Home
>
Blog
>
De kroon

De kroon

door

Mieke Mosmuller

11-03-2020 9 commentaren Print!

Deze keer enige reflecties op het thema dat iedereen bezig lijkt te houden: Corona. Bij electronenmicroscopisch onderzoek lijkt het virus op een kroontje, en kreeg de naam Corona. Het zal vast geen toeval zijn dat juist die naam ook nog een andere betekenis heeft:  het menselijke ik, de kroon op de natuurlijke schepping, en de apocalyptische belofte voor het zesde cultuurtijdperk.

Vanaf het begin van de berichtgeving wil mijn beleven niet mee met de gegeven feiten. Er woedt een griep waarbij doden vallen, het sterftepercentage ligt rond de 3 procent, wat hoger is dan bij een gewone griep. Er zijn in het verleden een paar heftige epidemieëen geweest, die veel levens hebben geëist. Deze griep door Corona moet kost wat kost worden ingedamd, mag niet een wereldwijde vorm aannemen.

Een geneesmiddel is er (nog) niet, vaccinatie kan (nog) niet. Alles wordt op alles gezet om besmetting te voorkomen: isolatie, mondkapjes, beschermede kleding, quarantaine, afsluiten van steden en provincies. Toch verspreidt het virus zich, maar je kunt natuurlijk niet vergelijken met wat er was gebeurd, wanneer al deze maatregelen niet waren genomen.

Ik word goed op de hoogte gehouden van de getallen, vandaag, zondag 8 maart 2020 staat de teller als volgt: huidige gevallen 42.606; overleden 3594; genezen 59.965. (Johns-Hopkins University). Dit zijn mondiale getallen. De wereldbevolking telt op dit moment 7.769.496.470 inwoners, (worldometers.info) een paar seconden later zijn het er alweer 50 meer. Meer dan 7,7 miljard mensen bevolken deze aarde. In China wonen er daarvan 1.439.323.774. Dat is bijna 1,5 miljard. Een aantal besmettingen van 80.000 valt dan nog mee.

Uiteraard is elk overlijden een verlies en wil je dat voorkomen. Maar dezelfde regeringen die nu de paniek krijgen of geven door deze besmettingscijfers, blijven kalm bij aantallen doden door andere oorzaken, bij oorlogsdoden, bij natuurrampen, bij zware ongeneeslijke ziekten. Natuurlijk vindt men dat ook wel erg, maar de mogelijkheden van controle, zoals bij besmetting, ontbreken. Is het dat? Of is dit het enige terrein waarop wereldwijde overeenstemming heerst?

Kortom, ik begrijp er niets van. Dat wil zeggen … deze gang van zaken roept zwaarwegende vragen op. Ik illustreer met een aantal artikelen in de NRC van afgelopen week.

 • Is deze griep gevaarlijker dan wij mogen weten? Dan zouden we verkeerde cijfers voorgeschoteld krijgen, want bovenstaande cijfers rechtvaardigen de maatregelen niet en wijzen niet op een zo vreselijk gevaarlijke ziekte.
 • Komt deze epidemie goed van pas om te oefenen en te onderzoeken in hoeverre de staten kunnen ingrijpen? Lees meer... 
 • Is het een plaag die (door God of zo) wordt gezonden om de natuur te redden en de mens terug te brengen tot de menselijkheid? Lees meer... 
 • Is het een gelegenheid om de KI in te zetten ter controle van het individu? Lees meer...
 • Treedt hierdoor misschien een dusdanig tekort in dat de KI juist niet verder kan worden ontwikkeld en men 5G bijvoorbeeld een poos moet vergeten?
 • Heeft de wereldeconomie een duw naar beneden nodig?
 • Is het een beproeving voor de huidige Amerikaanse president die herkozen wil worden?
 • Moeten wij eindelijk inzien dat de levende natuur oneindig veel intelligenter is dan de technische intelligentie? De onmacht en het falen van de techniek?
 • Waarom wil men gepensioneerde artsen recruteren, voor zo’n handjevol ernstig zieken, terwijl de overige met Corona geïnfecteerden gewoon de symptomen van een griepje hebben?
 • Waarom blijft de beleving steken in een indruk dat de publieke angst wordt opgezweept tot massahysterie, terwijl het agens tamelijk onschuldig is? Niet helemaal onschuldig, maar niet in overeenstemming met de wereldwijde maatregelen?
 • Waarom sluit men 16 miljoen mensen op in een deel van Italië, terwijl Nicola Zingaretti, leider van de Italiaanse Democratische Partij (PD), is besmet met het nieuwe coronavirus en in een videoboodschap op zijn Facebookpagina zegt. „Het gaat prima, maar ik moet de komende dagen thuisblijven”, aldus Zingaretti (54). Hij zegt dat hij vanuit huis verder gaat werken. „Sterkte iedereen en tot snel!”. Hoe breng je het een met het ander in overeenstemming?
 • Waarom die angst voor besmetting? Heeft ons lichaam dan helemaal geen verweer?
 • Hebben we bij virussen niet in werkelijkheid te maken met elementairwezens die erkend moeten worden, maar waarvoor geldt dat die niet geteld moeten worden, omdat elke telling ze geweldig doet toenemen?
 • Is een karakteristieke ziekte als Corona niet in feite een geestelijk wezen dat deze elementairwezens gebruikt om in het mensenrijk zich te manifesteren? Heeft het misschien een bepaald noodzakelijk bereik, en staan wij met onze afwerende methodes geestelijk voor gek?

