Home
>
Blog
>
Beleving

Beleving

door

Mieke Mosmuller

22-04-2020 24 commentaren Print!

In tijden van crisis moet je je toch minstens dagelijks afvragen wat er eigenlijk met je gebeurt. Ik bedoel dat er in de wereld veel gebeurt, dat is duidelijk, maar je wilt daar toch ook graag een verhouding toe vinden. Daarom moet je op de veranderingen letten die er met je belevingen gebeuren: Waar was ik gisteren in mijn beleving en waar ben ik nu? Die vraag stel je niet omdat het zo belangrijk is dat jij dit of dat voelt, beleeft, weet, omdat het jouw oordeel is, mijn oordeel enzovoort, maar omdat bij een rustige aanschouwing van de eigen innerlijke toestand de meeste kans bestaat dat een raadsel waarin je je bevindt, wordt opgelost. Als het goed is vindt ieder mens dezelfde oplossing, zij het individueel gekleurd.

Informatie komt er genoeg, maar wat betekent al die informatie nu toch allemaal precies? Vorige week heb ik de vraag naar de eerste vraag gesteld en uiteraard heb ik mij die vraag ook zelf gesteld. Het is opvallend dat in de media de ernst van deze pandemie niet ter discussie gesteld wordt. Het is een ernstige pandemie, daarover bestaat geen discussie. Hij of zij die dat wel doet, krijgt op zijn gunstigst te maken met heftige afkeuring — maar het kan ook verder gaan en in elk geval komt het niet als een te overwegen mening in de kranten. Het is een merkwaardig verschijnsel dat je je blijkbaar niet mag afvragen: Wordt er niet overdreven omgegaan met deze virusziekte? De dagelijkse aantallen doden worden onbeproefd op hun verhouding tot andere sterftecijfers doorgegeven en we worden murw van alle doden. Je ziet wel een paar zogenaamde prominente figuren die de ernst van deze pandemie niet willen zien of die wel willen zien, maar de consequenties niet willen trekken (dat is iets anders dan de vraag stellen) en dat zijn over het algemeen niet de mensen met wie je je graag zou identificeren.

We krijgen dagelijks YouTube filmpjes, krantenberichten, tijdschriftartikelen, radio-interviews toegestuurd en daartussen is er soms ook een bericht dat zo op je werkt dat je denkt: Dat zou wel eens waar kunnen zijn! Bijvoorbeeld het interview met Knut Wittkowski, maar ook het interview met Michaela Glöckler. Beiden wijzen erop dat voor de bestrijding van een virus dat aanleiding geeft tot ademhalingsproblemen door pneumonie het van belang is dat er een zo snel en groot mogelijke immuniteit door het gehele volk heen tot stand komt. De beste bescherming van de populatie van oudere mensen komt tot stand wanneer de overige populatie immuun geworden is. In die zin zou een ‘flattening of the curve’ een nogal onhandige maatregel zijn — waarbij je je dan vervolgens kunt afvragen uit welke bron deze impuls voortkomt.

Maar nu zitten we eenmaal met ‘confinement, social distancing en lockdown’. Het zijn woorden waaraan we gewend raken. In Nederland wordt de politiek zo gevoerd dat er gezegd wordt: We kunnen wel geleidelijk aan de maatregelen loslaten, maar dan moet er een app komen die ervoor zorgt dat we de goede effecten van de lockdown met behulp van gegevens per mens toch in stand houden.

Wanneer je zo van dag tot dag naar je belevingen kijkt, dan merk je dat de mens een wezen is dat zich toch heel goed kan aanpassen en dat je langzamerhand in een andere belevingswereld wordt gebracht, die nu nog acuut is — als je de termen van ziekte wilt hanteren — maar die op het punt staat chronisch te worden, waardoor er een samenleving zou ontstaan die letterlijk onnatuurlijk is.

Ik wil niet zeggen dat dat de bedoeling van het geheel is, want dat zou de geur van een complottheorie verspreiden en dat is iets voor paranoïde personen.

