Home
>
Blog
>
Weekspreuk
>
Weekspreuk 27, 6 - 12 oktober

Weekspreuk 27, 6 - 12 oktober

door

Mieke Mosmuller

06-10-2020 0 commentaren Print!
HERFST

Onze weg ligt nu in de omgekeerde richting. We verliezen onszelf niet aan de wereld maar we vinden onszelf steeds meer in de diepten van ons wezen. Er ontwaakt een zelfaanschouwing en we hebben een verlangend voorgevoel dat er ooit een tijd zal komen dat we onszelf zullen vinden door onszelf te aanschouwen.
Mijzelf vinden betekent hier dat de kiem die in de zomer ontwikkeld is, in de herfststemming zal ontkiemen. Het is de krachtdrijfveer van mijn ziel die nu nog een kiem is, maar die zich tot volle groei en bloei zal ontwikkelen.
We kunnen trachten dit 'thuiskomen' bij onszelf te voelen, de verwarmende herfststemming te voelen, de activiteit van de ziel te voelen.

In de diepten van mijn wezen dringen:
Het wekt een verlangen vol voorgevoel,
Dat ik mij zelfaanschouwend mag vinden,
Als zomerzonnegave, die als kiem
In herfststemming warmend leeft
Als krachtdrijfveer van mijn ziel.
 
In meines Wesens Tiefen dringen:
Erregt ein ahnungsvolles Sehnen,
Dass ich mich selbstbetrachtend finde,
Als Sommersonnengabe, die als Keim
In Herbstesstimmung wärmend lebt
Als meiner Seele Kräftetrieb.

Deze weekspreuken zijn door Rudolf Steiner gegeven in 1912 / 1913: Anthroposophischer Seelenkalender.

Weekspreuk 27, 6 - 12 oktober door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.