Home
>
Blog
>
Ratio

Ratio

door

Mieke Mosmuller

05-08-2020 17 commentaren Print!

Wie met een kritische blik naar deze corona crisis kijkt wordt langzaamaan met stomheid geslagen. De eerste golf was voorbij en we hebben die golf doorstaan, hoe dan ook. We hebben vooral de extreme maatregelen doorstaan, de gevolgen van die extreme maatregelen zullen we nog moeten leren dragen. Even leek er een rustperiode in te treden, maar al gauw kwamen er berichten van nieuwe besmettingen en meer besmettingen en meer besmettingen, overal besmettingen. Waarom met stomheid geslagen? 

Niet vanwege de tweede golf, wel vanwege het feit dat je zo langzamerhand geen woorden meer hebt voor het proces dat we meemaken.
We kunnen ons beklagen over het feit dat de mensen met denken hebben opgehouden. Denken met het verstand is steeds een zoeken naar verhoudingen, daarom heet verstand redelijkheid, ook wel ratio. Rede of ratio betekent tenslotte verhouding. Wanneer je getallen weergeeft, dan moet je ze plaatsen niet alleen in de context van de getallen, maar ook moet je aangeven waar die getallen precies op slaan. In welke verhouding staan de getallen tot andere getallen: 100.000 doden doet de vraag op komen naar de ratio: hoe groot is de bevolking? 100.000 doden op 200.000.000 mensen is naar verhouding niet zo verschillend van 6500 op 17.000.000. Dat moet er wel bij worden vermeld: de verhouding.

Anderzijds worden de verhoudingen grotesk geëxtrapoleerd: In een dorp werd 1 besmette persoon gevonden, op een bevolking van 2700 inwoners. Omgezet naar 100.000 inwoners is dat echter 36 besmette gevallen – volstrekt hypothetische rekenkunde, zonder enig verband met het werkelijke aantal besmettingen. 36 0p 100.000 is echter code oranje, wanneer je de bovengrens van 20 op 100.000 hanteert. Dus is het dorp een ernstige gevarenzone.

Wanneer je spreekt over besmettingen, dan wek je de indruk dat je spreekt over ziektegevallen. Zijn er in een dag 300 besmettingen in Nederland bijgekomen, dan komen de beelden die we zo rijkelijk hebben gezien bij ons op, van overvolle IC's met zorg personeel in maanpakken, vechtend voor leven, tegen dood. Waar zijn de verhoudingen? Besmettingen betekent niet dat er over ziektegevallen gesproken wordt en het ligt natuurlijk wel voor de hand, dat wanneer je steeds meer en meer tests uitvoert, je steeds meer en meer niet symptomatische gevallen opspoort, mensen die positief op de test reageren zonder dat ze ziek zijn of ziek worden. Die mensen zijn niet zelf weer besmettelijk. Daarnaast staat de test bekend om de vals positieve uitslagen.

Wanneer er je dat er niet bij zegt, dan slaat de schrik om het hart dat er een tweede golf ontstaat die tenslotte ook al voorspeld was.
Wanneereer je spreekt over 94.000 doden in Brazilie, waar de president 'onverantwoord met deze ziekte omgaat', dan is dat een schrikwekkend aantal - maar je moet dat aantal in relatie brengen tot het aantal inwoners van dat zelfde land. Dat is namelijk heel erg groot, 275 miljoen inwoners: 275.000.000!

Als je denkt aan een land als Nederland met 17 miljoen inwoners en tussen de 6000 en 7000 doden is het de verhouding die telt, wanneer je het ene land met het andere wilt vergelijken. 275000000:94000 = ongeveer 1 op de 2900 inwoners. 17000000:6500 = ongeveer 1 op de 2600 inwoners, d.w.z. dat de sterfte per aantal inwoners in Nederland zelfs iets hoger is.

