Home
>
Blog
>
Engelen of duivels

Engelen of duivels

door

Mieke Mosmuller

10-06-2020 3 commentaren Print!

Wat zal er gebeuren wanneer we niet willen ontwaken voor deze ideeën, als we verder zouden slapen en de engelen hun werk zouden laten doen zonder ons medeweten?


In dezelfde voordracht beschrijft Steiner dat de mens - wij dus - moeten ontwaken voor het werk van de engelen. Hoewel er nog tijd is, waarschuwt hij toch profetisch dat we een gedeelte van dit werk bewust moeten vatten voor het begin van de 21e eeuw. Dat moment is dus al voorbij... Als we dit drievoudige ideaal van de menselijkheid niet bewust zouden worden, als we zouden voortslapen, betekent dat dat we niet deelnemen. Steiner geeft dan de volgende profetie:

'Nu heb ik voor U de algemene idee hiervan ontwikkeld. Maar wat zou er gebeuren wanneer de engelen zo'n werk zouden moeten verrichten in de etherlichamen en fysieke lichamen van de mensen terwijl ze slapen, zonder dat de mens erbij is? Daardoor zou onvermijdelijk een drievoudig gebeuren in de mensheid inzetten. Ten eerste zou in de slapende mensenlichamen terwijl de mens dus slaapt, zonder dat hij er met zijn ik en zijn astraallichaam bij is, iets worden gevormd wat hij dan niet door vrijheid vindt, maar wat hij aantreft wanneer hij 's morgens wakker wordt. Hij treft dat dan telkens aan. Het wordt tot instinct in plaats van tot vrijheidsbewustzijn, maar het wordt daardoor schadelijk. En wel dreigt dan een bepaald instinctief weten schadelijk te worden, dat in de mensennatuur komen moet en dat samenhangt met het mysterie van geboorte en conceptie, met het gehele seksuele leven, wanneer het gevaar zou optreden waarvan ik gesproken heb, door bepaalde engelen, die dan zelf een zekere verandering zouden ondergaan. [...] Wat in de mensheidsontwikkeling zou geschieden dat zou zijn dat in plaats van in een helder, wakker bewustzijn op een zinvolle wijze, op een schadelijke manier, een verwoestende manier bepaalde instincten uit het seksuele leven en het seksuele wezen zouden optreden. Dat zouden instincten zijn die niet alleen dwalingen zouden zijn, maar die zouden overgaan in het sociale leven, die bepaalde vormen teweeg zouden brengen in het sociale leven; die zouden de mensen door wat in hun bloed komt door het seksuele leven niet een broederlijkheid op aarde ontplooien, maar zich steeds weer tegen de broederlijkheid verzetten. Dat zou dan instinct zijn.
Maar zo komt het beslissende punt waar in zekere zin naar rechts kan worden afgeslagen: dan moet er wakkerheid zijn; of er wordt naar links afgeslagen: dan kan geslapen worden; maar dan treden instincten op, instincten die gruwelijk zullen zijn.
Wat zullen de natuurgeleerden dan zeggen, wanneer zulke instincten optreden? De natuurgeleerden zullen dan zeggen: Dat is een natuurnoodzaak. Dat moest zo gaan, dat ligt in de mensheidsontwikkeling besloten.

Door natuurwetenschap kan men op zulke dingen niet opmerkzaam maken, want natuurwetenschappelijk zou het zowel verklaarbaar zijn als de mensen engelen worden als wanneer de mensen duivels worden. De natuurwetenschap heeft over allebei hetzelfde te zeggen: Het is het volgende voortgekomen uit het vorige - de grote wijsheid van de causale natuurverklaringen! De natuurwetenschap zal niets merken van dit gebeuren waarover ik gesproken heb, want zij zal vanzelfsprekend als een natuurnoodzaak zien als de mensen door hun seksuele instincten tot halve duivels worden. Dus natuurwetenschappelijk kan dit niet worden verklaard, want hoe het ook gaat is volgens de natuurwetenschap alles te verklaren. Zulke dingen zijn alleen in het geestelijke kennen, in het bovenzinnelijke kennen te doorschouwen. Dat is het ene.' *

In de volgende weken zullen we hierover meer horen.

Engelen of duivels
De profeet Jeremia, in zorgen over de mens, geschilderd door Michelangelo.

* Citaat uit GA 182, voordracht van 19 oktober 1918

(Herhaling van 19-8-2015)Engelen of duivels door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van thorvald dudok van heel @
  Danke voor dit gezichtspunt, waar Steiner op wijst.
  Ik hoop, als we er meer over horen de komende weken, dat ik er wel op kan reageren. Het is niet niks, waar we momenteel voor staan en het genoemde wakker worden is cruciaal.
  Met een hartelijke groet.
 • Van lvvondelen@casema.nl @
  Wat me het meest raakt in deze tekst is het beleven hoe karig, bleek en doods de natuurwetenschappelijke denkwijze is. Als er alleen maar de causale betrekkingen zijn, een ene komt uit het andere voort. Dan kan ik ook voelen hoe de geesteswetenschap het brood in plaats van stenen is, het voedsel dat de mens in deze tijd nodig heeft. En hoe we dan de profetie van Steiner zo ernstig moeten nemen en wakker moeten worden en samen met de engelenscharen aan het werk moeten gaan. Ook weet ik en ervaar ik hoe we leraren nodig hebben die ons dit iedere keer kunnen uitleggen en ons mee kunnen nemen op de weg hoe dat te doen. Je wekelijkse blog Mieke is hierbij een grote hulp en wekelijkse steun en opwekker. En iets waarbij ik ervaren kan hoe wijsheid een levend en wevend wezen is. Na actuele blogs over corona van vele kanten belicht, ervaar ik dit niet als een plotselinge themawisseling. Het is een even noodzakelijk bericht. Ik ben erg blij en dankbaar met je uitleg en toelichting en steeds weer levend maken van de geesteswetenschap. Is je blog er ook in het Duits en Engels? Dit zou veel mensen kunnen helpen en inspireren.
  • Van Mieke Mosmuller @
   Jazeker, elke week ook in het Duits en in het Engels! Je komt erop door de vlaggetjes in de rechter bovenhoek... de commentaren blijven wel staan in de taal van degene die schrijft.