Home
>
Blog
>
Corona

Corona

door

Mieke Mosmuller

17-03-2020 16 commentaren Print!

Sinds Corona heb ik gevoelens die niet mee willen gaan met de gang van zaken. Het is raadselachtig. Maar dan lees ik de volgende passage in GA 254, p. 179 van Rudolf Steiner. En dat is precies wat het is, ook al is het eindresultaat verre van duidelijk, de hele aangelegenheid moet zich nog ontvouwen.

‘In een dorp kwam eens een vreemdeling aan die een kennis van de burgemeester was. Hij kwam te paard aan en reed het dorp in. Het was een interessante verschijning voor het dorp. Mensen renden de straat op om naar de vreemdeling te kijken. Hij zette zijn paard op stal bij de burgemeester en verbleef van zaterdag tot zondag in het huis van de burgemeester. Op maandag wilde hij vertrekken en vroeg hij om zijn paard. Toen zei de burgemeester: Je kwam te voet, je had geen paard. - Alle bezwaren hiertegen werden door de burgemeester met de woorden beantwoord: "Je had geen paard. - Tenslotte zei hij: "Laten we het dan aan de mensen in het dorp vragen, ze moeten je gezien hebben toen je het dorp binnenkwam. - Dus liet hij alle mensen in het dorp komen en vroeg hen of ze de man te voet hadden zien komen, en ze zeiden allemaal: 'Ja,' en nadat ze allemaal deze toezegging hadden gedaan, zei hij: 'Nu zweren jullie allemaal dat de man te voet is gekomen. - En ze zwoeren allemaal dat deze man te voet kwam. Dus moest hij het dorp te voet en zonder paard verlaten. Na enige tijd reed de burgemeester achter hem aan en bracht hem zijn paard. Toen zei de man: "Wat was het nut van al deze komedie? Waarop de burgemeester antwoordde: "Ik wilde je alleen maar voorstellen aan mijn gemeenschap!

Natuurlijk was er Ahriman in het spel, en hij handelde als een objectieve kracht; hij deed zeer goed werk. De anekdote is meer waar dan waar, want die vindt voortdurend onder ons plaats. Het hele menselijke leven neigt ertoe de mensen die op de afwezigheid van het paard zweren steeds talrijker te maken. ‘Wat precies de 'afwezigheid van het paard' is, in ons geval nu, is mij alleen in het algemeen duidelijk. Hier zijn wat beschouwingen:

• Er is veel gebeurd in de afgelopen week. Angela Merkel getuigde dat 60 - 70% van de Duitsers de ziekte krijgt als het zo doorgaat. Dat wordt eenvoudigweg gezegd, maar wat rechtvaardigt zo'n uitspraak?

Ik kom weer met cijfers. Er zijn 81.000 geïnfecteerde mensen in China, voornamelijk in Wuhan. De bevolking van Wuhan is 11,08 miljoen mensen, dat is iets meer dan 0,7% besmettingen met corona in Wuhan, als je ervan uitgaat dat de ziekte alleen in Wuhan is opgetreden. Elke patiënt buiten Wuhan maakt het percentage uiteraard nog lager.

Is Duitsland zo slecht in de zorg voor de mensen dat in plaats van 0,7% van de mensen tot 70% ziek worden? Of zijn de cijfers uit China zo abnormaal verminkt?

Ook in Nederland heeft de directeur van het Instituut voor Volksgezondheid en Milieu voorspeld dat 50% van de bevolking ziek zal worden. Maar:

In Italië, dat zeer zwaar getroffen is, zijn er nu (zondag 15 maart 2020) - ongeveer - 24.000 zieke mensen, en het aantal stijgt snel. De bevolking is ongeveer 61 miljoen mensen. Het percentage mensen dat door de ziekte wordt getroffen is nu dus 0,039%. Het zal waarschijnlijk nog niet voorbij zijn, maar zal het ooit 70% bereiken? Als we de aantallen beperken tot het getroffen gebied, is het cijfer 24.000 op 16 miljoen mensen, het percentage is 0,15%. Dus het is nog steeds erg weinig. En wat betekent de lockdown als de besmettingen nog steeds zo snel toenemen? Het antwoord is dan dat er veel gevallen zijn die niet zijn geregistreerd en dat het veel erger zou zijn als de lockdown er niet was... Maar het klopt niet.

