Home
>
Blog
>
Complotdenken 2

Complotdenken 2

door

Mieke Mosmuller

08-07-2020 22 commentaren Print!

In oude culturen, waarin een magisch of mythisch besef heersend was, werd alles wat er in het leven en in de natuur gebeurde, beschouwd vanuit het gezichtspunt dat God of de Goden daar regelend ingrijpen. Natuur en leven waren uitdrukkingsmateriaal voor God. Wanneer men daar invloed op wilde uitoefenen, dan moest men ook in dat gebied actief worden, door het richten van gebeden, het verrichten van bepaalde rituelen, het brengen van offers enzovoort. De rationalisering heeft daarmee afgerekend. De rationele mens kan toch nog gelovig zijn, kan in een God geloven, maar zal niet meer leven vanuit een bewustzijn dat God elk meewaaiend blaadje in de wind beweegt. Er komt een natuurwerkelijkheid en een geestwerkelijkheid tot bewustzijn. De geestwerkelijkheid behoort tot het gebied van het geloof, de natuurwerkelijkheid tot het gebied van de wetenschap. Die beide gebieden raken strikt gescheiden en zo is het mogelijk om als gelovige mens wetenschapper te zijn die, zoals Kortjakje, elke zondag naar de kerk gaat.

Op het punt waar deze rationalisering begint staat een belangrijke figuur en dat is Francis Bacon, 1561-1626. Het is moeilijk om in kort bestek begrijpelijk te beschrijven wat een enorme impact deze wetenschapsfilosofie van Bacon heeft, niet alleen op de wetenschap, maar op het mensbeeld in zijn geheel. Bacon rekent af met de prima philosophia, het oude inzicht dat de mens vooral daarom mens is, omdat hij een denkend wezen is, dat het geestelijke aspect van het menszijn vertegenwoordigt en waar in het denken zelf het waarheidsprincipe ligt. De prima philosophia wordt door Bacon terzijde geschoven. In plaats daarvan haalt hij de subjectief denkende mens naar voren en vraagt hem om ter wille van de objectieve wetenschap toch alsjeblieft eindelijk zijn mond te houden. De natuur openbaart in haar details de waarheden. Door die details met behulp van de inductie te herleiden tot wetmatigheden, waarbij het menselijke verstand zich alleen daarvoor leent en niet voor andere functies die het zou kunnen hebben, ontstaat objectieve wetenschap. Dit wordt de moderne natuurwetenschap. De deductie, zoals die door Aristoteles in de empirische wetenschap werd ingezet (het denken baseert op algemene wetmatigheden en daalt af naar het begrijpen van de details) werd obsoleet, behalve in romantische figuren als Sherlock Holmes.Hij was natuurlijk toch een geniaal mens, deze Bacon en hij slaagde erin om op heel aanschouwelijke wijze duidelijk te maken, dat de mens eigenlijk helemaal geen denker is, maar een subjectief creatuur dat gedachten heeft. Die gedachten zijn de liefhebberijen van zijn subject. Hij noemt die gedachten dan ook niet ‘idee’, maar ‘idool’. Die subjectieve idolen verhinderen een objectieve wetenschap. Dus kijk naar de feiten, zwijg van binnen en hou je uitsluitend bezig met het vinden van wetmatige samenhangen van de feiten die door de feiten zelf worden geopenbaard.

Dat dat een positieve kant heeft mag duidelijk zijn, maar de negatieve kant is ook duidelijk, namelijk dat het geestelijke waarheidsbeleven van de mens, dat hij in een objectief denken kan hebben, wordt verwijderd. Dat verwijderingsproces neemt daar een aanvang en gaat stapsgewijs steeds verder. Zo wordt de mens een biologisch creatuur, dat door een elite moet worden geregeerd, de kudde en de slechte herder, de huurling. Want zelf zijn ze grotendeels storende factoren, de schaapjes. En het is dus van belang dat elk onderscheidingsvermogen dat de mens heeft en waardoor hij een zekere zelfstandigheid heeft, eerst onbelangrijk wordt gemaakt, dan vervolgens belachelijk, om die ooit mogelijk zelfs te verbieden - zoals een schaap in de kudde moet blijven, anders verdwaalt het. De herder weet de weg. Maar hier is er geen goede herder, het is een huurling.

