Home
>
Blog
>
Overweging

Overweging

door

Mieke Mosmuller

21-08-2019 1 commentaren Print!

Hoe schoner en meer majesteitelijk de natuur om je heen is, des te pijnlijker voel je de afstand die het gewone bewustzijn schept tussen jou en die grandioze natuur. Je kunt helemaal niet doordringen tot het wezen van de natuur, het beeldt zich buiten je af zodra je in haar nabijheid wilt komen... Zou niet ieder mens daardoor de vraag moeten beleven: hoe leer ik lezen in het boek der natuur?


In 1924 formuleerde Rudolf Steiner dit als volgt: Zo heeft Raimundus van Sabunda in de 15e eeuw nog geleerd: Het boek der Openbaring is er voor de zondige mens, omdat deze niet begrijpt hoe te lezen in het boek der natuur. Maar hij heeft het zo geleerd, dat hij wel heeft gedacht: De mensen moeten weer de mogelijkheid vinden om in het boek der natuur te lezen. En dat is de impuls van Michael...

Hoe dan? Daarover volgende week meer...

Mieke Mosmuller

Overweging door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
  • Van Theophil Urech @
    Von Giovanni Segantini ca. 1895:
    Die Natur war für mich zum Instrument geworden, das Töne von sich gab, die all das, was mein Herz erzählte, begleitete.
    Und dieses sang die ruhigen Harmonien der Sonnenuntergänge und das innerste Wesen der Natur.
    So wurde mein Geist durch eine süsse Melancholie genähret, welche in der Seele in unendlicher Süsse wiederklang