Ik zeg dit met ironie, omdat ook binnen de antroposofische kringen een schrik voor complottheorieën heerst, terwijl de grootste complottheoreticus onze geliefde leraar op het spirituele gebied Rudolf Steiner is. Men zou dat deel graag uit zijn werk willen knippen, maar beter is om er kennis van te nemen en te beleven hoe op een volkomen rationele, rustige beschouwende wijzen feiten worden blootgelegd, waaruit naar voren komt dat er wel degelijk een regie is op deze wereld, die achter de schermen wordt gevoerd en die niet van God zelf komt.

Dat wil dan nog lang niet zeggen dat je elke gebeurtenis van wereldformaat achterdochtig moet onderzoeken op daar achter liggende beweegredenen van onzichtbare figuren. Op die wijze heeft Rudolf Steiner nooit naar de wereldgebeurtenissen gekeken. Het woord complottheorie is overigens ongepast, want het gaat niet over een complot en een theorie is het al helemaal niet. Het gaat over bepaalde bewegingen die in de mensheidsontwikkeling worden ingebracht. Wanneer Rudolf Steiner dat beschrijft, is dat niet bepaald een theorie, maar is het een aanschouwing van de werkelijkheid. Gewapend met die lessen mogen wij natuurlijk heus wel kritisch kijken naar wat er in de wereld gebeurt. Ik doe dat het liefst zonder iets vast te leggen, en alles voor mogelijk te houden.

En nogmaals, wanneer je let op hoe je in de loop van de afgelopen weken veranderd bent, dan word je gewaar dat je gewend moet raken aan een samenleving die je tot nog toe alleen maar kende uit boeken zoals 1984 van George Orwell en Brave New World van Aldous Huxley, waarbij de nuances natuurlijk anders liggen.

Bij een virus-epidemie moet je er immers van uitgegaan dat de overheden het beste met de mensen voor hebben. Maar wat, als dat nou eens niet zo zou zijn? Of wat, als ze zelf niet goed genoeg kijken naar waar ze mee bezig zijn en in haast, uit angst, allerlei concessies doen die gevolgen hebben die je vervolgens maar weer moeilijk weg krijgt?

Voorzichtiger kon ik het niet zeggen. Ik heb tot nog toe geen oordeel over het geheel van gebeurtenissen. Ik kijk het aan, beschrijf het en zoals gezegd word ik gewaar wat er met de belevingswereld die een menselijke is van dag tot dag gebeurt. Wat er gebeurt, is in alle opzichten geen goede ontwikkeling. Ellendig stervende mensen is een ramp, maar Big Brother in je iPhone is dat ook. En het moest toch voor iedereen duidelijk zijn dat de epidemie afneemt en dat de noodzaak van een dergelijke controle via een app helemaal niet verdedigd kan worden. Men zegt eenvoudig dat het moet. Maar hiertegen komt wel enige opstand.

Verbaasd ben ik over het loslaten van elke wetenschappelijke methode bij de behandeling van deze epidemie. Ooit was het een eis dat er, alvorens conclusies te trekken dat iets werkt, eerst twee behandelingsgroepen werden vervolgd, een met en een zonder de betreffende behandeling. Nu is het zo dat het teruggaan van de besmettingen zonder meer wordt toegeschreven aan de maatregelen van afstand op alle gebied. Dus zijn de maatregelen juist. Dat is een conclusie waar de beleving tegen rebelleert. Het kan immers ook aan het virus liggen dat het, zoals bij elke epidemie ‘gaat liggen’, zoals een storm altijd ook weer gaat liggen?

