Home
>
Blog
>
Het getal

Het getal

door

Mieke Mosmuller

06-05-2020 31 commentaren Print!

In het voorjaar van 2019 kwam er een boekje van mij uit, Het Geheim van het Getal. Ik heb er veel moeite voor gedaan om onder te duiken in de essentie van het getal. Ik moest Pythagoras, Plato en Boëtius bestuderen. En opnieuw voelde ik sterk hoe machteloos ons intellect is in vergelijking met het inzicht van deze oude denkers. Wie denkt er nog bij het rekenen aan dat er een verschil is tussen hoeveelheid en grootte? Dit is zo'n gewoonte geworden dat je er niet eens over na hoeft te denken.

Zo hebben we ook het fenomeen nul. Voor ons is het vanzelfsprekend, maar wie weet dat dit 'getal' pas rond het jaar 1000 in de Europese wereld is gekomen? Daarvoor was er geen symbool voor 'niets'.

Vandaag worden we gebombardeerd met getallen. Rudolf Steiner wees er ook op dat de mens niet zo heel veel kan overzien. Onder tien gaat het, daarboven nog een beetje, maar dan faalt het overzicht en wordt het getal een abstracte grootheid of hoeveelheid. Dan hebben we verhoudingen nodig om te kunnen interpreteren. Als je zegt 1650 km, dan heb je niet veel. Maar als je zegt: dat is de afstand Amsterdam-Rome ... Dan wordt het begrijpelijk, krijgt het getal betekenis. Dat is vanzelfsprekend, je hebt een verhouding nodig. Het aantal is een relatief gegeven. Toen de euro nog niet bestond, was je in Italië al snel miljonair, in Duitsland moest je veel rijker zijn en in Engeland moest je echt heel veel geld hebben — alles naar verhouding.

Dit voor de hand liggende inzicht lijkt nu te zijn verloren gegaan. Men smijt de getallen gewoon op tafel, dag na dag, bij voorkeur de sterftecijfers, en geeft geen verhoudingen aan. Ja, relatie tot de dood, en relatie tot het land. Voorzichtig ook de relatie met de leeftijd, maar dat maar liever niet. Zo gaan relaties en proporties verloren. Duizend is veel. Twintigduizend is heel veel. En als het woord dood ermee geassocieerd wordt, is het verschrikkelijk.

Wie is er gestorven? Gestorven aan Corona, of Covid-19. Eigenlijk moeten alleen degenen worden geteld die niet zouden zijn gestorven zonder Covid-19. Maar nu is het omgekeerde het geval, alle personen die verdacht kunnen worden of bij wie Covid-19 werd vastgesteld, worden meegerekend. In de Duitse Corona kritiek horen we nu: Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gestorvenen aan Corona, en gestorvenen met Corona. Als iemand overlijdt aan een ongeluk en hij had ook Corona, dan is hij een Corona-overledene.

Maar nu wat getallen, zodat de onderlinge relaties duidelijk worden. Dit zijn cijfers voor Nederland, met nu 17,28 miljoen inwoners. Het zijn de sterftecijfers voor 2018.

Gestorven aan hart- en vaatziekten: 37.769 sterfgevallen in één jaar.

Gestorven aan kanker: 44.739 sterfgevallen in één jaar.

Gestorven aan influenza: ongeveer 9444 (iets minder, week 51 en 52 van 2017 zijn inbegrepen). Het was een ernstige griepepidemie. In 2018/2019 was het getal circa 2900.

Gestorven aan een chronische ademhalingsziekte: 6800 doden.

Gestorven aan verkeersongevallen: 678 doden. De krant meldde: Wereldwijd zijn 1,3 miljoen mensen omgekomen bij verkeersongevallen. Dit is ook een voorbeeld van het feit dat verhoudingen belangrijk zijn om te weten wat het getal betekent. In Nederland betekent dat 678.

Gestorven door euthanasie: 4400 doden. 

