uit uw artikel citeerde, en kan ik ook beter volgen. Want in het eerste geval zou bijvoorbeeld de gedachte 'stoel' wel elektrisch registreerbaar zijn, en de gedachte 'kwadraat' niet. Dat lijkt me onjuist.
 • Van Len Gibney @
  Hah, more religious hocus-pocus
 • Van Gerrit Gielen @
  Ik denk dat het zou helpen als mensen zouden beseffen dat gewoon zonlicht ook elektromagnetische straling is. Alleen dan van een hogere frequentie en bijna oneindig veel intenser dan alle door de mens geproduceerde elektromagnetische straling bij elkaar.
 • Van Anna Kruzdlo @
  Dank, dank voor deze nieuwe gedachten.
 • Van Rosseel @
  Dank je el Mieke zeer duidelijk
 • Van Wim Driessen @
  Geachte Mieke Mosmuller; probeer ik mee te denken met uw - voor mij welkome - gedachtengang over hetgeen in de esoterische wetenschap wel bekend is (8e alinea in uw inleiding naar ik meen) dan hebt u het op een bepaald moment over 'lichaamsvrije' gedachten welke niet meer registreerbaar zijn en zullen zijn, omdat deze vorm van gedachten niets met de elektrische impulsen te maken hebben. Of méér te maken hebben, denk ik dan want een denkend ik zal toch enkel steeds zogezegd .>vanuit een positie tussen< tot die vrije gedachten kunnen komen !? Dit doet herinneren aan een uitspraak van Andreas Burnier/professor Dessauer destijds: "het kwaad zal ons eeuwig begeleiden". (eeuwig als tot het einde der tijden)