Ik laat het hierbij, iedereen kan zelf beoordelen in hoeverre hij zweert bij de 'afwezigheid van het paard', dat wil zeggen bij het bedrog…

Afgezien van het feit dat elke zieke persoon een tragedie is en elke statistiek een onding, moet je een beetje meedoen om het te kunnen nagaan.

• Globaal wordt het stil, wat niet alleen maar onaangenaam is.

Maar zijn de maatregelen niet het zweren op het niet bestaan van het paard? Weten we wel waar we mee vechten? Is dit de juiste vechtstrategie? Wat is dit virus, dat niet met de ogen te zien is en alleen met een bepaalde waarschijnlijkheid met een elektronenmicroscoop met behulp van KI zichtbaar gemaakt kan worden? Is het virus zelf een 'niet bestaan van het paard'? Een bedrog dus? Of is het virus een realiteit, maar zijn de maatregelen om een andere reden genomen? Of is alles gewoon zoals het ons wordt voorgesteld? Hoe dan ook, ik kan het laatste niet geloven, onmogelijk.

En hoe wordt er getest? Op het virale DNA, met behulp van KI om de aanwezigheid van een virus met een bepaalde waarschijnlijkheid op te sporen? Waar hebben we mee te maken? Wat is precies een virus?

Het gaat om zieke mensen, besmetting en een soms ernstig ziekteverloop. En als er uiteindelijk een werkzaam medicijn wordt gevonden, of een vaccin, dan denk ik dat we moeten geloven in de waarheid van het virus. Ik wil ook hier het bestaan ervan niet ontkennen. Ik wil alleen maar oproepen tot een onderzoek van de feiten. - Accepteer niets dat niet eerst is gecheckt

• Een voorbeeld van de noodzaak om te onderzoeken...

In de sociale media circuleert een bericht, dat al in 1981 (First Edition) of 1996 (Revised Version) een boek is verschenen waarin fictief wordt verteld dat er in Wuhan een virus is gekweekt voor biologische oorlogsvoering onder de naam 'Wuhan-400' (voorheen 'Gorki-400' genoemd). Het boek is van de vrij bekende auteur Dean Koontz, The Eyes of Darkness, tot 1988 onder het pseudoniem Leigh Nichols. Dit wekt wereldwijd spanning op! Er is maar één ding dat je kunt doen: Koop het boek en kijk of het er daadwerkelijk in staat. Dat heb ik gedaan en het staat er! Verder zijn er geen overeenkomsten, de ziekte is een heel andere en het verloop van de ziekte eveneens, het is fictie, maar de naam Wuhan-400 is fascinerend genoeg.

‘They call the stuff “Wuhan-400” because it was developed at their RDNA labs outside of the city of Wuhan, and it was the four-hundredth viable strain of man-made microorganisms created at that research center.’ (Chapter 39) enz.

• Tot slot iets grappigs...

Al in 2017 werd een nieuwe Asterix- en Obelix-strip, Asterix et la Transitalique, gepubliceerd. Daarin vechten de helden in strijdwagens tegen het favoriete 'Coronavirus' en zijn metgezel 'Bacillus' (twee mannen). Coronavirus zou moeten winnen (volgens de wensen van de organisatoren), maar Asterix wordt de winnaar, tegen de wil van de autoriteiten in.

In deze reflecties wil ik nog mijn visie geven op wat een virus is en hoe het ons nu zal bestrijden...

Wat betekent een virus geestelijk gezien?

En wat doet het christendom op aarde, nu?

Er zullen dus meer teksten volgen.

Mieke Mosmuller
Part of a painting by Otto Eerelman (1839-1927)

Corona door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van Marion Kuenen @
  Lieve Mieke, fantastisch! Je beschrijft precies mijn gedachtegang en ook ik kwam uit bij je eerste vraag, Mijn tweede vraag formuleerde ik zo: en wat doen we nu? Ik wacht met gerede opwinding op het vervolg. Warme groet, Marion
 • Van @
  David Icke heeft het over problem- reaction-solution. Ineens horen we niets meer over de opstanden in China en België heeft uiteindelijk zijn regering van landverraders. In USA is Thrump al gewonnen. Ht geld wordt opnieuw geschud. Al gehoord van massamanipulatie en mind-controle? Gelukkig bezitten we nog niet dat orgaan wat ons volgens Steiner pijn doet lijden als we iets onlogisch horen of onwaar horen. We zouden afzien!!!!
 • Van Vincent Grondman @
  Moet het aantal besmettingen in Wuhan niet 0,7% zijn ipv 7%?
  • Van Mieke Mosmuller @
   Ja je hebt helemaal gelijk en we veranderen het direct! Bedankt!
 • Van @
  https://www.talkradioeurope.com/david-icke-discusses-his-take-on-coronavirus-with-tres-bill-padley/#t=36:10.770