In 2020 zijn de aan Corona toegeschreven sterfgevallen in Nederland: op 3 mei: 4987 sterfgevallen.

Wat zullen de andere cijfers zijn in 2020? Hetzelfde? Meer, minder? Wat zijn dan de verhoudingen?

Wat zijn de beschermende maatregelen tegen kanker en hartziekten? Het was toch zo belangrijk om veel te lopen om hartaandoeningen te voorkomen? Nu zit iedereen zo veel mogelijk thuis. En wat doen deze maatregelen van het zo veel mogelijk thuis zitten bij het veroorzaken van kanker? Weten we dat?

Wat weten we eigenlijk?

In één jaar tijd sterven in Nederland ongeveer 82.000 mensen aan kanker en hart- en vaatziekten, tegenover 4987 coronadoden tot nu toe. Wat zijn dit voor verhoudingen? Dat je zou kunnen worden besmet met corona en de andere ziekten eigen schuld zijn? 4400 mensen wilden zelf sterven (euthanasie), maakt het niet uit dat ze sterven, omdat het hun eigen wens was? Of wat? Wat betekenen cijfers? Ik vraag het alleen maar.

Mieke Mosmuller

Het getal door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van @
  Goed evaluatiepunt in vragende zin.
 • Van @
  Bitte Frau Mosmuller kontaktieren sie mich für eine kurze Gespräch.
  • Van Mieke Mosmuller @
   Ich habe eine Email geschickt!
 • Van Luuk Humblet @
  Beste Mieke,

  Je hebt volkomen gelijk dat absolute cijfers in deze aangelegenheid helemaal niets zeggen. Ook niet als je aantallen van verschillende landen naast elkaar legt, omdat hun inwoneraantallen immers sterk verschillen.

  Op dit moment ligt in onze landen en de VS het aantal overledenen met Covid-19 blijkbaar rond een kwart promille, veel minder dan bij een ernstige griepepidemie. Zoals je ook terecht aangeeft, kun je alleen maar zeggen: gestorven 'met' en niet 'aan' het Covid-virus.

  In Duitsland zeggen experten in ieder geval dat degenen die met Covid-19 zijn overleden, vrijwel zonder uitzondering al tenminste één ernstige (meestal ademhalings)ziekte onder de leden had. Het virus kan dus wel gevaarlijk zijn, maar alleen voor een beperkt aantal mensen die op goede extra bescherming zijn aangewezen. Of het platleggen van bijna de hele samenleving daartoe het aangewezen middel is, is nog maar de vraag.

  Het hele Covid-spook, zoals prof.Sucharid Bhakdi het noemt, heeft zich kennelijk vooral in veel mensenhoofden genesteld door de schrikwekkende beelden in ziekenhuizen, vooral in Italië en Spanje en in beperktere mate ook wel in Nederland, op het moment dat men de toevloed aan zieke patiënten niet aankon. Liggen de (relatieve) getallen in de mediterrane landen dan zoveel ongunstiger?

  "De lockdown kwam daar te laat" zeggen politici. Als dat waar was, zou nu in Zweden de hel al lang losgebarsten zijn. Voor de hogere cijfers in de zuidelijke landen zijn er wel degelijk deelverklaringen. Eén ervan geeft Toon Hermans in het eerste stukje van zijn one-man-show in 1979-'80: de zuiderlingen zijn niet bang om elkaar aan te raken. (Dood)zieke mensen worden er vaak op hun sterfbed nog uitgebreid omhelsd en gezoend; pikken ze daarbij het Covid-virus op, dan zijn ze 'dus' ook daaraan overleden.

