Home
>
Blog
>
Complotdenken

Complotdenken

door

Mieke Mosmuller

01-07-2020 17 commentaren Print!

Na een uitvoerige bezinning op de morele intuïtie die we als mensen kunnen ontvangen en in het leven verwerkelijken door ons samenleven met de engelen in onze ziel, wil ik terugkeren naar het thema dat ons bezighoudt: de corona-crisis. De vier weken bezinning op de vraag ‘Wat doet de engel in ons astraallichaam?’, was natuurlijk niet een ander thema. Maar ik wil nu een andere vraag stellen, en dat is de vraag naar het verschijnsel complotdenken of samenzweringstheorie. Het lijkt me van belang om dit woord eens wat nader te beschouwen.

Wanneer je filmpjes op YouTube kijkt, gemaakt door mensen die zich tegen de coronamaatregelen keren, dan zie je verschillende dingen. Je ziet mensen die er in het geheel niet voor terugdeinzen om hun complottheorieën te openbaren. Je ziet ook mensen die rationeel, wetenschappelijk hun tegenstand tegen de coronamaatregelen onderbouwen, maar die dan vervolgens in de media toch als complotdenkers worden weggezet. Maar je ziet ook mensen die – en dat vind ik in Nederland het meest opvallend, maar daartoe heb ik ook de meest directe toegang, omdat het vaak ook bekende mensen zijn – zo te werk gaan en spreken dat ze duidelijk wel hun tegenstand tegen de coronamaatregelen uiten, maar dat ze dat op zodanige wijze doen, dat ze elke verdenking op complotdenken bij voorbaat onmogelijk maken, doordat ze nadrukkelijk stellen dat de regeringen, de overheden overal ter wereld oprecht bezorgd zijn geweest, uit zijn gegaan van goede bedoelingen die dan toch het verkeerde teweegbrengen, en die dan in een bepaald vaarwater komen waar ze niet meer uit komen, dan vervolgens in een stroomversnelling van maatregelen komen, die niet meer te verantwoorden zijn en ook niet meer terug te draaien. Deze laatste vorm van tegenstand doet bijzonder prettig aan, omdat het beeld van een mensheid die vanuit goede bedoelingen handelt, hoewel dan toch het verkeerde kan ontstaan, een aangenamer beeld is dan het beeld dat de complotdenker heeft, namelijk dat er opzet in het spel is.

Nu heb ik mij in de loop van de afgelopen jaren verwonderd afgevraagd hoe het nu eigenlijk gekomen is, dat het complotdenken zo ongeveer gelijkgesteld is geraakt met criminaliteit of – en ik weet niet wat erger is – paranoïde waanzin. Een complotdenker wil je echt niet zijn, want dan lig je eruit, je bent volkomen belachelijk, je lijdt aan een paranoïde waan. We hebben ook in antroposofische kringen wel gezien dat bepaalde media binnen de antroposofische nieuwsmedia dit complotdenken verweten werd en ook daar is mij opgevallen dat de betreffende tijdschriften zich daartegen met kracht hebben verweerd, waarbij ik me wel af heb gevraagd, waarom eigenlijk? Wat is er zo erg aan, dat je in de gang van de wereldgebeurtenissen een bepaalde opzettelijke wil beleeft? Zou het niet beter zijn om dat standpunt eens uit te leggen, in plaats van mee te gaan in de publieke opinie dat je slecht bent als je zo denkt en onderzoekt?

Nu begrijp ik aan de andere kant de slechte ‘naam’ ook wel, omdat complottheorieën die uitgaan van bepaalde machtsimpulsen in de wereld vaak onnavolgbaar wilde fantasieën laten zien, die door de gang van de latere gebeurtenissen ook als onjuist worden bewezen. Maar mensen dwalen nu eenmaal, ook in de reguliere wetenschap gebeurt dat. Je kunt soms ook theorieën lezen over historische gebeurtenissen die zo worden verklaard, dat je denkt dat de schrijver waanzinnig geworden is – en die promoveert daar dan op.

Maar ik wil teruggaan naar de vraag: Hoe heeft het nou toch eigenlijk kunnen gebeuren dat het beschouwen van de wereldgebeurtenissen met de vraag: zit hier een bepaalde bewuste wil achter?, de schijn van criminaliteit of waanzin van de vraagsteller gekregen heeft?

