Home
>
Blog
>
Video
>
COVID-19: overwegingen omtrent het vaccineren

COVID-19: overwegingen omtrent het vaccineren

door

Mieke Mosmuller

18-12-2020 16 commentaren Print!
Onderstaande tekst is een letterlijke transcriptie van de gesproken video-tekst.

Veel mensen vragen zich af of men zich wilt laten vaccineren of niet, los van een eventuele vaccinatieplicht. Het zou de vrije keuze van elk individu moeten zijn om een overweging te maken een vaccinatie te ontvangen, maar voor deze overweging heeft het individu inzicht nodig in wat een vaccinatie inhoudt en wat de gevolgen van het wel of niet-vaccineren zijn. Als we de officiële cijfers van het RIVM, de farmaceutische industrie en de WHO analyseren en deze stellen tegenover de winst die we kunnen behalen door een omvangrijk vaccinatieprogramma, dan komt de vraag naar de noodzaak tot vaccineren van een zeer grote groep mensen duidelijk naar voren.Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Een aantal weken geleden kwamen de eerste berichten van vaccins die geschikt worden gehoopt, geacht om de wereldbevolking mee te vaccineren, en het is dan natuurlijk heel interessant om een blik te werpen op het persbericht in eerste instantie en daarna ook op een wat uitvoeriger artikel over en dan heb ik gekeken naar de onderzoeksresultaten van Pfizer. Dat zal een Messenger RNA techniek worden, waarbij niet een verzwakt virus of iets dergelijks, wat ouderwets is, wordt ingespoten maar waarbij direct het deeltje zo wordt geconstrueerd, wat ingespoten wordt, dat het eigen celmechanisme daardoor wordt aangezet om het eiwit te produceren wat normaal gesproken door het virus wordt geproduceerd. En vervolgens, doordat dat eiwit in het lichaam aanwezig komt, begint het lichaam daar afweer tegen te vormen. Op zich is dat een wat onaangename gedachte, dat je als mens wordt aangezet ertoe, om een virus eiwit te produceren, een eiwit wat normaal gesproken door het virus wordt geproduceerd en waar je nou juist zo ziek van wordt. Dat hoop je dan maar, dat dat allemaal heel goed is uitgezocht en ongetwijfeld door de computertechniek allemaal is berekend, je vraagt je af of dat mogelijk is, dat dat goed gebeurt, maar goed, dat is wat je dan vindt in de beschrijving van de techniek van de, zoals de vaccinatie werkt, waar die uit bestaat, en vervolgens is er een onderzoek gedaan ik geloof met 43.000 proefpersonen, daar is een deel controlegroep, die hebben geen vaccinatie gekregen maar een groot deel heeft die vaccinatie dan wel gekregen en ook nog een boost, dat wil zeggen een tweede vaccinatie om het hele systeem goed op gang te brengen. Nou was het eerste rapport gekomen in de zomer, en het tweede begin november. En, of misschien wel iets verder in november. Maar wat er dan dus in staat, in dat persbericht, en dat is het merkwaardige, ik zei al in een van mijn vorige video’s, dat ik dat niet kan begrijpen wat daar staat, daar staat dat op een gegeven moment van die 43.000 onderzochte personen, deelnemers aan het onderzoek, 94 uiteindelijk COVID-19 hebben gekregen, na de tweede boost, die worden dan gewoon weer naar huis gestuurd, gaan het leven in, en worden dan wel of niet ziek en het is natuurlijk de bedoeling dat ze door die vaccinatie