  De Duitse dr. Wolfgang Wodarg wees er in een radio-interview ook op dat als gevolg van wijdverbreid onoordeelkundig gebruik van antibiotica veel Zuid-Europese ziekenhuizen met resistente bacteriën zijn opgescheept. In Duitsland (en wellicht op veel andere plaatsen) is geconstateerd dat zich bij veel met Covid-19 overleden patiënten ook bacteriële superinfecties hebben voorgedaan, een in de medische wereld welbekend fenomeen. Als dat klopt, zouden de ziekenhuizen zelf ongewild het probleem nog verzwaard hebben.

  Luuk Humblet, Gent.
  • Van Marianque @
   Dank je wel Luuk, voor deze achtergrondinformatie over antibioticagebruik. Dat werpt een ander licht op de gebeurtenissen in Italië.
 • Van Boudolf Jan @
  U hebt volledig gelijk. Eerst angst, dan massa hysterie begeleid door "wetenschappelijke" gegevens en ingewikkelde wiskundige modellen, en dan de poort van de natuurlijke weerstandsopbouw sluiten door massale vaccinaties. Het kuddedenken neemt pandemische proporties aan.
 • Van Claire Kilvert-Jones @
  As always you give us perspective and a lot of food for thought. I appreciate the sense in your reflections and thank you for putting it out there for us to contemplate. So much fear and propaganda by the mainstream news and all we hear is fabricated numbers of deaths and lies.
 • Van Michael Hall @
  Thank you. Your thoughts put many (not sure exactly how many, but many) things into perspective.
 • Van Maureen Havas-D’Andrea @
  So awakening to have those numbers and perspectives. Thank you
 • Van Michael Hall @
  I would like to share this on Facebook, but haven't found a way to do it yet. Is that possible? I found it on Nesta's Anthroposophy Sophia, but can't share it from there.
  • Van Florian Bauer @
   Hello, Michael Hall, on Mieke Mosmuller's facebook-page the blogs can also be found and shared.
   Link: https://facebook.com/miekemosmullerblog
   Thank you very much!
 • Van @
  Goed om op deze wijze cijfers te laten spreken.
  En hoe gaat het nu verder? Daarover schreef ik een kort blog:

  Nieuwe samenleving? Nieuwe normen?
  Internetadres:
  https://weblog.bewustzijnsziel.nl/2020/05/08/nieuwe-samenleving-nieuwe-normen/
 • Van Paul van Reine @
  Beste Mieke, uw ik vraag het alleen maar artikel zet cijfers naast doodsoorzaken, en suggereert dat er een prangende schuldvraag bestaat over andere ziekten dan doodgaan aan corona. Lulkoek, of bedoelt u er iets mee?
  Ik vraag het alleen maar.
  • Van Mieke Mosmuller @
   Ik begrijp uw vraag niet, zoals u de mijne blijkbaar niet begrijpt. Uiteraard bedoel ik niet zelf dat er een schuldvraag bestaat bij andere ziekten dan Corona, dat leek me duidelijk, maar blijkbaar is dat niet zo duidelijk.
 • Van Hannah @
  De hamvraag is natuurlijk hoe het aantal corona-doden zich zou verhouden tot de andere cijfers als we de getroffen maatregelen niet zouden nemen. Hoeveel zieken en doden kan een samenleving binnen een paar weken tot maanden verwerken zonder op grote schaal ontwricht te raken? En wie weet hoe die ontwrichting zich zou verhouden tot de ongemakken die we nu meemaken? Er zijn plekken waar het veel verder uit de hand loopt dan in Nederland (Italie, Spanje, New York City, het Verenigd Koninkrijk) en plekken waar het vooralsnog veel minder hard toeslaat. Het is goed om vragen te stellen, maar de antwoorden liggen nog niet voor het oprapen. We moeten ook rekening houden met de mogelijkheid dat de echte ramp juist uitblijft door alle voorzorgen. Paradoxaal genoeg, omdat de offers die gebracht worden daardoor eigenlijk voor niets lijken te zijn.
  • Van Mieke Mosmuller @
   Ja, dat is wel het meest voor de hand liggende antwoord tot nog toe, dat lees ik dagelijks in de media.
   • Van Kees @
    88% van de doden in Italië zijn gestorven met Corona, niet aan.
    zie
    https://www.youtube.com/watch?v=dwJSNPz_8uk
   • Van Hannah @
    Ik geloof dat ik dit antwoord niet helemaal kan plaatsen in relatie tot mijn opmerking. Mogelijk heb ik de teneur van het hele stuk gemist. Was het de bedoeling om aandacht te vragen voor het hele spectrum aan doodsoorzaken in Nederland waarin veel onderbelicht blijft, of bent u van mening dat de potentiele impact van het coronavirus op de samenleving overschat wordt?
    Het eerste kan ik helemaal onderschrijven, er zijn veel ziekmakende structuren aanwezig in onze maatschappij waar we veel meer aandacht aan zouden kunnen besteden, ook in de afwezigheid van acute calamiteiten als een pandemie.
    In het twee geval zou ik benieuwd zijn naar de aanname die daaraan ten grondslag ligt. Met de huidige kennis van de dynamiek van het virus zou het niet ondenkbaar zijn dat het binnen een maand of drie minimaal 20% van de bevolking zou infecteren (17.000.000 * 0,2 = 3,4 miljoen). Als maar 3% van die gevallen een opname nodig heeft dan zijn dat 100.000 patienten, meer dan 1000 patienten per dag. Het is ook niet uit te sluiten dat deze cijfers nog veel ongunstiger uitvallen. Zien we als samenleving een betere manier om de huidige infectiegolf te managen over het hoofd? Zouden er wenselijkere alternatieven zijn om al die patienten passende zorg te bieden (of een waardig sterven en afscheid als ze overlijden aan het virus)? Ook deze getallen liegen er niet om, ze zijn alleen (in tegenstelling tot de cijfers die u aanhaalt) nog geen realiteit geworden. Het coronavirus doet niks af aan de waarde van de andere overlijdens, maar uitsluitend de sterftecijfers vertellen niet het hele verhaal.
    • Van Mieke Mosmuller @
     Als ik echt zou willen zeggen wat ik ervan vind, dan zou ik een boek moeten schrijven om alle gezichtspunten recht te doen in een doorlopende beschouwing en gedachtengang. Op dit blog gooi ik als het ware telkens een balletje op, zonder daarbij volledigheid te kunnen nastreven. Ik vind het gereken volkomen absurd, als niet eerst het waagstuk is aangegaan om te ervaren met wat voor virus we te maken hebben. Daar is geen zicht op zegt de wetenschapper, want het virus is nieuw. Maar inmiddels is het niet meer nieuw en zijn er heel wat studies die aantonen dat de ernst zwaar overschat is. Bijvoorbeeld prof. Ioannidis van de Stanford University, en prof. Streeck, directeur van het virologisch instituut universiteit van Bonn. Uw berekeningen daarentegen berusten op aannames, zoals dat in de media voortdurend gebeurt. Dat bedoelde ik.
     • Van Hannah @
      Uiteraard begrijp ik dat het in een blog niet mogelijk is om een uitputtende analyse te geven, dat zou ik ook nooit verwachten. De huidige situatie geeft ook zeer veel stof tot nadenken en overweging en er is nog heel veel dat we niet weten.
      Ik vind het wel opmerkelijk dat u Ioannidis aanhaalt, die rekent in zijn studie namelijk ook alleen met overlijdensrisico's. Op alle plekken waar hij data van beschikbaar heeft zijn maatregelen getroffen om de infectie- en transmissiekans van het coronavirus wezenlijk te drukken. Uit zijn studie kun je dus concluderen dat de epidemie bij deze mate van management tot nu toe voor een relatief laag absoluut sterfterisico gezorgd heeft. Ook kun je concluderen dat het risico hoger was voor ouderen dan voor jongeren en hoger voor mannen dan voor vrouwen.
      Wat mijns inziens niet geconcludeerd kan worden (want daarover komen geen data voor in het artikel) is hoe die risico's eruit zouden zien bij een aanzienlijk hogere transmissiekans van de infectie (alles boven de 1, maar voor dit virus in zijn natuurlijke dynamiek naar het zich laat aanzien ruim daarboven). Wat ook niet meegenomen is in deze analyse is de kans om na een infectie ziek genoeg te worden om opgenomen te moeten worden. Logischerwijs is dat aantal een veelvoud van het aantal sterfgevallen. Ook is niet berekend hoe het aantal ernstig zieke en medische zorg behoevende patienten zich verhoudt tot de capaciteit van het zorgsysteem om die zorg te leveren, hoewel er in de discussie op gewezen wordt dat dit een factor van wezenlijk belang is. Daarnaast moet elk model of analyse in deze zich bedienen van aannames, en dat doet Ioannides dan ook voortdurend. Het is vooral interessant wat de kwaliteit van welke aanname dan ook is, en hoe die zich verhoudt tot de realiteit.
      Het is dus zeker van belang om het een en ander goed in de gaten te houden en ook de nadelen van de getroffen beheersmaatregelen niet uit het oog te verliezen. Helaas lijkt het me echter nog niet aangetoond (of zelfs maar aannemelijk) dat dit virus in ongecontroleerde omstandigheden net zo onschuldig zal blijken als het zich in de huidige beheerste vorm voordoet. Als veertiger vrees ik persoonlijk niet voor mijn leven, maar overlijden is niet de enige mogelijke complicatie die zich bij dit virus voordoet.
      • Van Gerard @
       Beste Hannah,

