Home
>
Blog
>
Weekspreuk
>
Weekspreuk 20, 18 -24 Augustus

Weekspreuk 20, 18 -24 Augustus

door

Mieke Mosmuller

18-08-2020 0 commentaren Print!
In deze weekspreuk kunnen we het principe van het egoïsme diep voelen - en tevens de overwinning van het egoïsme dat in deze week een feit wordt. Het zelf heeft zichzelf verloren - en dat is bereikt in de weken na Pasen tot nu, in Augustus.

Zo voel ik pas mijn zijn,
Dat ver van het wereld-zijn
In zich zichzelf zou moeten uitdoven
En bouwend slechts op de eigen grond in zich,
Zichzelf zou moeten doden.

So fühl ich erst mein Sein,
Das fern vom Welten-Dasein
In sich, sich selbst erlöschen
Und bauend nur auf eignem Grunde
In sich, sich selbst ertöten müsste.

Deze weekspreuken zijn door Rudolf Steiner gegeven in 1912 / 1913: Anthroposophischer Seelenkalender.

Weekspreuk 20, 18 -24 Augustus door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.