Home
>
Blog
>
Onbeperkt verder denken over de teksten van Rudolf Steiner

Onbeperkt verder denken over de teksten van Rudolf Steiner

door

Mieke Mosmuller

17-07-2019 9 commentaren Print!

Lang, lang, lang geleden las ik in een boek uit de Gesamtausgabe van het werk van Rudolf Steiner een passage die mij de moed gaf om zó intens en hartelijk warm na te denken over de inhoud van de antroposofie, dat ze in mijn eigen geestelijke activiteit kon beginnen te groeien en bloeien. Ik wist toen nog niet dat er binnen de antroposofische kringen mensen zijn die denken dat men zich alleen maar aan de woorden mag houden die geschreven zijn, en dat men niets verder mag denken. Het kan zelfs zo ver gaan dat je alleen mag reciteren. Ik zocht de passage, maar wist niet waar hij stond. Ik heb het standpunt nooit verlaten, ik heb altijd de moed gehouden om zelfstandig mee te denken en verder te gaan. Het maakt niet uit hoeveel weerstand er ook was...

Nu bestudeerde ik opnieuw de lezingenreeks 'Okkultes Lesen und Hören' voor het seminar in Samaya en ... vond de passage daar, in de vierde lezing.

‘Ja, het meest ideaal zou zijn als de studie van zo'n boek, zoals "Theosofie", zo ijverig zou worden bedreven, dat zelfs sommige lezers zelf op zoiets zouden komen -uit zulke aanwijzingen, zoals die daar gegeven worden - zoals ik het nu besproken heb. Er staat veel in deze boeken, en je zou er beslist door goed lezen zelf op kunnen komen, als je met het hart leest, met het hele innerlijke beleven met de ziel . Maar boeken die geschreven zijn op het gebied van de geesteswetenschap worden meestal niet met de nodige aandacht gelezen. Dat gebeurt beslist niet, want anders zouden nadat "Theosofie" en "Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden" en misschien ook wel de "Geheime wetenschap" zijn geschreven, alle cycli geschreven of gehouden kunnen worden door iemand anders dan ikzelf. Het staat in principe allemaal in deze boeken, maar men gelooft het meestal niet. En hoeveel kon er wel niet geschreven worden als alles wat er in de vier mysteriedrama's staat, werkelijk eruit werd gehaald! Ik zeg dit niet om op te scheppen - ik heb al genoeg gesproken over de nederigheid van de occultist, de geestelijke onderzoeker - maar om het werkelijke lezen van deze geschriften, die in onze tijd gegeven moesten worden en wat zo weinig mogelijk persoonlijke verdienste is, te stimuleren.’