Natuurlijk wordt dat gedaan met behulp van ‘goede bedoelingen’. Discriminatie onder de mensen is geen goede zaak. Als je christelijk voelt, dan heeft dat ook een bovenzinnelijke achtergrond, want voor Christus bestaat geen discriminatie. Maar je kunt dit zover doorvoeren, dat je geen verschil meer mag zien tussen mensen. Alle mensen zijn gelijk, jazeker. Maar in feite moet je zeggen: alle mensen zijn gelijkwaardig. Want hetzelfde zijn ze natuurlijk echt niet. Er is een tendens om dat niet meer te mogen constateren. Zo mag je steeds minder constateren, wat het geslacht van een menselijk wezen is. Er zal een tijd komen, dat het vaststellen of je met een man of een vrouw te maken hebt, gezien zal worden als discriminatie. Tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld vrouwen beledigd, wanneer niet naast ‘beste lezers’ ook staat ‘beste lezeressen’. Het is een vanzelfsprekende reactie op het verbod op discriminatie, dat degene die meent gediscrimineerd te worden, eisen gaat stellen. Ik zal niet verder gaan met andere voorbeelden, maar we kennen natuurlijk de pijnlijke voorbeelden van discriminatie en die berusten op het feit dat mensen ongelijkwaardig worden behandeld. Maar je zou wel moeten mogen vaststellen, dat zowel dit als dat bestaat. Maar omdat de ongelijkwaardigheid zo groot is, ligt daarin de mogelijkheid om het onderscheiden ook te verbieden.Onderscheiden is een functie van het denken.

Het gebruik van protocollen, bijvoorbeeld in de geneeskunde, wijst ook op een verdacht worden van het zelfstandige denken. Wanneer je een NHG-standaard voor een bepaalde ziekte opzoekt, dan vind je een onleesbaar groot document waar de wetenschappers zich moeite hebben gedaan om zo volledig mogelijk te werk te gaan om alle eventualiteiten te bespreken en de onderzoeks- en de behandelingsmogelijkheden vast te leggen. Dat moet de arts volgen en zo wordt het geestelijke onderscheidingsvermogen van de mens geleidelijk aan lam gelegd. Iets wat niet meer wordt gebruikt atrofiëert, gaat achteruit en verdwijnt tenslotte mogelijk helemaal. Maar we hebben altijd nog de smartphone en google en allerlei apps, die vangen dat wel op… zodat je het niet eens merkt, dat je eigen regie wordt overgenomen.

Belachelijk en in de toekomst mogelijk verboden is ook om je onderscheidingsvermogen in te zetten voor de raadsels in de maatschappij. We hebben een coronacrisis en er zijn mensen die van het begin af aan, of pas later, met hun onderscheidingsvermogen niet kunnen begrijpen, waarom er zo'n drama van dit virus wordt gemaakt.

Dat mag niet. De WHO heeft vastgesteld, dat het een drama is en alle andere gedachten zijn als geruchten die moeten worden uitgebannen. Kijkt u maar wat in de stukken van de WHO staat.

 

WHO.int

RCCE ACTION PLAN GUIDANCE

COVID-19

preparedness & response

Page.5:

Set up and implement a rumour tracking system to closely watch misinformation and report to relevant technical partners/sectors. Make sure to respond to rumors and misinformation with evidence based guidance so that all rumors can be effectively refuted. Adapt materials, messages and methodologies accordingly with help of the relevant technical group.


Het is niet de bedoeling dat de mens zelfstandig gedachten vormt over dit drama. Het is vastgesteld dat het een drama is. Punt.

Maar er zijn natuurlijk mensen die dat toch doen. Hoe noemen we die dan? Dat zijn mensen, die vragen zich af, waarom van iets wat niet een drama is of hoeft te zijn een drama wordt gemaakt. Ze kunnen dat onderbouwen met andere wetenschappelijke onderzoekingen dan die naar voren worden geschoven. Ze kunnen dat doen door de getallen te vergelijken met getallen van vroegere ernstige en minder ernstige infectieziekten, die zich over de hele wereld hebben verspreid. Ze stellen zich dan de vraag, waarom wordt van een weliswaar vervelende virusinfectie een wereldwijd drama gemaakt en worden er zulke hoge prijzen betaald?