Mieke Mosmuller

Beleving door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van @
  zoals ik het gewaar word, door de methode die jij suggereert, rustig alles beluisteren en bekijken en jezelf intussen waarnemen, merk ik dat er steeds iets niet samen wil komen in mijn gemoed. Enerzijds de verbazing, die ik met jou deel over de maatregelen t.o. van de ziekte, die mij ongerustheid bezorgen anderzijds de vreugde die ik voel door het tot stilstand brengen van de economie, het vliegverkeer, de haast, het consumentisme, het toerisme enz enz. Dus er is iets wat ik niet onderschrijf nodig om iets teweeg te brengen waar ik al jaren naar verlang. Uit spirituele kringen wordt mij uitgelegd dat dit het broodnofige loskomen van het zogenaamde logische denken is om ruimte te maken voor een bewustzijnsstap. Als individuen en uiteindelijk als mensheid.....
  • Van Mieke Mosmuller @
   Dat staat haaks op mijn spirituele visie, die juist uitgaat van de spiritualisering van het logische denken, een waarheidsweefsel dat uiteindelijk wel de gebruikelijke logica overwint, maar niet een samenleving kan accepteren die rust op onwaarheid en dwang, al zijn de gevolgen hier en daar schijnbaar niet slecht. De binnenzitters in landen met lockdown zijn diep ongelukkig aan het worden.... los van de economische drama‘s van de kleine ondernemers. De grote ondernemers halen uiteindelijk de hele buit binnen.
 • Van @
  Mooi en waardevol blog. Dank Mieke. Heb vandaag je boek Posthumanisme - Over de toekomst van de mens gekocht en zal het met veel belangstelling gaan lezen. Een spirituele toekomstvisie, geen science fiction. Wel science fiction is de serie Black Mirror op Netflix. De komende tijd zal ik af en toe een aflevering van die serie bekijken om te zien wat daarbij de voorgestelde belevingswereld en verbeeldingskracht is.