Wanneer we teruggaan naar de tijd van de Eerste Wereldoorlog, dan vinden we in het verloop van die Eerste Wereldoorlog en ook nog daarna een reeks voordrachten van Rudolf Steiner, waarin hij duidelijk heeft laten zien hoe wereldgebeurtenissen tot stand komen en ik heb al eerder hier in een regel gezegd: Bij Rudolf Steiner zie je dat dit complotdenken volledige rationeel gefundeerd en begrijpelijk is, goed gedocumenteerd ook. Er is een uitgebreide cyclus, ‘Die zeitgeschichtliche Betrachtungen’, waarin de achtergronden van het wereldgebeuren worden belicht. Wanneer je die voordrachten opneemt dan moet je wel zeggen, naar de huidige maatstaven, dat dit een complotdenken is. Toch is degene die dat uitsprak niet bepaald crimineel of waanzinnig geweest. Men heeft zich bij de nieuwe uitgave daarvan moeite gedaan om de schijn ervan te verwijderen, maar dat is niet eerlijk, want we vinden in deze voordrachten nogmaals een heel oprechte, goed gefundeerde beschouwing van de achtergronden van het wereldgebeuren.

Wanneer je erover gaat nadenken, dan is het natuurlijk toch wel duidelijk dat er overal, waar je met menselijke organisaties te maken hebt, te maken hebt met gedachten en ideeën, met plannen die de mensen hebben om bepaalde doelen na te streven en te bereiken. Elke politieke partij heeft een programma en zonder dat programma kun je niet eens een politieke partij beginnen. Alleen zijn de punten waarnaar gestreefd wordt en die verwerkelijkt willen worden volledig openbaar.

Maar dat er wilsrichtingen zijn in de wereld dat is in de politiek natuurlijk toch al zonder meer duidelijk. En dat er met die wilsrichtingen niet altijd eerlijk wordt omgegaan, dat is toch ook wel duidelijk. De vraag is alleen of er ook geheime wilsrichtingen bestaan en wie hebben die dan?

Maar nu hebben we in de tweede helft van de 20e eeuw bijvoorbeeld de films van James Bond gekend. Daarin komen bepaalde organisaties voor, waar een man met een poesje op schoot streeft naar wereldheerschappij of naar de vernietiging van de wereld, of naar de vernietiging van een deel van de wereld ten gunste van het andere deel. Ik denk dat daar iets geopenbaard wordt, wat naar het rijk van de fantasie verwezen wordt want ‘het is maar film’, maar wat aan de andere kant in de mensheid bepaalde opvattingen voedt.

Dat zou je natuurlijk niet willen, dat er een geheime organisatie bestaat die streeft naar de macht in de wereld en je zou dan ook blij zijn dat er zo'n betrouwbare Britse geheime dienst is met mensen in dienst die dat iedere keer juist op tijd weten te verijdelen.

Dat is maar een verhaal en zo zijn er meerdere verhalen, verfilmde verhalen. Ook Dan Brown is een succesauteur van dergelijke verhalen, die ook weer verfilmd zijn.

Is de gedachte nou werkelijk zo waanzinnig dat er in de wereld bepaalde groeperingen zijn — misschien kun je ze ook wel denktanks noemen, maar dan niet zo op de voorgrond — die zich bekommeren over de gang van de mensheidsontwikkeling, die menen daar zicht op te hebben en waarin verschillende wilsrichtingen bestaan, zoals dat in de politiek ook het geval is? Daar is alles openbaar en denken we niet aan bepaalde complotten, wanneer in de politiek een beleid wordt gevormd en wordt uitgevoerd. Maar is het nu werkelijk zo absurd om te denken dat er nog andere groeperingen zijn die vanuit verschillende wilsrichtingen ideeën vormen over hoe de mensheidsontwikkeling op aarde moet worden bestuurd, wat betreft de politiek, maar ook wat betreft de wetenschap en wat betreft de economie. Misschien zelfs wat betreft de spiritualiteit? Misschien ook goede wilsrichtingen? Geheime wilsrichtingen? Er komen enkele groeperingen naar voren, die laten zich in hun streven zien. Maar zijn er ook geheime wilsrichtingen?

Wanneer je dat niet onaannemelijke acht — maar dan ben je dus al een complotdenker, en wie wil dat nou zijn, want dat is ontering van je redelijkheid — dan komt natuurlijk de vraag op: hoe worden deze wilsrichtingen tenslotte verwerkelijkt? Hoe gaat dat?

Nu is het wel duidelijk, dat wanneer zoiets bestaat dit niet openbaar is. En de beste manier om dat zo te houden is, om ieder die maar op het idee komt dat er zoiets zou kunnen bestaan, zo belachelijk te maken dat diens stem in het wereldbestel geen enkele waarde meer heeft.