niet meer ziek worden. Maar er waren er toch nog 94 die wel ziek geworden zijn, en met een ingewikkelde procedure ongetwijfeld omgerekend is dat dan 10% van het totaal. Dat kan je niet volgen, hoe dat gebeurd is, hoe ze aan die 10% komen, maar dat zal ongetwijfeld een rekenmethode zijn. En dan is het dus zo, dat dat vaccin 90% bescherming geeft. Nou dat klinkt heel acceptabel. Er was verwacht dat de bescherming veel minder zou zijn, 90, ik geloof Moderna, het tweede vaccin, heeft zelfs 94% geclaimd, maar dat betekent dus dat van de 100 personen die gevaccineerd zijn er toch nog 10 ziek worden. En wanneer je dan terugdenkt aan de cijfers van de Wereld Gezondheid Organisatie, die zeggen nou ja, we schatten dan dat er zo’n 10% van de wereldbevolking uiteindelijk die COVID-19 heeft gehad, 10% dat betekent dus dat wanneer je 100 personen neemt uit de wereldbevolking, dat er 10 toch nog ziek worden. En ik zie het verschil niet. Ik zie werkelijk het verschil niet. Als je nou een vaccinatie hebt gehad dan worden van de 100 personen er 10 toch nog ziek. Als je niets doet worden er van de 100 personen er ook 10 ziek. Dus dan moet je dus gaan denken, ja maar als we niks doen, als we geen maatregelen hebben, dan is dat getal veel groter, dan is het geen 10%, dan is het veel hoger en dan brengen we dat veel hogere terug naar 10%. maar de bevestigde gevallen van COVID-19 waren toch maar 66.729.375 op 8 december. Dat zijn er dus niet 780.000.000. Dus in feite is de natuurlijke besmetting, de kans dat je COVID-19 krijgt, die is maar 8 op 1000. Ik hoorde ook dat bij het RIVM vermeld staat dat 98% van de bevolking geen COVID-19 krijgt. Waarom vaccineren, dat is dan toch de grote vraag op grond van cijfers alleen. En dan wil ik graag aannemen dat ik dan iets over het hoofd zie, en dat ik dus niet begrijp waar dit eigenlijk over gaat, maar dat vind ik dan wel heel vervelend want je moet het toch doen met een persbericht en je moet het ook doen met een wetenschappelijk artikel en wanneer er daar  een bescherming van 90% wordt genoemd, dan gaat het dus eigenlijk over die 2% in de samenleving die ziek wordt. Want 98% krijgt het sowieso niet, of heeft er geen last van. Dus 2% blijft er dan over, van die 100%, die dan wel ziek worden, daarvoor moet je  dan 100% vaccineren, om 2% van de bevolking te beschermen zodat van die 2% er dan daar nog maar 90% van, nee nog maar 10% van ziek wordt. Dus de vraag is, waar gaat dit over? Je kunt het op verschillende manieren bekijken, maar hoe je het ook bekijkt, ik kom daar niet uit, wanneer ik die artikelen lees dan blijft bij mij de grote zin-vraag opkomen: Waarom vaccineren als er maar zo’n klein ziektepercentage globaal is? Stel dan dat het toch ooit 10% wordt, dan heb je 90% van de bevolking over de wereld wordt niet ziek. Dan moet je dus alle mensen vaccineren om die 10% te beschermen, het zou logisch zijn dan om voor dat je gaat vaccineren de antistoffen te bekijken, en de mensen die al antistoffen hebben, niet te vaccineren. Dat is misschien te duur, maar dat zou een logisch iets zijn, zo werd het met de rode hond ook gedaan. Toen eenmaal bekend was dat je van rode hond in de zwangerschap heel veel ellende kunt krijgen werd er voor, dus heel vroeg in