  Graag wil ik nog deze link delen. Het is een interview met David Icke over het coronavirus. Alles maakt voor hem deel uit van een masterplan dat eindigt bij posthumanisme en AI om de wereld te redden. Enjoy!!
 • Van Boudolf @
  Er is ook een korte video van een Amerikaanse prof die verwijst naar 5G. https://youtu.be/zFN5LUagxOA. Op het eind leest hij een tekst voor die Steiner in 1918 heeft uitgesproken in verband met de toenmalige Spaanse griep.
  • Van Chris Scurbecq @
   @Van Boudolf Video is niet (meer?) beschikbaar.
 • Van Barbara Carré @
  Men weet nog te weinig van het virus alleen dat we hier in Italië te laat waren met isoleren en dus is het aantal besmettingen nog totaal niet te overzien. Ik weet ook niet of een lockdown zoals we hier hebben de oplossing is. Dat weten “ze” hier ook niet. Het is een poging, niet meer dan dat! Er ontbreekt nog te veel wetenschappelijke kennis of: de farmaceutische industrie weet alles en hoopt op een wereldwijde verkoop van het vaccin. Er is een gerucht dat Bill Gates twee jaar geleden de rechten al heeft opgekocht. Tja. Maar dat er een beest is dat een vernietigend effect heeft op de mensheid, daar kunnen we niet omheen. Wie heeft er belang bij??? Er zijn vele complottheorieën.
 • Van Gerard @
  Dan nog wat cijfers die van wikipedia of officiële websites komen.

  1) In Duitsland vallen er per jaar (vanaf 2008) ongeveer 10.000 doden die aan de griep toegeschreven worden. Dit is een conservatieve schatting gebaseerd op overschot in de sterftecijfers.
  2) In Nederland was er in het 1e kwartaal een overschot in het sterftecijfer van 9444 personen, dat grotendeels aan de griep wordt toegeschreven.
  3) De 43 in Nederland overleden personen (op 17/3/20) hadden een leeftijd tussen de 63 en 94 jaar (waarmee een eerder bericht dat ook jonge mensen overleden zouden zijn ontkracht wordt). Ook wordt vaak gemeld dat slachtoffers al leden aan andere ziektes (hier zijn echter nog geen cijfers over verstrekt).
  4) Belangrijk is het sterftecijfer van Zuid Korea van 0.6%, omdat in dit land heel veel getest is op het virus. We hebben hier dus te maken met het meest betrouwbare sterftecijfer voor geïnfecteerde mensen. Dit percentage is in ieder geval niet dramatisch te noemen.

  Waar we verder nog rekening mee moeten houden is wat we het "omgekeerde placebo effect" zouden kunnen noemen. Daar waar mensen gezond worden als ze een pil krijgen waarin ze vertrouwen hebben - maar feitelijk een niet werkend medicijn krijgen, zo kunnen we omgekeerd verwachten dat mensen eerder zullen sterven als ze overtuigd zijn dat ze aan een gevaarlijke ziekte lijden, waarvoor ze bang zijn gemaakt. Dit omgekeerd placebo effect zal de sterftecijfers flatteren en groter maken dan ze hoeven zijn.

