>
>
>

De wordingslust van het wereldbestaan

door

Mieke Mosmuller

Tue, 19 March 2019 23:00:00 GMT 1 commentaren Print!

Nu wil de wordingslust, de kiem- en groeikracht van het wereldbestaan zich binnendragen in het ik van de mens. Daardoor wordt de betovering waarin de wereldwordingslust ligt, verbroken, en wordt deze wording toegankelijk voor het ik.


Tot het mensen-ik spreekt,
Zich machtvol openbarend
En de krachten van zijn wezen losmakend
De wordingslust van het wereldbestaan:
In jou mijn leven dragend
Uit zijn toverban
Bereik ik mijn ware doel.

Es spricht zum Menschen-Ich,
Sich machtvoll offenbarend
Und seines Wesens Kräfte lösend,
Des Weltendaseins Werdelust:
In dich mein Leben tragend
Aus seinem Zauberbanne
Erreiche ich mein wahres Ziel.

Mieke Mosmuller
Sleedoorn

Deze weekspreuken zijn door Rudolf Steiner gegeven in 1912 / 1913: Anthroposophischer Seelenkalender.

De wordingslust van het wereldbestaan door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar
Stuur mij notificaties per e-mail bij nieuwe commentaren
* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
  • Van @
    Een hele mooie die op dit moment niet alleen klinkt in de woorden maar ook te lezen is in de natuur.