de zwangerschap of eigenlijk al voor dat je zwanger wilde worden, naar de titers gekeken of je dat als kind gehad had. Had je dat gehad, dan was het goed, had je het niet gehad, dan werd je gevaccineerd. Dat lijkt me in dit geval ook de juiste weg, als het maar zo’n klein percentage van de wereldbevolking is die uiteindelijk een risico loopt. Dat is wat ik eerder bedoelde met vrijheid. Ik zie vrijheid niet eens zo dat je kunt zeggen ik wil me wel of niet laten vaccineren. Maar ik zie de vrijheid erin dat je begrijpt waarom je het wel of niet zou doen. Wanneer je meent te begrijpen dat er met die vaccinatie allemaal boze bedoelingen gepaard gaan dan heb je het recht om te zeggen ik doe het niet. Wanneer je ervan overtuigd bent dat het goed is om je te laten vaccineren en je begrijpt dat, je denkt dat je het begrijpt, dan heb je ook het recht om ja te zeggen en dan moet ook niet de andere helft van de bevolking je beschimpen omdat je je wel laat vaccineren. Het is het individuele recht van de vrijheid dat je zelf inziet hoe het zit en daarop je handelingen baseert. Ook als je misschien niet het helemaal goed ziet. Dat is je vrijheid. En nu wordt er natuurlijk gehandeld met de gezondheid. Er wordt gezegd ja, dit is iets dat gaat boven het verschijnsel van de vrijheid uit, hier kunnen we daar geen rekening mee houden met wat mensen wel of niet willen inzien, wij, de staat en de globaliteit, wij hebben met elkaar uitgemaakt dat het wenselijk is dat de hele wereldbevolking wordt gevaccineerd en dat is voldoende motief voor de burger om dat op te volgen want het gaat over leven en dood. Maar dan moet je met goede argumenten komen. Dan moet je werkelijk komen met cijfers, waarvan je kunt voor iedereen kunt aantonen dat we hier niet met de meest milde pandemie sinds 2000 jaar te maken hebben maar dat we hier te maken hebben met een levensgevaarlijke ziekte.  Dat is niet het geval. En daarom begrijp ik het niet, en ik kan natuurlijk dan achter dat niet begrijpen heel goed bepaalde begrippen vinden waardoor ik het wel kan begrijpen. Maar dat is niet mijn opgave, dat voel ik zo niet, dat ik dat hier moet zeggen, het lijkt mij de opgave van iedereen, van ieder zelfstandig denkend mens, om zich goed te verdiepen in de cijfers, goed te verdiepen in wat een vaccinatie nou precies is en wat voor bescherming die biedt en dat naast de ernst van de pandemie te leggen enzovoort enzovoort. En niet blind te volgen wat overal te lezen is. Je kunt wel volgen wat overal te lezen is, maar je moet het vervolgens wel zelf gaan uitrekenen. En je moet de getallen met elkaar in verband brengen. Wanneer je getallen van miljoenen hoort, dan is dat schrikwekkend maar wanneer je miljoenen in verhouding gaat zien tot miljarden, dan is dat helemaal niet meer schrikwekkend. Mensen gaan nu eenmaal dood. Voor ieder mens staat aan het levenseinde dat grote kruisteken. Voorlopig hebben we ons daarbij neer te leggen en de wetenschap, de medische wetenschap zal ongetwijfeld doen wat ze kan om voor ieder individu het leven zo lang mogelijk te maken, maar wanneer het zover komt dat niet-medische instellingen gaan goochelen met getallen dan begrijp je er niets meer van en dan vraag je je af: wat is hier aan de hand?