  Coen van Zwol 'recenseert' een denkbeeldige netflix aflevering in het kader van de huidige huidige coronacrisis: Stel, de coronacrisis was een aflevering van Black Mirror (NRC Handelsblad, 21 april 2020).
  Internetadres:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/21/stel-de-coronacrisis-was-een-aflevering-van-black-mirror-a3997407
 • Van Sp van der Vaart @
  Tja, wat moet ik hiermee? T kan vriezen, t kan dooien, dat gevoel bekroop me bij t lezen. Afvlakking van de curve verhindert snelle groeps immuniteit maar voorkomt imploderen van je icu capacity. Wat NL niet leert van Duitsland is testen, testen en testen en vervolgens de besmette mensen isoleren. Dat doen ze daar met veel menskracht als sinds janauari en dat werkt: minder besmettingen en doden per 100.000 cohort. Hier doen alle GGD’s hun eigen ding, geen centrale coördinatie, geen strategisch plan en praten praten over protocollen.. tja zo loop je achter de feiten aan. Wachten op vaccin dus ....
  • Van Mieke Mosmuller @
   Het gaat er toch maar om dat iedereen zelf denkt, aan de hand van alles wat er gebeurt of gezegd wordt dat er gebeurt en dat dan goed doorleeft. Eens zijn we het zeker niet.
 • Van @
  Beste Mieke, heb jij het artikel in NRC 16-4 gelezen van o.a. Frans Timmermans met titel Dit is de weg uit de crisis, dat dit een kans is voor systeemverandering
  Tot nu toe de enige, zover ik weet, met voorstel tot verandering in de toekomst en niet terug naar het oude wat betreft de economie
  • Van Mieke Mosmuller @
   Jazeker heb ik dat gelezen. Zeker een positief gezichtspunt maar toch ook eenzijdig, vind ik. En ik vind eigenlijk geen enkel gevolg van een systeem van onwaarheid goed.
 • Van @
  Thank you, Mieke, for your meaningful and heartfelt communications in this difficult time. It is like a breath of fresh air to read these, as they include soul care as well as good medical information.
 • Van Elisa Vander Hout @
  I saw a document that indicated that the resistance to the lock down is planned or at least expected in order for it to be possible to integrate harsher and more mandatory restrictions.
 • Van @
  Enkele feiten die helpen bij het logisch denken en het intuïtief op zoek gaan naar de waarheid rond corona, zonder te moeten vervallen in complottheorieën.
  De cijfers die dagelijks in de media gehanteerd worden en waar geen logica inzit, als men ze bvb vergelijkt met de het buitenland. Maar ook de cijfers die men geeft over het aanal bijkomende besmettingen, zonder erbij te vertellen dat er meer testen werden afgenomen. Of de sterftecijfers uit de rust- en verzorgingstehuizen die men allemaal noteert en optelt bij de covitsterftecijfers, zonder duidelijk onderscheid! In België helpt dit wellicht om zo de paniek er in te houden.
  Een tweede feit: de groep virologen en de Belgische overheid zweren bij de WHO als ondubbelzinnige raadgever. Wie of wat is het WHO??? Als je op hun website de feiten onderzoekt, dan merk je al vlug dat Bill en Melinda Gates de grootste financiële bijdrage leveren samen met een organisatie die zij ook sponseren en verantwoordelijk is voor vaccinatie... Bovendien merk je dat de andere in verhouding veel lagere bijdragen voor een groot deel komen uit de Pharmaciewereld. De rest komt van industriële belangengroepen en overheden en universiteiten, die de klassieke geneeskunde natuurlijk ondersteunen. Besluit uit deze waarneembare feiten: vaccinatiebelangen, computerwereld en klassieke geneeskunde bepalen de aanpak en adviezen van het WHO! Wat hebbendeze lieden voor met de mensheid???
  • Van @
   Sorry, maar er zijn enkele ongelooflijke tikfouten geslopen in mijn bijdrage, die ik helaas niet kon verbeteren voor ik het doorzond!
  • Van Wmh @
   Inderdaad ,en er is nog veel meer aan belangen wat hierbij meespeelt . De testen zijn onvolledig en niet specifiek op corona maar op diverse longaandoeningen ( staat in de fornulieren van de CDC vermeld ) ,maar waren reeds in de jaren 80 ontwikkeld ivm kanker en erfelijkheid , en nu blijkt ook reeds dat de testen fouten geven tot 30 %
 • Van Christiane @
  Hier ist ein nur des Deutschen einigermaßen mächtiger Leser. Gibt es jetzt gerade jemanden, der diese Gespräche etwa übersetzen würde?
  Das würde mich sehr freuen.
  Danke sehr,
  Liese Pretschen
  • Van Florian Bauer @
   Hallo Christiane,
   google müsste das können:
   https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&nv=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=de&u=https://www.miekemosmuller.com/de/blog/erleben&usg=ALkJrhidC3GPzCyVgRPQU-bccO0KrTwjLQ
 • Van wim velmans @
  Lieve Mieke, dit is wel een zeer aangrijpend en consistent verhaal.ik heb er wel een paar keer over gedaan om het proces -denkend belevend -belevend denkend -mee te voltrekken en mijn eigen belevingen wakker te roepen en te verhelderen.Ik ga ze beter onderscheiden en benoemen. Dank voor het op gang brengen van meer helderheid.De bezwerende manier waarop cijfers en vergelijkingen worden gebruikt roepen haast meer huiver op dan de aanleiding van de maatregelen. Het gaat hier natuurlijk echt niet om het bagatelliseren van het leed , maar als de indruk blijft dat de bestrijding meer leed brengt dan nodig en menswaardig is dan stokt me de adem en vraag me af hoe moet ik hier met een sterk opkomende boosheid omgaan. Ik zie wel dat het nodig is dat een intensieve en actieve denk-wil wordt ingezet om tot zuiverheid in onze belevingen te komen,met als referentie wat ik 'menswaardigheid ' zou willen noemen. Hopelijk kunnen veel mensen helpen het hellende vlak waar we ons op bevinden nog een goede wending te geven voor ontwikkeling met elkaar. Soms verraden tegenwerkende machten zich ook zelf; zo stond er zaterdag in de NRC een artikel waarin gesteld werd: waar eerst sprake was van een tijd B C en A C en dat er nu gezegd gaat worden , er is een tijd b c en a c before corona en after corona ,afzender ...
  • Van @
   Dag Wim, bezinningsinhouden voor deze tijden GA296
   'Die Erziehungsfrage als soziale Frage', vertaald als 'Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave'. Van harte aanbevolen voor alle bekenden en onbekenden...
   Groet, Jos
 • Van @
  Een half jaar geleden abonneerde ik me op Netflix voor documentaires die van wisselende kwaliteit zijn. Zeker daar moet je echt kaf van koren scheiden. Eens kijken van ze over het coronavirus te melden hebben. Vanaf aanstaande zondag, 26 april, gaat daarover een miniserie van start.

