Home
>
Blog
>
Het Boze - 2

Het Boze - 2

door

Mieke Mosmuller

12-02-2020 4 commentaren Print!

Ieder mens kent het boze zoals hij zich zelf kent, want het laat niemand onberoerd. De heiligen kennen het ook, zij kennen het nog beter dan de 'zondaars', omdat het in hen bewust wordt. Een paar jaar geleden publiceerde ik een aantal teksten over het boze en liet ik de grote denkers en religieuze leraren aan het woord.


Nu hebben we in de vorige eeuw een openbare uitbraak van het boze in verschillende vormen gezien, vormen die nog steeds voortduren. Dit is iets waar scherpzinnige mensen in onze moderne tijd diep over hebben nagedacht.

Dan wordt duidelijk hoe zwak de mogelijkheden tot nadenken zijn als men niet beschikt over een helderziend schouwen - of in ieder geval over een door de geesteswetenschap verdiept denken. Goethe ontwikkelde een aanschouwende oordeelskracht, dat wil zeggen dat de feiten bepalend zijn voor het oordeel. In onze tijd moet echter een schouwend bewustzijn worden ontwikkeld, dat ontstaat wanneer de wil de plaats van het denken inneemt terwijl het kennen behouden blijft.

Als men kijkt naar de beelden die bestaan van het Neurenbergproces en het Eichmann-proces in Jeruzalem, kan men nooit tot de conclusie komen dat het kwaad dat in die tijd werd begaan, banaal was.

In ieder geval heb ik zelf nooit in mijn leven naar een groter raffinement gekeken, waarmee de banaliteit door de verdachten wordt geveinsd.

In het Onze Vader is het duidelijk genoeg dat het echte boze te maken heeft met de bewuste keuze in het Ik. Het brood is er voor het fysieke lichaam, de schuld is verbonden met het etherische, de bekoring met het astrale - maar het boze met het ik.

In onze aardse sferen kan alleen de mens boosaardig zijn, de dieren kan men nooit het boze verwijten.

Zelfs als de boze daad te maken heeft met begeerte en woede, waarbij het menselijke element verloren gaat, vindt de keuze voor het goede of het boze plaats in het ik. We staan pas aan het begin van dit boze.

Mieke Mosmuller
Franz Simm, Goethes Faust, Teufelspakt

Het Boze - 2 door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van Marie Anne Paepe @
  Citaat uit 'Eichmann in Jeruzalem' van Hannah Arendt : "In principe heeft hij heel goed geweten waar het om ging, in zijn laatste woord voor het hof sprak hij van de 'staatlicherseits vorgeschriebene Umwertung der Werte' ; hij was niet dom. Het was in zekere zin pure gedachtenloosheid - heel iets anders dan domheid - die hem predisponeerde één van de grootste misdadigers van zijn tijd te worden. En al mag het 'banaal' zijn, of zelfs komisch, dat men met de beste wil van de wereld geen demonische kant aan hem kan ontdekken, 'gewoon' is het daarom allerminst. Zo vaak zal het niet voorkomen dat iemand met de dood voor ogen - de dood door de strop nog wel - niets anders weet te bedenken dan wat hij zijn leven lang bij begrafenissen te horen heeft gekregen, en dat hij bij deze 'verheffende woorden' de realiteit van zijn eigen dood eenvoudig vergeet. Dat een dergelijk gebrek aan werkelijkheidszin en een dergelijke gedachteloosheid in een mens meer onheil kunnen aanrichten dan alle boze driften die het mensenhart eigen zijn tezamen, dat was de les die men in Jeruzalem kon leren. Maar het was een les, geen verklaring van het fenomeen en evenmin een theorie erover."
  Dank je wel Mieke om dat proces even aan te halen. Het zet mij aan om weer in het gedachtegoed en inzichten van Hannah te duiken, die bij dat proces aanwezig was als verslaggeefster van het tijdschrift The New Yorker.
 • Van Kees @
  Hoe deze Blog altijd actueel is, treffend, in alle opzichten! Wonderlijk Dank daarvoor.
 • Van Maureen Havas-D’Andrea @
  Here in Australia very recently a person was committed to life in prison for evil, desirous, deeds committed under the influence of the drug ‘Ice’. I am supposing that the I chose in the first place to take the drug and this was the beginning of further deeds of evil.
  Maureen
 • Van Theophil @
  Mieke Mosmuller schreibt in Ihrem Roman "INFERNO" : Das "ich2 ist der vierte Teil des menschlichen Wesens, es ist die KRONE, es ist dasjenige, wodurch der Mensch MENSCH ist, Träger des Selbstbewusstseins- aber zugleich Quelle von Egoismus und infolgedessen der Punkt, wo man wählt: gut oder böse.