Die vraag, wanneer je die stelt, dan ligt de diagnose voor je klaar: namelijk je bent een complotdenker. Dit mag je je niet afvragen, dit is belachelijk, dit is tegen de overheid gericht, tegen je medemens enzovoort.

Maar ten grondslag daaraan ligt, dat het denken, het zelfstandige denken van de mens moet worden verwijderd.

We hebben misschien het schrikbeeld van een toekomstige cultuur, waarin de mens vergezeld wordt door robots die allerlei werkzaamheden verrichten. Maar er is een veel groter schrikbeeld en dat is, dat de mens zelf, de levende warmbloedige, tot liefde in staat zijnde mens, gedegradeerd wordt tot een niet onderscheidende robot. Het onderscheidingsvermogen wordt dan wel geleverd door een voorgeprogrammeerde techniek die voorgedachte gedachten en denkpatronen aanlevert.

Daarom is complotdenken gevaarlijk, want dat berust op een gedrevenheid van het onderscheidingsvermogen.

Mieke Mosmuller

Complotdenken 2 door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van Robert Michael Burnside @
  Thanks for your clarity of thinking. I agree there are many forces at work to diminish the independent thinking of the human being, including in the long run that thinking of a spiritual world is a sign of madness, to be treated with drugs. Diminishing the image of the human being as an independent thinker is a complementary activity to the develoipment of machine learning and robotic mimicking of human beings. Together they present us with the possibility of the abyss. Thank you for your ongoing work at clarifying human thinking.
 • Van Matteus Lamers @
  Thank you for writing!

  Yes, may we all strengthen our power of individual discernment, our judgement, thought-forming, our discrimination between lies and truths, between good and evil, between purposeful and senseless, between healthy and ill!

  This is exactly what all enemies of Humanity try to dampen, kill, weaken, threaten:

  Our individual power of discernment, freedom of thought, freedom to act on our own conscience.

  Look at Communism, Nazism, Catholicism (in significant part), all of them try to root out individual sovereignty.

  Also Freemasonry, while having awe-inspiring fruits, works through surrendering to unquestioned authority.

  The great divide between the enemies of mankind and those who love the Humanity is marked by those who protect, nurture, respect the freedom of thought of each individual and those who do not!

  Kindly,
  Matteus Lamers
 • Van Tjeerd en Mariette @
  Veel dank Mieke voor de bijzondere benadering en gedachten-opbouw van dit onderwerp! In het verlengde hiervan zagen we onlangs een interview met Karel van Wolferen, oud-journalist bij de NRC en oud-hoogleraar aan de UvA. Hij zegt daarin o.a. "dat de WHO nu ook automatisch protocollen laat gaan naar alle landen die een verdrag hebben getekend om deze protocollen te volgen vanwege een gezondheidscrisis." Dat zou betekenen dat naast de artsen nu ook de regeringen protocollen moeten volgen, en dat zie je ook in de genomen maatregelen in de verschillende landen. Van Wolferen zegt verder nog, dat er naast de mensenrechten, nu een centraal nieuw idee van biosecurity, van gezondheidsrechten, is ontstaan, op grond waarvan we ons straks allemaal zullen moeten laten inenten. Want als we dat niet doen, dan zijn we een gevaar voor onze medemens en dan ondermijnen we dus de gezondheidsrechten van onze medeburgers.
  Deze argumentatie vraagt toch wel om een wakker onderscheidingsvermogen!
  • Van @
   Villamedia, 8 juli 2020: Corona-noodwet flink aangepast na kritiek: tracker-app lijkt gesneuveld

   Internetadres:
   https://www.villamedia.nl/artikel/corona-noodwet-flink-aangepast-na-kritiek-tracker-app-lijkt-gesneuveld
  • Van @
   Naar mijn idee is in dat verband ook dit nieuwsartikel interessant: In Europa gaat het beter, maar wereldwijd meer corona dan ooit (NOS Nieuws, 7 juli 2020)