       Drie opmerkingen over je eerste zinnen.
       Een eerste opmerking is de volgende. Je schrijft "Op alle plekken waar hij data van beschikbaar heeft zijn maatregelen getroffen om de infectie- en transmissiekans van het coronavirus wezenlijk te drukken. Uit zijn studie kun je dus concluderen dat de epidemie bij deze mate van management tot nu toe voor een relatief laag absoluut sterfterisico gezorgd heeft". Dat is natuurlijk een misleidende conclusie. Want als bij landen met een bepaalde mate van management een absoluut laag overlijdingsrisico optreedt, dan weet je nog niet hoe het overlijdingsrisico zou zijn bij landen met een lagere mate van management. Je kunt dus geen uitspraken doen of de maatregelen wel zinvol zijn geweest.

       Ten tweede schrijf je over Ioannidis dat "Op alle plekken waar hij data van beschikbaar heeft zijn maatregelen getroffen om de infectie- en transmissiekans van het coronavirus wezenlijk te drukken". Het eerste artikel dat ik van hem op internet tegenkom met als titel "Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters", vergelijkt o.a. de landen Italie, Spanje, Belgie, Nederland, Duitsland en Zweden. In deze landen zijn weliswaar allemaal maatregelen genomen, maar omdat de mate waarin deze maatregelen zijn genomen verschillen (van strenge lockdown in Italie, Spanje en Belgie, wat minder strenge lockdown in Nederland en Duitsland, en tamelijk milde lockdown in Zweden) kunnen de gegevens van deze landen niet op 1 hoop worden gegooid zoals jij dat doet. Sterker nog, het overlijdingsrisico voor de groep mensen jonger dan 65 jaar [zie tabel 4, Risk for people < 65 (per million)] blijkt lager te zijn voor Duitsland, Nederland en Zweden, dan voor Italie, Spanje en Belgie. Als je daaruit al iets wil concluderen, dan zou het zijn, dat het overlijdingsrisico voor deze groep daalt naarmate de lockdown soepeler wordt. Met andere woorden: voor deze groep a.u.b. geen lockdown! Hierbij zij opgemerkt, dat het artikel nog niet peer reviewed is, ik ga dus uit van de veronderstelling dat de heer Ionannidis in het desbetreffende artikel even wetenschappelijk te werk is gegaan als in zijn overige peer reviewed onderzoek. Ook is hier de aanname gemaakt dat de gegevens van de verschillende landen op 1 hoop kunnen worden gegooid, waar ik zeker mijn vraagtekens bij zet.

