Home
>
Blog
>
Michael en het gesproken en gedachte woord

Michael en het gesproken en gedachte woord

door

Mieke Mosmuller

25-09-2019 1 commentaren Print!

"En zo is het met Michael dat hij een strikte afwijzing heeft voor alles wat bijvoorbeeld het verdelende van de menselijke talen is. Zolang je je kennis slechts in taal hult, niet in je gedachten omhoog draagt, kom je niet in de buurt van Michael. Daarom is er ook vandaag de dag in de geestelijke wereld in principe een zeer belangrijke strijd aan de gang. Want aan de ene kant is de Michaël-impuls zojuist in de ontwikkeling van de mensheid ingetreden: hij is er; maar aan de andere kant is er veel in de ontwikkeling van de mensheid dat deze Michaël-impuls niet wil opnemen, dat deze Michaëlimpuls wil afwijzen. En wat deze Michaël-impuls vandaag wil afwijzen, zijn bijvoorbeeld nationaliteitsgevoelens. Ze flakkerden op in de 19e eeuw, werden in de 20e eeuw steeds sterker. Volgens het nationaliteitsbeginsel is er de laatste tijd niet veel geordend, dat kan men niet zeggen, maar wel in wanorde gebracht. Het is echt ontregeld. Dit alles is in vreselijke zin in tegenspraak met het Michael Principe. Dit alles bevat ahrimanische krachten die zich verzetten tegen de invloed, de impuls van de Michael-krachten in het menselijk leven op aarde. En zo kijken we vandaag naar deze strijd van Ahrimanische geesten die naar boven stormen, die naar boven willen voeren wat uit de overgeërfde impulsen van de nationaliteit voortkomt en die Michaël strikt afwijst.


Het is inderdaad zo dat er in deze richting de meest levendige geestelijke strijd bestaat, omdat over een groot deel van de mensheid is uitgestort dat er geen gedachten zijn, maar dat mensen in woorden denken. Maar om zo te denken in woorden is geen weg naar Michael. Men kan alleen tot Michaël komen als men door de woorden heen tot ware innerlijke geestelijke ervaringen komt, als men zich niet aan de woorden vasthoudt, maar tot ware innerlijke geestelijke belevingen komt. Dat is inderdaad het geheim van de moderne inwijding: verder gaan dan woorden om het geestelijke te kunnen beleven. Dit is niets dat tegen het gevoel van de schoonheid van de taal ingaat. Want juist wanneer men niet meer in taal denkt, begint men de taal te voelen en te laten stromen in en uit zich als een element van gewaarwording. Maar dit is iets waar de mens vandaag de dag eerst naar moet streven.".

(Rudolf Steiner, GA 233a, S. 95 e.v.. Cursivering door MM.)

Mieke Mosmuller

Michael en het gesproken en gedachte woord door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
  • Van @
    Het is zo schoon/mooi uitgedrukt wat er gaande is en was. Prachtig en danke