Zo zou het juist op de weg van die geheime wilsrichtingen zelf liggen om ervoor te zorgen dat het complotdenken als idioot of crimineel wordt verklaard. Zo kun je het dan ook andersom zien en zeggen: Het feit dat men het zo ver heeft gedreven dat je direct met een bepaalde visie kunt afrekenen wanneer er maar een zweem van complotdenken in is, kan als bewijs worden gezien voor het feit dat er geheime complotten bestaan.

Ik loop nu natuurlijk zelf het risico om in die groep weggezet te worden, maar dat risico heb je als spiritueel denkend mens sowieso, dus ik neem dat dan maar en ik zal volgende keer op dit thema verder mijn gedachten ontplooien.

Mieke Mosmuller

Complotdenken door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van Gerhard G.Rögele @
  Liebe Frau Mosmuller,
  einen sehr schönen Abriss haben Sie über Verschwörungstheorien geschrieben. Danke dafür. Der wichtigste Satz oder Abschnitt war für mich, dass Sie das auch auf das Geistige zur Sprache bringen. Ich darf in diesem Zusammenhang an das Schicksal Kaspar Hausers erinnern.
  Liebe Grüße
  Gerhard G. Rögele
 • Van Michael Hall @
  Thank you for expressing so clearly thee thoughts which I also share - and would like to share in the Facebook sense. May I?
  • Van Mieke Mosmuller @
   Yes, please share!
 • Van Herta Conrad @
  Sehr geehrte Frau Moosmuller,

  Hut ab vor Ihrer Weisheit und Ihren Mut sowie die Kraft und den Willen, das wahre Sein immer wieder darzustellen.
  Vielen Dank für Ihr Hiersein und Ihre Arbeit.
  Mit lieben Grüßen für Sie und Ihre Familie
  Herta Conrad
 • Van wim velmans @
  Veel dank voor deze verhelderende aanzet tot dit thema.Onlangs las ik een artikel in een:"courant" over dit onderwerp.Ondanks dat de schrijver zich eerst positief probeert op te stellen tegenover dit fenomeen, zit het venijn in de staart:dromers doemdenkers opruiers..Wat blijkt dan, deze schrijver verstaat onder complottheorie:als je samenhangen zoekt tussen de verschillende feiten en die wilt begrijpen ben je een C Denker. waar blijf je als mens(heid)als dit de nieuwe common sense wordt? Hartelijke dank Mieke voor jou prachtige voorbeeld van zinnig naar samenhang zoeken en dat je het "hardop"voor ons doet. Het is ook een mooie basis voor elk gesprek hierover tussen mensen. Laten we het voortzetten met ieder om ons heen. Wim Velmans
 • Van Mieke Mosmuller @
  Kees Kromme stuurt de volgende verwijzing:
  https://www.bitchute.com/video/8iYVnFX3dlmc/
  Een verhelderend kort filmpje.
 • Van Eva Tombs @
  Hi Mieke,
  Thanks for that. How easy it is to be a conspiracy thinker...I only have to read an article on the subject, see a film about how the world is being manipulated into following some millionares dream of of removing everyones free will with a chip implant, or engineer the need for mandatory vaccinations and hey, I'm in it. it affects my emotions first, I get angry, then worried and then a bit despondent. Then I think I am a fool. But it may be true of course!
 • Van ralphandmaureen@yahoo.com @
  Looking at the dictionary for conspiracy it gives the meaning: ‘a secret plan by a group to do something harmful or unlawful’
  That happens every election in politics- both sides conspire to harm the other through whatever means, slander or truthful reports of actions by the other. We accept that and see it as ‘politically normal’. Conspiracy lived in human thought and deed - the assassination of Julius Caesar comes to mind, among others.
  Thank you for bringing light’ to conspiracy. How else are we to understand world events these days but by thinking through every possible intention behind actions and coming to our own conclusions- be they in error or in truth - we soon find out.
  Thank you Mieke
 • Van Marianque den Draak @
  Bravo!
 • Van Chris Scurbecq @
  Geheime genootschappen bestaan, het zou zelfs vreemd zijn mocht het niet zo zijn. Af en toe krijgen we ervan een glimp door mensen die eruit stappen, meestal overleven ze die uitstap trouwens niet. Financieel expert Ronald Bernard is een van de uitzonderingen die ook nog zijn mond wil open doen - maar niet alles.Hij heeft zich dan ook goed verzekerd, maar zelfs dan heeft dat genootschap hem bijna klein gekregen toen hij iets wou voorstellen/doen rond een andere maatschappelijke ordening van de NL samenleving. Ze hebben hem duidelijk gemaakt welke de regels van het spel zijn en waar de grens ligt. Hier vind je een van de YT filmpjes https://youtu.be/i0hb8dfKN8k

  Iets zichtbaarder zijn bvb. loges, die tot op de dag van vandaag de reële macht vertegenwoordigen van politieke partijen, althans door een aantal uit die loges. Een journalist heeft jaren geleden een boek geschreven over loges in het Belgisch landschap. Die zijn dus gekend maar semi-besloten.