   Internetadres:
   https://nos.nl/artikel/2339891-in-europa-gaat-het-beter-maar-wereldwijd-meer-corona-dan-ooit.html
   • Van @
    Deze reactie (verwijzing naar specifiek NOS nieuws) hoort onder de vraagstelling van Marion Kuiperi. Sorry voor de verkeerde sortering. Ging per ongeluk.
    • Van marion kuiperi @
     Dankjewel John. Het blijven algemene cijfers die me eerlijk gezegd niet veel zeggen. Opvallend is dat er de laatste maanden in mijn eigen omgeving meer mensen zijn overleden door andere oorzaken dan door Corona.
     • Van @
      Ik vind het verschil tussen Europa en Noord- en Zuid-Amerika opmerkelijk, Marion en vraag me af waar hem dat in zit. En ja, ik houd er nog altijd serieus rekening mee dat het coronavirus meer omvat dan enkel een venijnige griepvorm.
      • Van @
       John, Het is wat mij opvalt dat daar waar regeringen ongehoorzaam zijn
       het virus weer toeslaat.
       Ik lees in een gechanneld bericht van 2 mediums, (ja je kunt twijfelen aan dit soort van hoger bron afkomstige berichten), dat het virus "zeer mobiel is"! De berichten vertellen dat het per drone wordt uitgezet. gesproeid, daar waar ongehoorzaamheid heerst.
       Ook is er melding van dat het virus met landbouwwerktuigen wordt 'versproeid'. Het lijkt tamelijk op complotdenken wat ik hier typ.
       Maar ik houdt alles voor mogelijk. Want ook hier wil ik mijn gedachten vrij houden.
       Vrouwen, kinderen, boeren ; zij werden opgepakt door de speciale eenheden van de politie bij de demonstratie in Zwolle. Het is toch ware terreur.
       • Van @
        F.W.G Wolbert, dat lijkt me uiterst onwaarschijnlijk. Maar u mag natuurlijk serieus nemen wat u wilt.
 • Van Marion Kuiperi @
  Beste Mieke, dank voor je heldere betogen, ook deze. Herkenbaar ook, de reacties als je je kritisch uitlaat over de maatregelen. Wat ik lastig vind in gesprekken met anderen, wanneer ik aangeef dat dit een wat ernstiger griep is maar nog steeds een griep, is dat ik reacties krijg met verhalen over de IC's en de heftige ademhalingsproblemen, dat dit geen gewone griep is, waardoor de maatregelen begrijpelijk zijn en we deze hebben na te volgen. Mij ontbreekt de kennis over de ernst van dit virus in vergelijking met griep en longontsteking. En dan wordt het een lastig gesprek, alsof ik de ernst bagatelliseer. Dan gaat het nog niet eens over getallen. Herkent iemand dit?
  • Van @
   Je vraag kan wat mij betreft worden uitgebreid, Marion. Hoe te denken over de huidige situatie in Amerika en Brazilië en wat belichamen presidenten als Jair Bolsonaro en Donald Trump daarbij?
  • Van Mieke Mosmuller @
   Beste Marion, het grote probleem is de berichtgeving die de publieke opinie vormt. Er wordt ongenuanceerd met getallen omgegaan, onvoldoende duidelijk gemaakt wat echte ziektegevallen zijn, wat lichte infecties zijn, wat alleen positieve tests zijn zonder symptomen en wat vals positieve percentages zijn. Meestal wordt alles op een hoop geveegd en ook niet in verhouding gebracht tot het aantal inwoners. En al helemaal niet in verhouding gebracht tot de getallen bij andere vroegere virusinfecties . Dat brengt je ertoe je af te vragen: waarom wordt er zo mee omgegaan, dat het publiek geen juiste verhouding kan zien? Toch blijken er veel mensen te zijn die hun eigen opinie vormen, steeds meer. Discussie heeft weinig zin, maar als je een balletje opgooit blijken vaak onverwachte meningen...
   • Van @
    Dankjewel, helder. Ik laat me meetrekken in de 'verkeerde' richting, merk ik. Fijn, al je vragen, steeds weer.
   • Van @
    Gelukkig kunnen balletjes, zonder sensatie- en debatzucht, in diverse richtingen worden opgegooid.
 • Van van den Boom Andringa @
  hartelijk dank Mieke voor je historische uitleg. Vanaf het begin van de Corona crises zag je in de media en de kranten de angst aanwakkeren, door alleen grafieken te tonen en niet te vergelijken met vorige griep epidemieën of het aantal inwoners.Iedereen volgt slaafs als een schaap. Deels een resultaat ook van een arme wijze van de opvoeding en de scholen, waar mensen alleen leren volgen en het veel moeite kostte, om in het onderwijs, het accent op het zelfstandig denken
  te richten vanuit een spirituele levenshouding..Langzaam sloop de onvrijheid via de digitalisering in ons mensenleven , verborgen in de programmering van de computeren en het verzwakken van de menselijke fantasie met de T V en vervolgens met de smartphone het ontnemen van het zelfstandig verifiëren en denken . Het begrip wetenschappelijk bewijs wordt ook te pas en te onpas gebruikt..Het mondkapje is voor mij het beeld van de mond snoeren, want met het overdrijven van de virus, hoe vervelend ook, kunnen we in de digitale fuik zwemmen. .
 • Van @
  Mieke, ik denk dat je het interview Socioloog Harambam: ‘We zetten complotdenkers te gauw weg als gekkies’ (Volkskrant, 3 juli 2020) zult hebben gelezen. Dat is inderdaad een goed stuk, prima interview.

