Home
>
Blog
>
Weekspreuk
>
Weekspreuk 16, 21 tot 27 juli

Weekspreuk 16, 21 tot 27 juli

door

Mieke Mosmuller

21-07-2020 1 commentaren Print!
Het leven van de geest schijnt mij een geest geschenk te hebben gegeven. Twee weken geleden voelde ik reeds hoe het geestelijke denken naderbij kwam, nu beleef ik het als een geschenk. De wereldgeest weeft in mij de wereldgedachten. Ik mag dit geestgeschenk echter niet naar buiten brengen, het moet in het innerlijk worden behoed. Het zijn geen heldere verstandgedachten, het is een vermoeden. Dit vermoeden vertelt mij dat ik dit geschenk voor mijzelf moeten houden, want alle goddelijke gaven moeten in de diepten van mijn ziel rijpen. Alleen zo kunnen ze vrucht brengen voor mijn zelf.

Het geestgeschenk in het innerlijk te bergen
Gebiedt mij streng mijn vermoeden,
Opdat rijpend goddelijke gaven,
In ziel-gronden vruchtend,
Aan de zelfheid vruchten brengen.

Zu bergen Geistgeschenk im Innern,
Gebietet strenge mir mein Ahnen,
Dass reifend Gottesgaben
In Seelengründen fruchtend
Der Selbstheit Früchte bringen.

Deze weekspreuken zijn door Rudolf Steiner gegeven in 1912 / 1913: Anthroposophischer Seelenkalender.

Weekspreuk 16, 21 tot 27 juli door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
  • Van futura64 @
    Very interesting : )

    And besides it made me consider a thinking - deliberately to hold back ones “persona” (ref. the term as used by dr d.g. jung) - … excitement, Joy energy, masked as ... eagerness to present the finding, to hope for positive response, and maybe .. back, as long as the thought is at “.. suspiscion (ahnen) level” (intuitive level? - where some .. “elf spirits” also are ? : ) , in order for such … by the sacrifice, to have the “pure energy/force part of .. such” to maybe … vitalize a possible later outer “fruit” - full spiritual recognition, maybe a hypothesis ? AND then : ) maybe even; “someone asking” and/or a meeting subject it “just “wonderfully” fits : )

    which by the way, in “such case”, would make me, a dane though : ) “ask for” a then revised*** translation of the in german last part, quote “an der Selbstheit Früchte bringen” : )

    *** for instance ... “By the selfhood bringing fruits” ? : )