  Tot slot is het nog een opvallend verschijnsel dat politici elkaar normaliter te vuur en zwaard bestrijden om 0.1% extra economische groei, en dat nu de economie grotendeels stil wordt gelegd terwijl de sterfte- en besmettingscijfers niet wijzen op grote problemen.
 • Van Machteld @
  Er is inderdaad veel gebeurd. Tot vorige week donderdag vond ik het nogal meevallen en had ik het idee dat wij ons de kop niet gek zouden laten maken.
  Maar toen zei president Trump dat Europa niet genoeg deed aan de bestrijding van het Corona virus en er leek een onzichtbare fakkel van start te zijn gegaan. Het plan, ja we zijn er nog niet, maar het lijkt voor ieder zijn plan te zijn.
  Ook ik kan op een bepaalde manier niet meegaan met de gang van zaken. Iets klopt gewoon niet, het lijkt wel een goed voorbereidde in gang gezet logboek. Ik overzie het niet. Ik ben niet bang, maar wel verbaasd en ook af en toe opstandig. We leven wel mee, maar ik kan niet zondermeer er in meegaan. Dankjewel Mieke dat je dit gebeuren zo duidelijk kunt en wilt beschrijven.
  Toen ik vernam dat alle kerken hun deuren gingen sluiten, begreep ik dat hier de ene mens Christus, die hier leefde en ons overspoelde met goedheid en dat nog steeds doet, niet geloofd wordt. Geen vieringen, geen communie. Ik was echt geschokt, ook al had ik het kunnen weten. Waar zijn de kerken voor? Waar zijn ze nu in Nederland in tijd van chaos en nood? Ze zijn, zo geven ze duidelijk aan, leeg. Zelfs de Christengemeenschappen die eerst dapper hadden besloten om de keuze van kerkbezoek en communie ontvangen bij de mensen zelf liet, delen geen communie meer uit aan individuen. Ongelooflijk.
  Ik denk bij deze ontwikkeling rondom een virus dat de naam ‘Kroon’ kreeg, aan het wonder van Tjernobyl waar vader Nicolaj midden in het kapotte en radioactieve Rusland een kerk heeft gebouwd. De kroon van pater Nikolaj. En daar is ook een krachtige icoon gemaakt waar wonderen bij gebeuren. Iedereen verklaarde hem voor gek, maar ‘iedereen die in deze ontheemde zone zijn teruggekeerd’ zo zei pater Nicolaj ‘overlijden alleen van ouderdom. Je moet geloven. Wie gelooft overkomt niets.’ De Geigertellers die radioactiviteit kunnen registreren nemen een chaotisch patroon rond de kerncentrale waar. Op sommige plekken piepen ze hard en hysterisch, op andere plekken zacht. Er is geen patroon in te ontwaren. Binnen de kerk van Tsjernobyl zwijgen de Geigertellers. Vader Nikolaj: ‘Dit is het huis van God. Hier dringt straling niet door.’

  • Van Mieke Mosmuller @
   Helemaal waar, Machteld! Mijn volgende tekst ligt al klaar en komt morgen of overmorgen, heeft precies dit thema...
 • Van Barbara Carré @
  En wat te denken over de uitspraak van Mevrouw Lagarde: oudere mensen leven te lang en zijn een gevaar voor de wereldwijde economie.
  En dus komt dit virus als geroepen???? Heeft iemand nog Woorden????
 • Van @
  Top geschreven, ik kan me er wel in vinden, maar wetgeving ids wetgeving, niemand mag hier de deur uit tenzij voor voeding ( wordt gecheckt door politie) weldra wordt hier het leger ingeschakeld. Een spijtige zaak... blijf gezond van verstand, lichaam en ziel
 • Van Robert Michael Burnside @
  Appreciate your thoughts. there is only a small % of people actually infected, yet the world imagines 70%. Both serve Ahriman's goals - those infected he is satisfied to destroy their breathing; those panicked he is satisfied the panic, the aura of fear, will provide him a place for destruction of social bonds.
 • Van Thomas @
  Dass es sich bei dem Corona-Virus um eine ernste Krankheit und nicht um bloße Panikmache oder lediglich unseriöse Zahlenspielereien handelt, zeigen Berichte aus Italien, wie z.B. gestern im Heute-Journal des Zweiten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt:

  https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/im-zentrum-der-corona-krise-100.html

  Die Frage ist nur: Was verbirgt sich hinter dieser Pandemie? Welche geistige Signatur? Wird die Menschheit wie Hiob in der Bibel (oder Faust bei Goethe) geprüft, um ein höheres Gutes hervorzubringen? Was letztlich positiv wäre. Korona quasi eine Art Notbremse gegenüber starken dekadenten Strömungen im Menschengeschlecht . Die Krankheit als Mittel, sich eines höheren Seins bewußt zu werden und nicht gänzlich dem Materialismus zu verfallen. Auch der Name des Virus - Corona - ist interessant: Im Sephirot-Lebensbaum der jüdischen Kabbala stellt die Krone/Corona übrigens die höchste Position dar.

  Werden die Krankheitsdämonen - im Sinne Goethes - also auf die Menschen losgelassen als Bestandteile einer Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft? Oder geht es darum, der Menschheit einen ahrimanischen Schlag zu versetzen, von der sie sich nur schwer erholen kann? Apokalypse now & Satan is coming?!
 • Van JV @
  Geachte mevrouw Mosmuller, staat u nu — juli 2022 — nog steeds achter dit artikel? Ik kan me het niet voorstellen.