  Internetadres:
  https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/socioloog-harambam-we-zetten-complotdenkers-te-gauw-weg-als-gekkies~b1942c88/
  • Van Kees@live @
   ja inderdaad, uitstekend artikel in de Volkskrant, want onderhand leek het wel alsof iedeen het met elkaar eens was, met name in de media, wat mij ook heel erg heeft verbaasd hoe dat mogelijk was. Harambam stelt in het interview ook treffende tegenvragen, daar waar je merkt dat de Volkskrant journalist met enige spot lijkt het (hopelijk interpreteer ik dat juist) Harambam interviewt.
 • Van @
  En je boek Ethisch individualisme versus Kommunikatief handelen - Kritiek op Habermas' theorie (Uitgeverij Occident, 1998) kan ik zeker waarderen. Neem bijvoorbeeld de tekstpassage over het achtvoudige pad van Boeddha in de context van het boekthema (bladzijde 168 en 169).
 • Van @
  En de volgende berichtgeving behoeft wederom onderzoeksjournalistiek:

  China waarschuwt voor 'dodelijke longontsteking', Kazachstan noemt het nepnieuws (NOS Nieuws, 10 juli 2020)

  Internetadres:
  https://nos.nl/artikel/2340195-china-waarschuwt-voor-dodelijke-longontsteking-kazachstan-noemt-het-nepnieuws.html
  • Van @
   Update:

   WHO stelt onderzoek in naar ‘raadselachtige’ ziekteuitbraak Kazachstan (Volkskrant, 12 juli 2020)

   Internetadres:
   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/who-stelt-onderzoek-in-naar-raadselachtige-ziekteuitbraak-kazachstan~b710990b/
 • Van @
  Een vraag met betrekking tot de complotdenkenthematiek houdt mij al een tijdje bezig: bestaat er in de interactie tussen burger en overheid een dynamiek van projectie en inrojectie? Dat klinkt nog te abstract en ik zal aan de hand van een voorbeeld proberen te verduidelijke wat ik bedoel. Heeft iemand van jullie het boek gelezen 'Cold Blood' van Truman Capote? De hoofdpersoon is een journalist en hij wil erachter komen waarom bij een roofmoord de moord is gepleegd. Die was namelijk niet nodig. De rovers hadden er makkelijk vandoor kunnen gaan met de buit zonder het gezin te vermoorden. Nadat de journalist een band heeft opgebouwd met de in een cel verblijvende moordenaar, komt het op een gegeven moment tot een gesprek waarbij de moordenaar zijn motief opbiecht: 'ik zag dat hij (het slachtoffer) een moordenaar in mij zag. Op dat moment schoot ik.'
  Nu vraag ik mij af: zou er in de interactie tussen burger en overheid ook zoiets kunnen optreden? Een overheid die zich als dader laat zien indien burgers zich als slachtoffer ervaren van een overheid/dader?
  Ben heel benieuwd naar jullie gezichtspunten.