Het zijn maar vragen, geen meningen. Volgende week ga ik verder met de vragen die dan zijn opgekomen. Er moet uit het vragen toch een antwoord voortkomen…

Mieke Mosmuller

De kroon door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van M Apswoude @
  Dank je wel Mieke voor deze relativerende vragen. Zo blijven we alles in een groter perspectief zien en bewust te zijn van energie waar we bij aan sluiten of niet. Eigen verantwoordelijk voor je algehele gezondheid nemen voor zover je in staat bent.
 • Van Gerard @
  Het hele gebeuren rond het virus toont mijns inziens aan hoe bedroevend weinig mensen in staat zijn zelfstandig na te denken over dit gebeuren door simpelweg de feiten te laten spreken. Je legt de vinger op een aantal zere plekken. Een ander interessant feit is nog dat gemeld wordt dat vooral oudere mensen aan het virus komen te overlijden.
 • Van Kees @
  En zo komt het uiterlijk leven vrijwillig of opgelegd geleidelijk aan tot stilstand, er ontstaat een pauze....In de muziek heet zoiets een Fermate, of ook wel: Corona.... Tijd voor bezinning?
 • Van Sjerp @
  Al hetgeen zich op het materiële plan manifesteert weerspiegelt wat er in de geestelijke wereld zich voordoet. Dit kroonvirus is een gevolg van diep verzinken in het materiële denken dat in de 19e eeuw een aanvang nam. Het is een gevolg van het feit dat de mensheid de geestelijke wereld ontkent als paradigma. Hoe dieper we als mensheid wegzakken in het materiële denken hoe heftiger de reactie zal zijn in het materiële veld. Ertegenover kan alleen maar besef staan van het kruis op Golgotha en het offer van Christus, met de levenscheppende daad in de overwinning op de dood. “Van het kruis vloeit in het bloed het nieuwe geloof, neemt dit op in uw denken,“ zegt de Mensenwijdingsdienst. Bijzondere en diep doorvoelde woorden.
 • Van Sabine @
  Niet dat ik daar al een volledig antwoord op heb, maar ook deze vraag kwam naar aanleiding van je blog bij mij op: Waarom vindt het coronavirus nu juist in China zijn oorsprong?
 • Van Bob Siepman van den Berg @
  Beste MIeke en Jos en anderen,
  Ik heb de positieviteitsoefening losgelaten op het coranavirus en kwam tot opmerkelijke inzichten. Misschien moeten mensen nu niet niet verder lezen en eerst zelf deze oefening doen: misschien komen jullie tot gelijke of juist ook andere resultaten.
  Maar ik geef dat nu toch maar wat van mijn bevindingen:
  1. Het kan het besef versterken dat we als mensheid één zijn, dat we één wereldgemeenschap vormen, we allemaal verbonden zijn in lief en leed.
 • Van Bob Siepman van den Berg @
  Vervolg van mijn positieve bevindingen:
  2. Studenten die nu een maand niet mogen verschijnen aan de universiteit of hogeschool worden op zich zelf teruggeworpen, ze krijgen zomaar een time-out om zich te bezinnen op zich zelf, op hun studie e.d. Wat ga ik nu doen? Wat wil ik nog meer met mijn leven? enz. Dit geld trouwens voor veel meer mensen, ook bv. voetballers!
  3. De maatregel geen handen mogen geven haalt mensen uit hun gewoontepatroon of conventie. Je moet het ontmoeten of bedanken van de ander op een andere, creatievere of meer innerlijke manier (vanuit het hart) doen.
  4. Groot geschenk voor de aarde, het milieu en het klimaat: Er vliegen nu veel minder vliegtuigen, er rijden minder treinen, bussen en auto's. MInder luchtvervuiling, CO2 uitstoot enz.
 • Van Tineke Stoffels @
  Zeer goede vragen...we worden getest op ons bewustzijn, onze bewuste ik.
  Wereldontwikkeling.
  Rudolf Steiner als ook de bijbel voorspellen dit. Het is een logische ontwikkeling van het menszijn en de wereld zoals wij die (mis)gevormd hebben.
 • Van José @
  Ik kwam via Google op deze fijne website uit, nadat ik zocht op 'Rudolf Steiner, virus en Ahriman'. Het doet mij deugd dat meer mensen deze waanzin proberen te ontrafelen. Ondertussen schreef ik er zelf ook al eea over en dat wil ik graag delen, als dat mag.