  Andere groeperingen zijn bijna volledig te scannen want publiekelijk - al moet men ook hier verder graven dan het beeld die ze voorhouden aan de wereld. Redelijk veel vernoemd de laatste tijd is de Rockefeller groep https://www.rockefellerfoundation.org/. De Rockefeller familie is een bloedlijn van de Illuminati volgens bepaalde bronnen.Gespeend van enige bescheidenheid wil deze machtige rijke groepering de hele wereld en mensheid verbeteren, althans via technische innovaties. Bepaalde mensen die grote verbanden proberen zoeken rond wat we de laatste tijd over ons heen krijgen (klimaatverandering, pandemie, 5G, enz.) hebben op die website een document ontdekt waar toekomstscenario's worden beschreven. Vreemd is alleszins dat het dateert van 2010, in een verleden tijd is geschreven, en dat vooral scenario 1 angstwekkend accuraat is voor de corona-pandemie. Net als Bill Gates dat in 2015 publiekelijk en ook voordien voorspelde. Men kan zich dan afvragen: waarom spreekt men niet over iets anders, bvb. kanker, bacteriën, watersnood, ik zeg maar wat. Vraagt niemand zich af of Bill Gates en die groeperingen in een glazen bol kunnen kijken? Of zouden ze inzage hebben in bepaalde geesteswetenschappelijke processen? Wat op het eerste zicht nobel lijkt, krijgt in de realiteit een schrikwekkende gezicht: de totale onderdrukking van de mensheid door financiële krachten - uiteraard alover de onze gekende autoriteiten - en met behulp van diepgaande bio-technische innovaties - die nu al bestaan. Ze staan te trappelen om elk individu een bio-chip in te planten, te vaccineren, te overspoelen met 5G, om er maar een paar te noemen. Als men de tactieken bekijkt, de werkwijze, dan kan men niet anders zeggen: dat is geweldig slim, of moeten we zeggen sluw.
  Rockefeller document https://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/scenariosfuturetech_internatdevel.pdf
  en een paar video's erover via Bitchute (velen zijn door moraalridder YT gebanned)
  https://www.bitchute.com/video/rUbrQgatv9vz/
  https://www.bitchute.com/video/bW5HhNFC9LOx/
  https://www.bitchute.com/video/XVduwnmgYWrq/

  Volgens Steiner is het belangrijk deze groepen te zoeken, te analyseren en erover te spreken. En heeft hij niet voldoende gewaarschuwd wat de mensheid te wachten staat als ze tegen de eeuwwisseling niet wakker werden, niet bepaalde dingen zouden realiseren?
  Daarom kan Ahriman bijna ongehinderd tewerk gaan, driest en tegelijk zo vernuftig omdat hij o.a. de dingen omdraait. Miljoenen - niet in het minst jonge - mensen trappen in die schijnbaar nobele doelstellingen, zoals dé aarde redden van hét klimaat, dé diversiteit, antiracisme, noem maar op. Wat tegelijk opvalt: de ermee gepaard gaande agressiviteit, i.h.b. als iemand er een andere mening op na houdt - dan wordt men uitgescholden, de mond gesnoerd, bedreigd met ontslag of echt ontslagen, een proces aangedaan, of weggezet als een idioot omdat men zou geloven in - jawel - een of andere complottheorie. Autoriteiten en wereldwijde diensten als Google helpen daarbij een handje om alles te censureren wat hen niet aanstaat. Beetje per beetje worden alle mensen tegen mekaar opgezet... Welk verweer hebben we?
  • Van Mieke Mosmuller @
   Ik probeer zo algemeen en objectief mogelijk over dit fenomeen te denken, anders kom je toch makkelijk in drijfzand terecht, zoals in sommige interviews blijkt. Ik neem dus echt afstand van de inhoud van allerlei theorieën, die gaan vaak veel te ver. Steiner zag door de omhullingen heen en maakte zulke fouten niet.
   • Van @
    Ja dat drijfzand is zeer reëel. Bovendien mag niet worden vergeten, vind ik in ieder geval, dat het paradigma en referentiekader van mensen flink uiteenloopt. Dat hef je niet zomaar op... Gelukkig maar, durf ik daarbij te stellen. Dat heeft natuurlijk de nodige consequenties voor maatschappelijke debatten en houdingen en posities bij sociale vraagstukken. Neem daarbij ook de dynamiek van de publieke opinie in ogenschouw. Met name via je Habermas studie, neergeslagen in het boek Ethisch individualisme versus communicatief handelen, heb je daar het nodige van mee gekregen. Zelf heb ik wat dat aangaat Walter Lippmanns denkbeelden daarover nader onder de loep genomen. Met name het oude Lippmann Dewey debat over (on)houdbaarheid van democratische processen is interessant. Rudolf Steiners kijk op de publieke opinie als fenomeen is hierbij heel leerzaam. Heb dat met literatuurverwijzingen aangestipt in mijn blog Publieke opinie (Weekjournaal Bewustzijnsziel, 19 juni 2020*1 met een kleine aanvulling in het blog Opmaat van 26 juni 2020*2).

