>
>
>

Ontmoeting met de natuur

door

21-03-2018 0 commentaren Print!
Op dit moment lijkt de natuur nog zwijgzaam, al breken de krokusjes al door in de berm en in de plantsoenen. Daarnaar kijkend en belevend wat dit ons zeggen wil, roept de ziel uit:

Nu wil de wordingslust, de kiem- en groeikracht van het wereldbestaan zich binnendragen in het ik van de mens. Daardoor wordt de betovering waarin de wereldwordingslust ligt, verbroken, en wordt deze wording toegankelijk voor het ik.


Tot het mensen-ik spreekt,
Zich machtvol openbarend
En de krachten van zijn wezen losmakend,
De wordingslust van het wereldbestaan:
In jou mijn leven dragend
Uit zijn toverban
Bereik ik mijn ware doel.

Es spricht zum Menschen-Ich,
Sich machtvoll offenbarend
Und seines Wesens Kräfte lösend,
Des Weltendaseins Werdelust:
In dich mein Leben tragend
Aus seinem Zauberbanne
Erreiche ich mein wahres Ziel.

Deze weekspreuken zijn door Rudolf Steiner gegeven in 1912 / 1913: Anthroposophischer Seelenkalender.

Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar
Stuur mij notificaties per e-mail bij nieuwe commentaren
* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.