Vele jaren geleden, in de tijd dat Dan Brown zijn bestseller De Da Vinci Code schreef, heb ik een boekje geschreven over de Heilige Graal. In de inleiding daartoe moest ik wel schrijven over de kennis van, het inzicht in het leven. Die kennis, dat inzicht, is in de natuurwetenschap, ook in de medische wetenschap, in de statistiek, in de epidemiologie, in de virologie, geheel en al afwezig, omdat men het leven niet gewaar kan worden en alleen uitingen van dat leven kan constateren en die zo goed mogelijk in kaart kan brengen. Op grond van die indirecte kennis zou men echter toch in verhoudingen kunnen denken. 

Wanneer je een golf besmettingen registreert en je spreekt over een tweede golf die verwacht kan worden, dan moet je rekening houden met het feit dat een mens een levend wezen is, dat hij niet een onwerkzaam mechanische apparaat is, dat wanneer je het een douw geeft, het mechanisch op die douw reageert.

Wanneer je een steen in stilstaand water dan komt het water door die steen in beweging, er ontstaat een kringvormige golfbeweging die een wetmatig patroon toont.

Wanneer in de wereldbevolking een steen gegooid wordt in de vorm van een besmettelijke ziekte, dan ontstaan er ook golven, maar het patroon dat ontstaat wordt niet alleen door het agens bepaald, maar ook door de mensenmassa die daarop reageert. Dan bedoel ik niet, dat de mensheid reageert met behulp van alle mogelijke maatregelen, maar dat er een biologische reactie optreedt. Dat is een wonder, dat door de wetenschap nog lang niet is doorgrond, maar zoals gezegd alleen in de uitwerkingen bekend is.

Wanneer je nu de bewegingen van het leven enigszins hebt leren kennen – daarvoor hoef je geen viroloog of epidemioloog te zijn - dan weet je dat wat een tweede golf op grond van hetzelfde of het gemuteerde agens teweeg brengt, nooit even sterk of zelfs sterker kan worden dan de eerste golf die nog min of meer bij verrassing ontstond.

Aan de ene kant wil men vaccineren om het lichaam bekend te maken met dit virus, waardoor het bij een besmetting niet ziek wordt - dat principe berust op een zeker inzicht in de reactie van een levend organisme op een dergelijke aanval - aan de andere kant wordt min of meer ontkend dat door het rondgaan van een pandemie-virus in de mensheid een natuurlijke immuniteit ontstaat, die nooit door een vaccinatie kan worden benaderd, laat staan worden overtroffen. Het blijkt dat vele mensen het virus oplopen zonder ziek te worden - waarom zijn we daar niet blij om en verhinderen we liever uit alle macht het ontstaan van natuurlijke immuniteit? De tweede golf geeft de immuniteit, geen nieuwe golf van sterfgevallen. Waar zijn de verhoudingen?  

Inmiddels wordt diegene die in verhoudingen denkt beschouwd als irrationeel. Maar dat was juist het rationele element van het verstand?

