Home
>
Blog
>
Weekspreuk
>
Weekspreuk 28, 13 - 19 oktober

Weekspreuk 28, 13 - 19 oktober

door

Mieke Mosmuller

13-10-2020 1 commentaren Print!
In mijn innerlijk word ik niet alleen licht en warmte gewaar, maar voel ik ook de mogelijkheid om mijn denken sterker en sterker te maken, zo dat het steeds meer in staat raakt om het levensraadsel te verlichten. De raadsels die het leven me opgeeft kunnen worden opgelost door deze straling vanuit mijn ziele-zon.  Daardoor voel ik de gave dat ik het mysterie van het leven steeds meer kan doorzien, waarop ik al zo lang heb gehoopt, dat ik moest vrezen dat de vleugels van mijn verlangen zouden worden verlamd...
 
Ik kan in het innerlijk nieuw tot leven gewekt
De wijdten van het eigen wezen voelen
En vervuld van kracht gedachtenstralen
Uit de ziele-zonne-macht
Wijden aan de levensraadselen,
Vervulling schenken aan menige wens,
Die hoop reeds de vleugels verlamde

Ich kann im Innern neu belebt
Erfühlen eignen Wesens Weiten
Und krafterfüllt Gedankenstrahlen
Aus Seelensonnenmacht
Den Lebensrätseln lösend spenden,
Erfüllung manchem Wunsche leihen,
Dem Hoffnung schon die Schwingen lähmte.

Deze weekspreuken zijn door Rudolf Steiner gegeven in 1912 / 1913: Anthroposophischer Seelenkalender.

Weekspreuk 28, 13 - 19 oktober door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
  • Van Keesw. @
    In spreuk 25 is sprake van : leuchtend breiten Innenlicht in Raumes und in Zeitenfinsternis...... Is dat uitbreiden letterlijk bedoeld, dus een uitbreiden , stralen van mijn innerlijk licht in de uiterlijke fysieke ruimte ,de wereld, of is het zo op te vatten dat het innerlijk licht in mij zelf uitbreid (in mijn innerlijk dus) op het moment dat het buiten steeds duisterder wordt. Er is een zekere samenhang met spreuk 28, waarin ik tracht de levensraadselen te doordringen met mijn licht..Is het mogelijk hier iets over te zeggen?