Home
>
Blog
>
Denken zonder hersenen

Denken zonder hersenen

door

Mieke Mosmuller

04-12-2019 16 commentaren Print!
Als we nog eens terugdenken aan Krishna, aan Zarathustra, aan Adam Kadmon, dan vinden we daar beelden die duiden op de mens in de oorspronkelijke ideale uiterlijke en innerlijke gestalte, die als groots kosmisch voorbeeld werden gesteld, en die moeten leiden naar een toekomstige mens die daaraan weer zal voldoen. Het IK is niet bestemd om te blijven in de beperktheid van de fysieke, etherische en astrale omhulling. Het ontplooit zich groots kosmisch, zodra het uit deze omhullingen tot zijn ware aard kan komen. In verschillende religies zien we dit op verschillende wijze verbeeld.

De 'religie' van onze tijd, de moderne natuurwetenschap, weet niets beters te geven dan het beeld van het DNA. Wanneer je dat tracht te beleven, voel je de wereldsmart om een tijdperk dat zo beperkt is, en zo'n hoge dunk heeft van zichzelf. Als je toch werkelijk zou moeten geloven, dat alle menselijke mogelijkheden besloten liggen in een raster als het DNA, dan zou je toch werkelijk in vertwijfeling willen vergaan...

De menselijke gestalte, het fysieke lichaam is de uitbeelding van het eigenlijke IK. De grootsheid van zoiets als het centrale zenuwstelsel, waar de kunstmatige intelligentie zich over aftobt om dat te evenaren, wijst op de grootsheid van het menselijke IK. Maar dat moeten we ons niet meer voorstellen als een universeel principe dat in allen is opgedeeld. We moeten het leren zien als een volstrekt individuele entiteit die de grenzen van geboorte en dood niet in acht neemt, maar deze overstijgt. 

In de anatomieboeken vinden we de grote hersenen afgebeeld als 'grijze massa' met een wit merg. We zien wonderlijke windingen, die helemaal niet voldoen aan welke mathematische vorm dan ook. Het lijkt op een labyrinth. Er is veel kennis over de localisatie van bepaalde lichamelijke functies. Maar wanneer je je verdiept in al die kennis van het brein, dan beleef je toch een geweldige armoede. Ik bedoel niet dat de wetenschap niet geweldig ver is gekomen in haar ontdekkingen. Ik bedoel een menselijke mogelijkheid die bij deze resultaten volledig over het hoofd wordt gezien.

Het is moeilijk om die mogelijkheid met een naam te benoemen, omdat er onmiddellijk associaties optreden met religieuze en esoterische opvattingen - die hier wel worden bedoeld, maar dan op een veel concretere manier moeten worden gedacht dan gebruikelijk is.

Het is voor de mens mogelijk om te leren denken zonder gebruik te maken van de hersenen. Dat dit het geval is, is voor degene die op deze wijze denkt zonder meer te ervaren. Daarvoor hoef je aan jezelf geen bewijzen te leveren, alhoewel je graag bewijzen zou vinden waarmee je anderen zou kunnen overtuigen.... Het is de grootste ontdekking die je als mens vooralsnog zelf kunt doen. Want het levert je het bewijs van de onsterfelijkheid van je denkende wezen. Vanaf dat moment kan de hele wereld je toeroepen dat de mens na de dood 'niet meer bestaat'; zelf weet je dat dit berust op onvoldoende zelfkennis. Wie 'in de grot van Plato' opgesloten zit, weet niet meer dat er een wereld daarbuiten is. Wie uit de grot weet te ontsnappen ervaart de wereld zoals zij in werkelijkheid is, maar de medegevangenen willen doorgaans bij de terugkeer van de bevrijde geen woord over de realiteit horen, laat staan door hem te willen worden bevrijd...

Mieke Mosmuller

Plato's allegorie van de grot doorJan Saenredam, volgens Cornelis van Haarlem, 1604,Albertina, Wenen

(Herhaling van 19-11-2014)

Denken zonder hersenen door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van Millie Goumans @
  Vanuit mijn hart weer dank voor dit blog.
 • Van Bert Verschoor @
  Moesten ze groot op de voorpagina van de Volkskrant zetten!
  • Van Machteld Rippen-Veenker @
   Inderdaad, wat een groots moment van een blog. En het is geen sprookje. Dat zou iedereen gegund zijn. Ik ga weer werven om de blog te lezen. Innige dank en liefs**
 • Van @
  Wanneer we de gedachte toelaten en zelfstandig durven dóór te denken dat we vanuit aanwezigheid in de grot van Plato ons innerlijk kunnen omkeren en zo de Bron van Licht kunnen aanschouwen.....ontstaat de mogelijkheid ( nieuwe denkroute via ervaren) van bewust kijken zowel naar binnen, naar de Bron, als naar buiten, naar de geprojecteerde schaduwbeelden en zo het onderscheid te ervaren tussen illusie en werkelijkheid. Zo leren we de verschillende feed-backsystemen kennen van de Schaduwwereld en van de Lichtwereld. Het daagt ons uit tot het ontwikkelen van een nieuw denkkader gebaseerd op vrije wils-keuze.
 • Van Sina @
  Ja, liebe Mieke. Und die Frage ist doch wohl, was das ICH da hinzog - in die Höhle. Liebe Grüße!
  • Van Gert @
   Ik geniet van het volgen van deze blog & de commentaren! Telkens opnieuw verder geleid worden in het "out of the box" denken. En al dat potentieel ligt ook in mij besloten!
  • Van Mieke Mosmuller @
   Ja, diese Frage begleitet mich auf meine 'Blog-Reise'... Wenn auch die Antwort klar da steht, muss sie doch wachsen.
 • Van Bernhard Höne @
  Liebe Frau Mosmuller!