       Een derde opmerking betreft je opmerking dat "Wat mijns inziens niet geconcludeerd kan worden want daarover komen geen data voor in het artikel) is hoe die risico's eruit zouden zien bij een aanzienlijk hogere transmissiekans van de infectie". Dat is dat weliswaar waar, maar het wordt een grijpen in het luchtledige (met b.v. rekenmodellen). Er moeten cijfers beschikbaar zijn voor dit specifieke virus voor die door jou genoemde hogere transmissiekans, voordat er over deze situatie uitspraken gedaan kunnen worden. En dan kan de praktijk heel anders lopen voor dit virus dan rekenmodellen - die zich op andere virussen baseren en aan de praktijk getoetst zijn - aangeven.
       • Van Hannah @
        Beste Gerard,

        Ik denk dat wij gewoon verschillen van inzicht over wat de aangewezen aanpak is op het moment dat je als samenleving geconfronteerd wordt met een nieuw virus. De allereerste gegevens over dit coronavirus wezen zowel op een hoge potentie voor verspreiding als op een duidelijk hogere mortaliteit dan we bijvoorbeeld van het infuenzavirus kennen.
        Ik zie een verspreidingsmodel dan ook niet als een slag in het luchtledige, maar als het best mogelijke instrument dat we op zo'n moment hebben om onze reactie op te baseren. Persoonlijk geef ik dan de voorkeur aan het voorzorgsprincipe om zo vroeg mogelijk de nodige grip op de verspreiding te krijgen. De andere optie is om het virus zich vrijelijk te laten verspreiden en dan de impact ervan aan de praktijk af te lezen. Voor een infectie die zich met dagen tot weken vertraging openbaart en zich in de tussentijd exponentieel kan verspreiden neem je dan in mijn optiek een onaanvaardbaar groot risico. De verspreiding kan in een later stadium (waarschijnlijk) ook veel moeilijker worden ingedamd dan aan het begin van de curve. Dat laten die rekenmodellen die we op basis van vele reeds bekende pathogenen hebben ontwikkeld ons zien. Effectieve beheersing kun je dus niet uitstellen tot het moment dat het water je al aan de lippen staat.
        Gelukkig hebben we inmiddels de fase bereikt waarin we vanuit een positie van enige controle de reële effecten van stapsgewijze versoepeling voor *dit* virus in *onze* situatie zullen kunnen volgen. Net als u hoop ik dat daaruit blijkt dat de wetmatigheden van COVID 19 voor ons mensen gunstiger uitpakken dan men weken geleden vreesde. In dat geval hebben we het ergste achter de rug, zowel qua ziektegevallen als qua intensiteit van de maatregelen. Ook beschikken we inmiddels over allerlei beheers- en signaleringsmiddelen die er eerder niet waren, zoals betrouwbare diagnostische tests, monitoren van opgebouwde immuniteit onder de bevolking, betere bekendheid met alle mogelijke symptomen uit het zeer brede spectrum dat dit virus laat zien en houden we allen afstand en wassen we onze handen. Als het dan toch niet meevalt met de getallen dan is de kans op een ongecontroleerde uitbraak met een grote impact gelukkig ook minder groot dan die eerder zou zijn geweest en kunnen we op basis van actuele kennis en gegevens onze aanpak kalibreren. Voorlopig stap voor stap, en dan is het wachten op de wijsheid achteraf voor het definitieve oordeel over deze periode.