Mieke Mosmuller

Onbeperkt verder denken over de teksten van Rudolf Steiner door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van @
  Ik ben het er helemaal mee eens. Rudolf Steiner heeft ook altijd gezegd dat hij door waarneming op e waarheden kwam die hij vertelde en dat hij boeken en geschriften alleen maar bevestiging vond van deze dingen, wathij ook zeer verheugend vond om dat te vinden.
 • Van @
  Ohne solch selbstständiges Weiterdenken und Zusammenfügen von den Mitteilungen der Geist-Wahrnehmungen Rudolf Steiners kann man in der Eurythmie nicht weiterkommen. Erst die selbstständige Arbeit Verbindungen herzustellen von den Fenstern des Goetheanum zu den eurythmischen Planetenbewegungen im Lauteurythmiekurs und dann besonders zu den Klassenstunden 11 - 13 der Michaelschule kann Ein-Sicht schaffen, warum die Bewegungen so sein müssen, wie Rudolf Steiner sie gesehen und vermittelt hat. Das Hinterfragen von all dem Gegebenen, das richtige Fragestellen öffnet einen für die Antworten, die heutzutage sehr schnell geschenkt werden.
  Das unbeschränkte Weiterdenken der Texte von Rudolf Steiner ist wahrhaftig NOT-wendig.
 • Van Sebastian Tombs @
  En - couraging!
 • Van KeesW @
  Dank voor de blogtekst. Ik heb een herinnering aan deze geciteerde tekst,iemand citeerde het.Nu weet ik war het vandaan komt.
  In de 4e lezing staat het citaat als ik het juist heb, niet de eerste, 6 oktober 1914.
  • Van Mieke Mosmuller @
   Beste Kees, dank voor de correctie, het is inderdaad de vierde voordracht! We hebben het aangepast. Hartelijke Groet, Mieke
 • Van @
  Auf dieses selbständige mit- und weiterdenken hat die geistige Welt im Grunde bis zum Herbst 1924 (letzte Ansprache Rudolf Steiners) gewartet ehe sich der Vorhang leise wieder schloss. Rudolf Steiner hat sein Lehramt niedergelegt um der Freiheit willen derer, die wirklich mit ihm weitergehen wollten. Nicht stehen bleiben also, sondern w e i t e r gehen. Selbständig. Anhaften an einer geistigen Führergestalt ohne, wenn auch noch so holperig sich aufzurichten und Selbständigkeit zu wagen geht an den Zeiterfordernissen entschieden vorüber.
  Michael ist eine Wesenheit, die sich mit einem Kraftring grosser Stille zu umgeben weiss. Das Schwert aus seiner Hand zu empfangen und damit den Zutritt zu stetig sich weitenden und vertiefenden Intuitionen des Geistes zu erlangen ist eine Gnade und - das erschüttert mich ein jedes Mal auf ein Neues, wenn ich in dieser Richtung denke - die den Mutigen vorbehalten ist, jenen, die über sich selbst hinaus wagen Neulande im Denken zu betreten.
  Dies hier zu sagen ist keinesfalls pietätlos gegenüber Rudolf Steiner, im Gegenteil es ist ein verhaltener Ausdruck dessen, wozu Rudolf Steiner in dem Michael-Spruch der letzten Ansprache mit letzter Kraft ermutigen wollte. Seien wir also mutig.
 • Van Bert Verschoor @
  Lebensfragen des Zeitalters der Freiheit : Freiheit, Wahrheit, geistige Führung : zwei Vorträge

  Hans Erhard Lauer

  Op het moment dat zij ( Rudolf Steiners spirituele verworvenheden) enkel maar vanuit de herinnering worden nagesproken of zelfs , zich beroepend op zijn autoriteit, worden geciteerd , verliezen ze hun waarheid. Ze worden tot dogma waardoor degenen die hem napraten zichzelf onvrij maken als ook onverdraagzaam worden tegenover anderen die hun inzichten, omdat die vanuit andere ervaringsstandpunten werden gewonnen, in andere formuleringen gieten. Ook Steiners inzichten kunnen slechts dienst doen als aansporing en hulpbron bij het worstelen om e i g e n inzicht. Niet anders als zodanig waren ze ook door hem bedoeld.

  Je had in de zestiger jaren al medestanders Mieke.
 • Van MachteldRippn-Veenker @
  Wat veel reacties op deze blog. Het speelt wel kennelijk :) Ja bij mij ook - ook al weet ik het cognitief, deze blogtekst is toch ook weer een enorme duw in positieve zin :)! Toen ik het las, dacht ik gelijk aan een zin van Mieke Mosmuller tijdens de seminar in Ansbach rondom de Graaf van St. Germain en de muziek (oktober 2017). Zij opende de tweede voordracht van de eerste dag met:

  ‘We bouwen zoals gezegd op de kennis van Rudolf Steiner, maar dat betekent niet dat wij daarbij zelf niet denken of niet denken kunnen. Ik wil dus in deze drie middagen de drie bekende incarnaties van St.Germain, die aan deze vooraf zijn gegaan, laten zien – en ik hoop dat ik dat zo kan doen, dat het met het eigen denken ook werkelijk na te voltrekken is, dat Rudolf Steiner deze drie incarnaties gevonden heeft. Dat het dus niet zoiets is als: hij zegt het en wij geloven het omdat hij het gezegd heeft – maar dat daar werkelijk ook een diepere betekenis in ligt, en deze betekenis kunnen wij werkelijk ook zelf erkennen.’

  Dit staat op blz. 63 in het boek ‘Der Graf von Saint Germain und die Musik van Mieke Mosmuller, Thomas Senne en Jos Mosmuller, Uitgeverij Occident.

 • Van Michael Hall @
  Yes, thank you. You have written about a problem I have thought a great deal about.