  Vielen Dank auch hier für diesen bemerkenswerten Beitrag!

  Ja, dass das Denken "funktioniert" auch o h n e ein physisches Gehirn war mir in gewisser Weise eigentlich immer schon klar: So konnte ich mir all die wunderbare Weisheit, Klugheit und Raffinesse in den Natur-Erscheinungen gar nicht anders erklären als "dahinter" ein höchst bewusstes l e b e n d i g e s Denken anzunehmen, welches sich mit absoluter Sicherheit durch u n s e r Denken finden lassen und zu erkennen geben müsse ("Gleiches erkennt Gleiches"). Nach einem W o zu fragen ist, finde ich, sinnlos: Das Denken/Denkende i s t einfach, hier, dort, überall...

  Tatsächlich hat die Naturwissenschaft sich die einzigartige Möglichkeit der Geist-Findung dadurch verunmöglicht, dass sie sich selbst in die Katakomben der materialistischen Befangenheit eingekerkert hat. Deshalb k a n n sie gar nicht anders, als das Denken und die Gedanken
  n o t w e n d i g als physisch verursacht bzw. erzeugt anzunehmen.

  Vielleicht könnte man das gehirn-unabhängige Denken durch die authentischen Berichte sogen. "Nahtod-Erlebnisse" wenigstens den v e r n ü n f t i g denkenden Zeitgenossen beweisen? - Augenblicklich weiß ich nicht, ob beim "Schein-Tod" tatsächlich sich ICH und Astralleib
  vom Körper v o l l s t ä n d i g gelöst haben; dann würde zumindest der scheinbar Tot-gewesene für sich selbst die absolute Gewissheit bekommen haben, dass seine bewussten Gedanken und auch intensiven Empfindungen sich g ä n z l i c h a u ß e r h a l b seines Leibes
  zustandegekommen waren...

  Herzliche Grüße!

  Bernhard Höne
  • Van Mieke Mosmuller @
   Der Niederländische Kardiologe Pim van Lommel hat ein sehr interessantes Buch veröffentlich über diese Nahtod-Erlebnisse, mit denen er in seinem Beruf konfrontiert wurde. Beim Sterben geht es vor allem darum, dass der Ätherleib sich vom physischen Leib loslöst, das gibt diesen Überblick über das vergangene Leben, der auch durch Meditation erlangt werden kann.
 • Van @
  Wer sieht, dass er in der "Höhle" lebt, lebt nicht in der "Höhle"
  • Van Mieke Mosmuller @
   Ja, das wäre der 'Ausnahmezustand' (Philosophie der Freiheit von Rudolf Steiner).
 • Van Jerry Leach @
  Dear Mieke,
  In your previous posting you stated that the objective I "breaks through in every enlightenment by true understanding - by insight." Can it be that this direct experience, this self evident certainty, is a brain-free thinking? Also, I am wondering if, in your research, you have found any medical or otherwise "scientific proof" cases of individuals who have had this experience of thinking without the brain?

  Warm regards, Jerry
  • Van Mieke Mosmuller @
   Yes, this enlightenment by true understanding that occurs in every intuition of insight is certainly a brain-free experience. Everyone has this free thinking and the world would really change if more and more people would realize this.
   As far as I know, there is no scientific proof that is accepted by science. But we can read a lot about near-death experiences, for instance in the book: ‘Consciousness beyond Life. The Science of the Near-Death Experience‘. of Pim van Lommel, a Dutch cardiologist, who describes his vision on this, based on his experiences with patients who have been 'nearly dead'. Of course he has become a lot of criitics...
   • Van Jerry Leach @
    Many thanks for your reply! Yes, I have found that some individuals who usually think solely within the "cave" of science-proven sense experience are interested in
    the reports of near-death experiences. I have just ordered a copy of Pim van Lommel's book.

 • Van Willem @
  The brain does think, it's a sense-based thinking, using fallen ether as energy source (electricity). This in contrast to heart thinking, which is pure thinking, sense-free thinking and lives in sound ether. This thinking originates from our heart and is only reflected in our brain.
 • Van Maureen Havas-D’Andrea @
  Love hearing it.
  Thank you for your words