COVID-19: overwegingen omtrent het vaccineren door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van Herry @
  Juist : elk persoon komt te staan voor het maken van VRIJE keuzes.
  Als je als persoon ook met die EIGEN keuze kunt leven, dan zou ook NIEMAND die eigen keuze van jou af moeten willen pakken. En die keuze kunnen respecteren.
  De politiek, de wetenschap EN de uitvoerende ambtenaren EN de (staats)media blijven de angst voor het niet uitvoeren van beleid/regeltjes/voorschriften EN de angst een virus MISbruiken om de wereldbevolking zover te krijgen dat die bevolking één van de vele vaccins tegen dit virus gaat nemen.
  We gaan allemaal een keer dood. Waaraan weet niemand. En uw juiste conclusie is : wat is hier aan de hand.
  En zolang iedereen in staat is en blijft om daarin zijn eigen keuzes te KUNNEN en/of MOGEN maken is ook maar één ding belangrijk : keuze - VRIJHEID.....zoals het in een Grondwet bedoeld is EN BLIJFT
  • Van Rosemarie Verbraak @
   Zeker hoor, maar de vrijheid om niet te vaccineren komt wel in conflict met het recht om gevrijwaard te blijven van ziekte. Dus wie niet vaccineert kan zich niet meer in de buurt van anderen ophouden tot er voldoende mensen gevaccineerd zijn om ook de ongevaccineerden mee te kunnen laten liften op het verantwoordelijkheidsgevoel van gevaccineerden.
   • Van anton @
    De gevaccineerden zijn vaker besmet, dus zij moeten juist zichzelf in de kelder blijven opsluiten om zodoende niet gezonde mensen ziek te maken.... het is een aanname, geen enkel bewijs dat de gevaccineerden minder ziek zouden zijn, daar gaat de tekst ook over.
    • Van Verbraak @
     U bent duidelijk een zelfbenoemd deskundige. Van mevr Mosmuller zouden we meer realiteitszin mogen verwachten, maar gelukkig zit ze niet meer in de praktijk. Haar tekst is pure propaganda.
   • Van Ellis Steutel @
    Deze video is wat ouder, maar toch wil ik reageren Rosemarie, mensen die zich (bewuste keuze) niet laten vaccineren kunnen alleen (bewust) niet gevaccineerden besmetten. Dat is een keuze maken tussen eventueel ziek worden door het virus en de onbekende (lange termijn) gevolgen van vaccinatie. De gevaccineerden zijn beschermd en hebben dus niets te vrezen van de ongevaccineerden. Fantastische video weer, ik geniet er van om aan het denken gezet te worden en mijn denk-uitkomsten zo helder verwoord te horen! Groet Ellis Steutel
 • Van Dick @
  U heeft natuurlijk volkomen gelijk. Echter het denken is reeds uitgeschakeld en men kijkt naar elkander, die het denken ook al verleerd zijn. Het valt mij op dat heel veel zg “ lager geschoolden” beter nadenken dan “hoger geschoolden “. Als je niets hebt kunnen ze je ook niets afpakken. Als je veel hebt wil je dat niet kwijt.
  • Van Wmh @
   Pas als het gat van de staatsschuld zo groot is geworden en dat de burger zal moeten opdraaien met zijn eigen centjes voor alles dan gaan de nu niet vermoedenden mekkerende schapen beginnen nadenken ....
   • Van H.H.Neijenhuis @
    Volgens de staatsschuldmeter DAALT de staatsschuld met €350 per SECONDE.?!
   • Van Moos @
    WmH, ik ben nog liever een schaap dan een domme gans. Weltrusten.
 • Van @
  Dank je Mieke. Goede stof ter overweging. Heb je videoblog onder de aandacht gebracht in de reactieruimte onder het blog:

  Mens en machine
  (Grote Rudolf Steiner Citatensite, zaterdag 19 december 2020)
  Met mijn commentaar op zaterdag 19 december, 11:40 uur.
  Internetadres:
  https://ridzerdvandijk.wordpress.com/2020/12/19/mens-en-machine-2/#comment-31281
 • Van Kees @
  Graag wijs ik er op dat er een goedkoop, medicijn is gevonden en in meer dan 10 gerandomiseerde klinische onderzoeken effectief is gebleken bij vroegklinische behandeling en bij behandeling in het ziekenhuis. NB het middel is erg goedkoop!
  Zie link:
  https://zelfzorgcovid19.nl/onderzoek-naar-gebruik-ivermectine-bij-covid-19-kan-levens-redden/

  en een video verklaring van Dr Pierre Kory voor de Amerikaanse Senaatscommissie. Hij spreekt over de bergen bewijs die aantonen dat ivermectine effectief is.

  https://youtu.be/p-dTFoOyrdE
  • Van H.H. Neijenhuis @
   ...en hcq ?! Met zink en vit.D ?!
 • Van Wmh @
  R Steiner difteritis en griep ( jan 1923 )

  Hier beschrijft Steiner een heel zwaar geval van griep met hoge koorts .
  De betrokkene had na elkaar : longontsteking, borstvliesontsteking , buikvliesontstekung en telkens met hoge koorts !
  Voor de goede behandeling is het volgende van belang :
  Zieke laten rusten voor alles , en vooraleer het geven van medicijnen .
  Kamer gelijkmatig verlicht en verwarmd .
  Als men echter het lichaam aan zichzelf overlaat bij gelijkmatigetemperatuur en gelijkmatig licht , dan kan het zelfs DE ZWAARSTE ZIEKTEN , ZOALS LONGONTSTEKING , BORSTVLIESONTSTELING, BUIKVLIESONTSTEKING achter elkaar uithouden . Dat KAN DE MENS . Dus bij zulke zware ziekten ,waar het om gaat als ik u beschreef , komt het meer op aan op de juiste verpleging dan op de juiste manier van genezen .

  Dit is wat anders dan , men heeft nu de mensen aan hun lot overgelaten in de rusthuizen zelfs geen enkel bezoek ...
  • Van Wmh @
   Dit was te lezen op HLN

   De grootste fout die de medische wereld tijdens de eerste golf van de coronapandemie heeft begaan, was het massaal intuberen van patiënten met Covid-19. Dat heeft de Duitse longarts Thomas Voshaar gezegd in een gesprek met Focus.

   Meer dan 5.000 patiënten Covid-19 hebben momenteel intensieve medische zorgen nodig in Duitsland, en meer dan de helft daarvan wordt kunstmatig beademd. Maar volgens Voshaar, hoofdarts van de longkliniek van het Bethanien-ziekenhuis nabij Duisburg en voorzitter van de vereniging van Duitse longartsen, is dat gevaarlijk voor patiënt én gezondheidszorg. “Kunstmatige beademing is een belangrijke, levensreddende maatregel voor ernstig zieken, maar voor veel Covid 19-patiënten is dat onnodig en zelfs contraproductief. Erger nog: intubatie verhoogt de mortaliteit in extreme mate. 50 procent van hen sterft. Dat is een duidelijk teken dat we een andere weg moeten inslaan”, aldus Voshaar.
   Volgens de dokter is het al tien jaar “alom geweten” dat invasieve beademing risico’s met zich meebrengt. Bij intubatie pompt een apparaat onder druk lucht in de longen via een slang die door de luchtpijp wordt gestoken, meestal met een verhoogde zuurstofconcentratie. Maar na drie dagen neemt de kans op complicaties volgens Voshaar sterk toe. “Het longweefsel, dat door de ziekte al ontstoken is, kan dan snel extra worden beschadigd door de druk- en schuifkrachten, en door hoge zuurstofconcentraties.” Geïntubeerde patiënten moeten trouwens ook in een kunstmatige coma worden gebracht. “Maar met name voor ouderen is langdurig verdoven erg gevaarlijk”, zegt Voshaar. Bovendien zorgt dat ook voor langere ziekenhuisverblijven en dus meer druk op de gezondheidszorg. Voshaar roept zijn collega’s dan ook op “alleen over te gaan tot intubatie als het absoluut noodzakelijk is”.
 • Van Nanda Ruijtenbeek @
  Wat een goede docu; dank aan Mieke. Raar toch dat veel mensen deze gegevens negeren of ontkennen. Waar is ons gezonde verstand gebleven?
  " ja maar de overheid zal het wel weten" hoor ik vaak. Dat ontslaat burgers toch nooit van hun eigen verantwoordelijkheid en de plicht om je zelf te informeren?
 • Van @
  Duidelijk verhaal. Er staat wel een omissie in omtrent het RIVM: Van Dissel heeft gezegd dat 98 procent van de wereldbevolking geen SYMPTOMEN van de besmetting heeft. De hoopvolle gedachte is dat de vaccinatie dan bescherming biedt. Maar het (objectief) bewijs daarvoor is, zachtjes gezegd, gebrekkig