Home
>
Blog
>
Metamorfose van het bewustzijn

Metamorfose van het bewustzijn

door

Mieke Mosmuller

26-02-2020 3 commentaren Print!

Telkens komt er opnieuw een moment waarin ik meen dat het noodzakelijk is om erop te wijzen, dat we in onze tijd zelfstandig, in vrijheid, zouden moeten willen werken aan de transformatie van ons bewustzijn. Ik geloof niet aan spontane veranderingen, de mogelijkheid daartoe ligt in het verleden. In de moderne tijd wordt op onze wilsinzet gerekend, en die is vrij, je kan het doen of ook niet. Of je het wilt doen hangt samen met het inzicht dat je hebt. En dat inzicht verwerft ieder mens zelf, daar is geen dwang mogelijk. Of ik het begrip van de cirkel begrijp berust op mijn wil tot inzicht. Als ik het vertik om ernaar te kijken, heb ik het inzicht niet. Niemand kan me dwingen. Misschien nog wel om ernaar te kijken, maar om echt tot begrip te komen – daar is geen dwang mogelijk.

Zo kan ook niemand gedwongen worden om het bewustzijn te ontwikkelen, het berust op inzicht dat het zo nodig is.

Rudolf Steiner heeft een leven besteed aan het geven van dit inzicht. Ik werk er graag aan mee…

"We moeten dus heel goed opletten dat we het meest concrete bewustzijn hebben, want alleen dat is een goed, juist bewustzijn voor ons leven op aarde nu. Als je alles wat je kunt volgen uit mijn "Wetenschap van de geheimen der ziel", uit de acht meditaties in "Een weg naar zelfkennis", uit het boek "De drempel naar de geestelijke wereld", uit het boek "Hoe verkrijgt met bewustzijn op hogere gebieden" en uit enkele lezingencycli, dan zul je zien dat er manieren worden gegeven om in de corresponderende gebieden te komen. De wegen worden aangegeven zodat mensen op de juiste manier, goed voorbereid achter de natuur en achter de ziel kunnen komen. Daar worden de manieren beschreven waarop men op de juiste manier achter de schermen van het bestaan kan komen. Maar de neiging, het subjectieve streven van heel veel mensen wil eigenlijk niet bereiken waar men naartoe zou moeten gaan, als ik het zo mag zeggen, als men trouw volgt wat er in deze geschriften staat. Want in deze geschriften wordt duidelijk aangegeven dat men eigenlijk de normale vorm van bewustzijn moet verlaten als men de andere wereld wil betreden, dat men deze normale vormen van bewustzijn moet verlaten en tot een andere vorm van bewustzijn moet komen. Dat is belangrijk om te weten. De meeste mensen, waaronder veel van onze vrienden, hebben de neiging om niet uit deze vorm van bewustzijn te gaan, maar erin te blijven, en toch de spirituele wereld in het gewone bewustzijn te brengen: dus niet om het ik naar buiten te dragen, maar om de spirituele wereld in het ik te brengen. Men zou de kennis van de geestelijke wereld niet in het gewone bewustzijn moeten willen brengen, niet de geestelijke wereld zelf. Als u nu trouw volgt wat er in de genoemde teksten staat, zal dit zo gaan dat u in een toestand komt waarin u de geestelijke wereld beleeft en waarin u de beleving van deze geestelijke wereld in het normale bewustzijn kunt brengen. En dan beleef je niet waar het om gaat in je normale bewustzijn terwijl je in een ander bewustzijn bent, maar je ervaart het daar misschien wel op een heel ander moment. Maar veel mensen willen dat niet, ze willen gewoon beleven wat het is in hun normale bewustzijn. Maar het zou vanuit een ander bewustzijn in het normale bewustzijn moeten komen. Veel van onze vrienden streven echter naar visioenen in het normale bewustzijn en niet naar een soort herinnering aan een ander bewustzijn. Maar als je visioenen hebt in je normale bewustzijn, dat wil zeggen, als je in principe geen ander bewustzijn wilt ontwikkelen, maar het normale bewustzijn wilt behouden, maar toch in de spirituele werelden wilt kijken, dan betekent dit dat je niet echt je bewustzijn serieus wilt verlaten, maar dat je erin wilt blijven, en dat er gestalten moeten zijn die er eigenlijk uitzien als gestalten van de zintuiglijke wereld. Dat wil zeggen dat veel mensen ernaar streven om geesten of geestelijke daden te zien, maar ze zien ze niet anders dan hoe ze zintuiglijke dingen zien. Ze willen een geest zien, maar die geest wordt verondersteld een man, een vrouw of een dier te zijn, bijvoorbeeld een poedel. Een poedel, een man of een vrouw, ze zijn hier in de fysieke wereld voor het fysieke bewustzijn. Maar in de andere wereld is het niet zo dat je een vrouw, een man of een poedel ziet. Het moet dus duidelijk zijn: het eigenlijke proces ligt buiten het gewone bewustzijn. Wat in het bewustzijn binnenkomt is hooguit een beeld, een nabeeld dat daarna verschijnt. Kortom, men moet er niet naar streven om alleen een soort fijnere wereld van de zintuigen in de geestelijke wereld te hebben. Aan de andere kant moet men er niet naar streven om iets in de geestelijke wereld te hebben dat spreekt zoals menselijke woorden dat doen, alleen dat ze dan uit de geestelijke wereld komen. De vrienden willen vaak alleen maar luisteren naar de stemmen die op deze manier tot hen spreken; maar deze stemmen zouden vergelijkbaar moeten zijn met die van de fysieke wereld, ook zij zouden alleen maar een andere uitgave moeten zijn, een fijnere uitgave van de fysieke wereld. Dus de vrienden willen in dit gewone bewustzijn, dat alleen voor de fysieke wereld is, in de spirituele wereld komen."

(Rudolf Steiner, GA 254, 10e voordracht).

Mieke Mosmuller

Metamorfose van het bewustzijn door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van Marita Stomp @
  Ik vind dit heel erg moeilijk om te begrijpen wat wr staat .ik heb dit al 5 keer overnieuw gelezen .
  • Van Kees @
   Beste Marita , Ik ben het met u eens, her is sprake van een vreemde constructie van zinsdelen, inhoudelijk verwarrend, mogelijk door de vertaling uit het Duits ?
 • Van Machteld @
  Het is ook niet gemakkelijk om te lezen. Het vergt een hogere concentratie dan we gewoon zijn te hebben. Het kan ook een meer opener concentratie zijn waarbinnen je de tekst leest en in je opneemt. Dus lezen zonder er iets van te vinden, of het al helemaal te begrijpen, dat helpt mij vaak. En dat dan meerdere keren. Ergens komt het begrip dan toch, soms snel, soms pas na langere tijd. Als je het leuk vindt om dit soort teksten van Rudolf Steiner en andere filosofen die worden geciteerd, te leren lezen, zijn er al meerdere werk- en leesgroepen in Nederland opgezet.