Mieke Mosmuller

Ratio door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van Lia Copijn @
  de tweede golf bestaat vooral uit de leeftijd van studenten, waar eerst werd gezegd dat de jongeren niet bevattelijk waren, dat is dus een grote vergissing van de wetenschap geweest en deze jongeren lappen de regels aan hun laars, omdat ze niet bevattelijk zouden zijn, dus deze vergissing geeft nu problemen, draai dat maar weer eens terug
 • Van Joanna @
  Liebe Mieke
  In der Schweizer Nachrichtensendung 10 vor 10 vom 3. August gibt es einen erfreulich differenzierteren Bericht als wir es uns bis jetzt gewohnt sind.
  Die Vernunft scheint leise und hoffentlich wirksam Einzug zu halten.
 • Van Ronald @
  Waarom zou ik heel diep gaan nadenken over iets wat van voor tot achter en onder tot boven g e l o g e n is ..? Niemand kan ziek worden van een 'virus' .. het is allemaal lariekoek. We zijn eeuwenlang voorgelogen .. en daar plukken de satanistische drieletterorganisaties nu de vruchten van. ALLES wat ons op TV wordt voorgeschoteld is LEUGEN. Alles. Het hele coronaverhaal is mensheidsgewijze mediageïnduceerde massahypnose, uitgevoerd op basis van gedurende tientallen jaren zorgvuldig verworven, verzamelde en te gelde gemaakte gegevens. De ene hoax na de andere, elk volgend stuk bedrog overtrof het vorige in onbestaanbaarheid .. zodat mensen inmiddels absoluut geen idee meer hebben hoe de wereld in elkaar steekt, of zijzelf ..
  • Van Mieke Mosmuller @
   Om tot die conclusie te komen zul je toch wel hebben gedacht?
   • Van Ronald @
    Beslist .. dat klopt. Ik druk me ook niet nauwkeurig genoeg uit. Wat ik bedoel is: ons druk maken over cijfers, en zien te doorgronden wat er allemaal niet aan klopt, is voor mij als het afhakken van drakekoppen die elders nog sneller weer aangroeien. We strijden ons moe, maar missen de draak zelf. Helaas is de aldoordringende leugen tot zúlke proporties gegroeid dat er maar weinigen zijn die er nog omheen kunnen denken, of vragen stellen die fundamenteel genoeg zijn.
    Dit alles uiteraard niet zozeer bedoeld als kritiek op uw zeer gewaardeerde werk, als wel om een andere dimensie aan te geven.
    Niemand wordt ziek van een virus - daar al zijn we volkomen mee misleid sinds een eeuw .. terwijl Pasteur, de charlatan, zijn rivaal op zijn sterfbed in het gelijk stelde.. Thomas Cowen en Dr. Andrew Kaufman hebben e.e.a. glashelder uit de doeken gedaan.. Het gaat allemaal over straling (5G - en 6G reeds op stapel ..) en de reactie daarop van (de stoffen aanwezig in) ons lichaam .. voor zover ik het nu begrepen heb.
    • Van Chris S @
     Waren er al geen virussen vooraleer de 5G stralingen er waren? Denk het wel he. Mensen worden effectief ziek van griep- en andere virussen.

     De stralingen die ons nu allemaal omgeven en ongemeen sterk worden, hebben i.d.d. een impact o.a. door de elektro-magnetische laag met een blokkerende werking voor de geestelijke wereld en met impact op het fysieke door resonantie. Studies wijzen uit dat het afbrekend werkt op o.a. de immuniteit en veel andere lichaamsprocessen en -cellen negatief beïnvloedt. En dat loopt een beetje parallel aan bevattelijkheid voor o.a. virussen, met een lagere immuniteit wordt men logischerwijze sneller besmet. Bevreemdend is vooral hoe makkelijk de implementatie van 5G wordt bevorderd.

     Een serieuze leugen is trouwens nog niet zo erg, want vrij makkelijk te doorprikken. De halve leugens, want ook halve waarheden, die zijn ongelooflijk lastig. Nog lastiger is dat iets omgedraaid wordt. Mensen zijn ervan overtuigd dat ze bij allerlei dingen (klimaat, anti-racisme...) zo nobel zijn en doen, maar de realiteit toont het tegendeel. Het wordt in het tegendeel gekeerd. Dit is vooral te zoeken in een samenspel tussen Ahriman en Lucifer.
 • Van Michel Gastkemper @
  Een tweede golf kan nooit sterker worden dan de eerste golf? Tijdens de Spaanse griep in 1918-1920 bleek dat wel te kunnen. Ik begrijp de logica van de bewering, maar de werkelijkheid leert wat anders.
  • Van Mieke Mosmuller @
   Ik weet niet hoe dat toen gegaan is, je moet er toch wel echt bij zijn geweest en dat dan nu nog weten om daar zicht op te hebben. Er was net de eerste Wereldoorlog geweest, hoe waren de leefomstandigheden? Ze stierven met de miljoenen. Er is geen vergelijking met nu mogelijk.
   Verder: Hoe zal het verloop van deze covid-19 epidemie in de geschiedenis later worden weergegeven? Vast niet zoals het zich echt heeft afgespeeld. Dus hou ik me bij de levenslogica zolang ik de werkelijkheid niet kan meevolgen. Wat in de media gevonden kan worden zegt immers niets.
   • Van @
    Op de website Quest verscheen afgelopen maart een interessant artikel over de Spaanse griep: Zo werd het virus dat de Spaanse griep veroorzaakt opgespoord (Rik Kuiper, 19 maart 2020).
    Internetadres:
    https://www.quest.nl/maatschappij/geschiedenis/a31701492/spaanse-griep-dodelijk-virus/

    Goede en eerlijke onderzoeksjournalistiek kan op zekere levensterreinen mijns inziens materiaal leveren om ernstige levenskwesties en levensvraagstukken nader onder de loep te nemen.