  Gevangenis

  ‘We leven in een vrij land.' Ik moet altijd hard lachen wanneer ik die opmerking hoor, om vervolgens tot huilen over te gaan en te voelen hoe mijn maag zich in een knoop draait. We zijn zo vrij als een vis waarvan het vangnet ieder moment boven water gehaald kan worden. De illusie is ons water en het Corona-virus trekt het net van onze gevangenis op het droge. Ze was er al die tijd, zagen zij die naar de mazen hadden gezocht allang. En de rest nu maar spartelen.

  Ik heb dan ook geen enkele angst voor het virus, wél voor de overheid. Vermoedelijk ligt die vrees ook ten grondslag aan het gedrag van veel hamsteraars. Een deel gaat mee in de meute; hamsteren zien, doet hamsteren volgen en de pakken wc-papier worden net zo hoog gestapeld tot die hun zicht belemmeren. Oh, ironie. Een ander deel bereidt zich voor op een lockdown en met reden: ze heeft gezien waartoe de overheid in staat is onder het mom van het indijken van een virus dat totaal niet bedreigend is.

  In feite is dit Corona-virus een gemuteerde griep. Er gaan geen mensen áán dood, maar erméé. Toch een wezenlijk verschil: het virus ís niet dodelijk. Het kan de mensen die toch al zwak zijn te veel worden, dat wel. Meestal zijn die bejaard of hebben al een zwaar medisch dossier en is de kans groot dat een griep, of iets anders dat hun immuunsysteem had omzeild, hen ook fataal zou zijn geworden. Vervelend en verdrietig, zeker, op persoonlijk vlak is dit heel naar. Op collectief niveau zitten we midden in de waanzin. We leggen de wereld plat en helpen we zo de economie in een razend tempo om zeep voor iets wat in feite niet dodelijk is.

  Dat begon in China, waar ze een virus de kop op zagen steken dat ze in deze vorm nog niet kenden en ineens begonnen ze daar te roeptoeteren over doden. Waar was de context? Voor die er – in zeer beperkte mate – bij werd gehaald was het kwaad al geschied: mondkapjes all over the place. Het irrationele in de mens wordt nu eenmaal sneller aangesproken, emotionele wezens als we zijn. En nu wordt een panikerend volk met zijn eigen middelen verslagen door de overheid met in hun broekzak de onvermijdelijke media. Ze roepen op tot hysterie en voor de bühne manen ze tot kalmte; de ziekenhuizen kunnen de stormloop niet aan van diegenen die de staat en pers nota bene zélf onder de wol hebben uitgetrokken. De zieken die zonder hun tussenkomst nooit hadden geweten dat hun griep een biernaam heeft. Voor het algemeen goed wordt nu juist gecreëerd wat ze zogezegd willen voorkomen. En ondertussen zien we onze vrijheid alsmaar slinken en is de angst de geleider voor het virus.

  Gelukkig blijven er ook nog heel veel mensen wél zelf nadenken. Om mij heen zie ik handenwassers en elleboogniezers, zoveel is zeker, maar het merendeel van de mensen die ik spreek lacht om deze nonsens en hoest nog eens in het wilde weg. Als je de media moet geloven, loopt nochtans heel Europa rondjes om de eigen as – wapperend met de armen van paniek.

  Ik vind het verdacht. Deze stennismakerij, deze totaal verkeerde weergave van de werkelijkheid en hoe de pers ook nu weer leeft op paniek en sensatie. Om maar te zwijgen over al die dieren die nu afzien omdat er vaccins gecreëerd moeten worden.

  Over een paar maanden kijken we terug en zien we dat het hysterie om niks was. Er zal dan door onze beleidsbepalers echter geroepen worden dat de draconische maatregelen effect hebben gesorteerd en dat het zijn burgers heeft kunnen behoeden voor heel veel kwaad. Er is nog meer goed nieuws: er zijn over de rug van onschuldige dieren vaccins ontwikkeld waardoor we zogezegd zijn voorbereid op een volgende uitbraak. De farmareuzen hebben hun schaapjes op het droge en de overheid de touwtjes nog strakker in handen nu een economische crisis het volgende virus is wat verslagen moet worden.

  Ondertussen is het wachten op het Mort Subite-virus. Want: duw wat boven wil komen onder en het komt terug opzetten, in een andere, meer krachtige vorm. Gemuteerd, juist.

  Dus, mensen, houd uw hoofd koel en beleg in een farmareus.