  • Van @
   Een blog van Christoph Hueck daarover is mijn ogen wel interessant. Mijn ideeën (vragen) daarbij: (1) demografische, infrastructurele en geografische verschillen: in hoeverre spelen die een rol bij een besmettingsgraad(?) en (2) vrijwillig of opgelegd gedrag van burgers: in hoeverre en in welke zin speelt daarbij de aard van een volk of een conglomeraat van volkeren, inherent actief en passief volksgedrag in allerlei richtingen, een rol bij een besmettingsgraad en vrijheidsmarges?

   Hochrechnungen, Schweden und das Handeln aus Einsicht (Corona Blog, 10 mei 2020)
   Internetadres:
   https://www.akanthos-akademie.de/2020/05/10/hochrechnungen-schweden-und-das-handeln-aus-einsicht/
   • Van Mieke Mosmuller @
    Christoph Hueck hield gisteren een toespraak op de demonstratie tegen de coronamaatregelen in Stuttgart!
    • Van @
     Hield hij gisteren weer een toespraak? Die van donderdag, 7 mei staat op YouTube en het Corona Blog.

     Ik stelde hem vanmiddag in de reactieruimte onder zijn blog een tweede vraag:

     Herr Hueck,

     En nog een vraag aan U. Hoe schat U de actualiteitswaarde en eventuele toepasbaarheid op Covid-19 in van uitspraken van Rudolf Steiner op twee aan hem gestelde vragen? Literatuurbron: GA 314, bladzijde 286 t/m 288. (Dornach, 22 april 1924)

     De eerste vraag aan Rudolf Steiner luidde:
     Welches sind die Bedingungen für das Zustandekommen einer Pockenepidemie? Es scheint, daß diese Krankheit ihren bösartigen Charakter eingebüßt hat. Ich habe solche Fälle beobachtet. Was sagt die Geisteswissenschaft zur Impfung?

     En de vervolgvraag (tweede vraag) luidde:
     Wenn die Verhältnisse so liegen, wie zum Beispiel in unserer Gegend, wo die Einwirkung durch die Erziehung und so weiter sehr schwierig ist, wie soll man sich da verhalten?

     Internetadres:
     http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA314.pdf#page=286

     (Let wel: de crux zit hem erin dat Steiners antwoord op de eerste vraag niet los mag worden gedacht van zijn antwoord op de tweede vraag.)
     • Van Florian Bauer @
      Im Youtube Video steht 6. Mai

      https://youtu.be/nt4p4NUVdVU
      • Van @
       Oh juist, dank voor de correctie Florian. Zo staat het ook gegeven op het Corona Blog. Zes mei jongstleden.

       Internetadres:
       https://www.akanthos-akademie.de/2020/05/07/rede-von-christoph-hueck/
 • Van Hannah Visser @
  Dankjewel Mieke voor het helder op een rij zetten van de verhouding, dit heb ik gemist in de media de afgelopen weken.
  Ik ben bang dat in deze periode mensen zullen sterven omdat zij uit angst voor het oplopen van COVID-19 niet naar een arts zijn gegaan, of sterven omdat zij eenzaam en alleen in een verpleeghuis zijn, of sterven omdat angst de overhand neemt. Ik ben erg benieuwd hoe deze cijfers geïnterpreteerd zullen worden.
  Dank Mieke voor het (blijven) stellen van heldere vragen.
 • Van Gerard @
  In een groot onderzoeksinstituut waar ik jaren gewerkt heb
  ging een collega met pensioen. Hij had jarenlang aan statistiek
  gewerkt. Hij gaf een afscheidscolloquium met de titel
  "lies, damned lies and statistics".
 • Van Marianque @
  Precies! Dat goochelen met cijfers is waar ik me van Coronabegin af aan al aan erger. Ik wind me elke dag weer op over de cijfers die mijn huiskamer in geslingerd worden en totaal uit de context gehaald zijn. Dank je wel voor de relativerende cijfers en bijbehorende vragen die gesteld zouden moeten worden.
 • Van @
  Goed met getallen omgaan vergt gezond verstand, zou ik zeggen