    De Nederlandse term samenzwering (samenstelling: samen en zweer/zweren) vind ik wel treffend. Niet alleen het menselijk lichaam, maar ook de mensheid als geheel kan bij het samenleven ongezond raken, ziek worden. Het zelfstandig naamwoord zweer en het werkwoord zweren kunnen daarbij meer dan één betekenis dragen. (Ergens [samen] op 'zweren'; het uitbreken van een gedeelde [toegediende] 'zweer' in een sociaal organisme enzovoort.)

    Ja Steiner was helder over samenzweringen en waarmee die kunnen samenhangen. De tijd van volkomen zwijgen over dat soort kwesties mag voorbij zijn, maar oppervlakkig en/of zelfingenomen geklets erover verwelkom ik niet. Over de kwaliteit van zwijgen, in de zin van een (finaal) oordeel over iets een tijdlang terughouden, eerst laten rijpen, dat is er niet ineens, daar is tijd voor nodig, misschien wel een heel mensenleven, schrijf ik in biografische zin iets in mijn blog Lemniscaat (Weekjournaal Bewustzijnsziel, 6 juli 2020)*3.

    1.
    https://weblog.bewustzijnsziel.nl/2020/06/15/publieke-opinie/

    2.
    https://weblog.bewustzijnsziel.nl/2020/06/26/opmaat/

    3.
    https://weblog.bewustzijnsziel.nl/2020/07/06/lemniscaat/
    • Van @
     Mooi is trouwens Rembrandt van Rijns schilderij De samenzwering van de Bataven onder Claudius Civilis.

     Internetadres: https://bit.ly/31Pa5Y9
    • Van @
     En dan nog iets over de in het artikel aangestipte 'verborgen wilsrichtingen', die je tegenwoordig tot op zekere hoogte kunt scharen onder een waaier van 'openbare geheimen' (term gehanteerd door Goethe). Als het daarbij gaat om doelstellingen met zelfzuchtige en machtsgerichte motieven herleidde Steiner zulke 'verborgen wilsrichtingen' tot het basisfenomeen van een streven naar behoud of herkrijgen en versterken en conserveren van de status quo van een karakteristiek en specifiek ontwikkelingsstadium van een hedendaagse of vervlogen beschaving; in Steiners terminologie: cultuurtijdperk. In verband met dit item wees Steiner veelvuldig op zekere groeperingen en individuen die streefden en streven naar conservering van zekere krachten, kenmerken en structuren van in het bijzonder het vierde of vijfde cultuurtijdperk als eindtoestand voor de mensheid of delen van de mensheid. Daarover valt natuurlijk veel meer te zeggen. Dit is slechts een kleine aanduiding.
    • Van @
     De volgende korte tekstvertaling uit GA 174, ‘Die zeitgeschichtliche Betrachtungen’, is mijns inziens prikkelend en belangwekkend:

     https://ridzerdvandijk.wordpress.com/2020/07/08/de-oneindig-droevige-gebeurtenissen-van-het-vijfde-post-atlantische-tijdperk/
 • Van Antonius Nicola @
  De meest wilde samenzweringstheorieën komen m.i. van dezelfde bron als waar de bestrijders van dit fenomeen schuil gaan en die zo eufemistisch als veiligheidsdiensten worden gekarakteriseerd. Met het verwijzen naar absurde theorieën wordt hun strategie namelijk het meest gediend.
  Want de samenzwering is sinds 22-11-1963 plotseling en officieel van het toneel verdwenen. De nieuwe Dylan grijpt hier nog op terug maar dit wordt in alle media lafhartig verzwegen. Complotdenken is eigenlijk compleet-denken maar het hedendaags journaille is daar niet van te betichten.
  • Van @
   Interessante denkgang, Antonius.