  Trailer,
  internetadres:
  https://www.netflix.com/watch/81273444?trackId=14277282&tctx=0%2C0%2Cea04ad9f-9481-48c7-93de-15291825cff2-34129347%2C%2C
 • Van Kees @
  Complot of niet, het is wel verdacht in de strijd tussen Amerika en China in de greep naar de Wereldheerschappij dat China het onderzoek naar de oorsprong van het virus heeft vernietigd.NRC 23 april :De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft China ervan beschuldigd in een vroeg stadium van de corona-uitbraak monsters van het virus te hebben vernietigd, zodat nooit meer achterhaald kan worden wat de oorsprong van het virus is. De aantijging past in een reeks Amerikaanse beschuldigingen aan het adres van China. Eerder hebben de VS China ervan beschuldigd dat het de uitbraak niet snel genoeg heeft aangepakt en dat het belangrijke informatie heeft achtergehouden. In de VS is ook geopperd dat het virus is ontsnapt uit een laboratorium in Wuhan.
 • Van Wmh @
  Volgens mij komt het virus uit de astrale wereld en ons eigen astrale lichaam , dus van binnenuit zoals R Steiner het ook in zijn voordrachten besproken heeft daar waar hij in diverse passages over de griep sprak . Besmettingen worden door de materiele wetenschap , die niet openstaat voor ziel en geest ( het astrale ) als ,deeltjes, gezien die overspringen van dier op mens , van mens naar mens enz , doch Steiner waarschuwt hiervoor , onder de woorden : ,Het griepvuil ( de bacillen ) ontstaat niet door overspringen van buitenuit , maar door de slechte werking van het astrale lichaam ,waardoor nu juist het griepvuil gaat blijven hangen ergens aan een of ander orgaan , en griep is in de eerste plaats een aandoening van de hersenen , een hersenziekte , vandaar het eert dof worden in het hoofd en de verdere besmetting door eigen bacterien naar beneden in het lichaam , longen ( zie oa onder natuur en gezondheid , R Steiner ) En de mens neemt het over door een astrale connectie met de medemens waar hij een gevoelensband mee heeft , dus van binnenuit en niet van buitenaf . De eigen gedachtenwereld (het leven in eigen waarheidsdenken ) en wil zijn hierbij heel belangrijk , en angst is hierbij de slechtste raadgever , angst die erg wordt gezaaid door de media en wetenschap onder de vorm van lockdown ,anderhalve meters afstand ,handjes wassen etc ...allemaal uitwendige middelen om iets wat van binnenuit komt te weren ? In Zweden en andere landen blijft het te helpen zonder deze maatregelen , gaan wij dan de goede weg is de vraag ...met deze steeds meer en eer rijheidsrovende maatregelen ?
  • Van @
   Deze beschouwing lijkt me verwantschap te hebben met een passage in het N.T. over ''Farizeese en christelijke reinheid', Mt. 15, 1-20 en Mc. 7, 1-23 . Groet
   • Van Mieke Mosmuller @
    Dank je wel, Jos en ook bovenstaande schrijver, dat is het weer precies! Groet, Mieke
 • Van @
  Ik neem dat je de Nieuwsuur uitzending van zaterdag, 25 april, met als hoofditem 'Kritiek op de corona-aanpak. Diverse prominente wetenschappers hebben openlijke kritiek op de werkwijze en adviezen van het Outbreak Management Team' met belangstelling bekeken hebt of nog zal gaan bekijken, Mieke. Er wordt om meer transparantie gevraagd.

  Internetadres:
  https://www.npostart.nl/nieuwsuur/25-04-2020/VPWON_1310778
 • Van @
  ‘Civilizations collapse slowly, just slowly enough
  so you think it might not really happen.
  And just fast enough so that
  there’s little time to maneuver.’
  —The Plague Journal, p. 160, a novel
  by Michael D. O’Brien
  From The Now Word mark mallett blog