    Over het inwonersaantal van Brazilië bestaan kennelijk verschillende schattingen. Bij een aantal bronnen kom ik een schatting van pakweg 210 miljoen tegen. Verder: de bevolkingssamenstelling en levensomstandigheden aldaar zijn heel divers. Neem in dat verband bijvoorbeeld ook het volgende nieuwsartikel: Hof: Brazilië moet inheemse stammen beschermen tegen corona (Telegraaf, 6 august 2020).
    Internetadres:
    https://www.telegraaf.nl/nieuws/1880502484/hof-brazilie-moet-inheemse-stammen-beschermen-tegen-corona
 • Van @
  Mieke I wrongly thought you would not develop prejudices based on conventional media. Our President Bolsonaro is doing the best to combat C-19 and unfortunately Conventional media decided to go against the old and not lucrative medicine, hydroxychloroquine - you know, labs wants profits. Meanwhile the Supreme Federal Court which is formed of leftists Ministers decided Governors an Majors would make all decisions related to the pandemic. You are misinformed and saying lies about my President and my country. We are circa 220 million inhabitants, a big continent, and was run by corrupts governs during more than 20 years. Since Bolsonaro is President there is no one corruption only at the States and Cities. I do hope you became more aware that believing in lies does not help people to develop a free-thinking.
 • Van @
  Maybe you do not mind to listen in English to a truth video on Brazil so you would be able to discern better lies from truth when surrounded by lies about my country - just remember we produce food in only 8% of our land and maintain production and preservation at the same time on a rate no European people can imagine. Just remember there is a war of information going on and Ahriman knows very well how to capture people's minds. Be a free-thinker! Be michaelic. https://youtu.be/jxOhU_Q9LdA
  • Van Mieke Mosmuller @
   Yes, you are right, I should have put it in quotation marks, because I meant to quote the public opinion and not give my own opinion, which I thought was obvious enough. I have given my point of view in my texts since March and you can see that I wouldn’t think of criticizing your president or your country. I will change it in the text, thank you.
 • Van Wmh @
  Een geneeskunde die hierover een ruimer inzicht brengt is een geestelijk - wetenschappelijk geneeskunde , die is gebaseerd op de aloude holistisch -kosmische kennis . Ook weet de materialistische geneeskunde wel dat , maar niet waarom kinderen tot 14 jaar niet vatbaar zijn , ...deze alternatieve geestelijke geinspireerde geneeskunde weet daar wel het antwoord op , en dat is omdat het astrale lichaam ( dat de ziel draagt ) aan 14 jaar bij de puberteit pas gevormd is en volledig in zijn eigen kracht gaat staan bij het bewuste individu . Dit is ook het beste bewijs dat het coronavirus van binnenuit komt ( uit de ziel ) en niet van buitenaf zoals de materialische onderzoekers en virologen denken , hun denken is gebaseerd op het kwanitatieve en leidt tot valse conclusies ( afstanden mondkapjes ) die berustenop onwerkelijkheid .

  De theorie van de besmettingen van buitenaf en aerosols is een materialische uiterlijke verklaring , en zijn doekjes voor het bloeden ...op onwerkelijkheid gestoeld , vandaar die mondkapjes illusie ...die eruit voortvloeit .

  “ In na de Spaanse griep, die enorme pandemie van 1918, werd aan Rudolf Steiner gevraagd: ‘wat was dat’ en Steiner antwoordde: virussen zijn eenvoudigweg uitscheidingen van een giftige cel, virussen zijn stukje dna of rna met wat andere proteïnen; ze werden uit de cel gestoten, ze ontstaan wanneer de cel vergiftigd is. Ze veroorzaken niets. “
  In andere voordrachten zei steiner, ‘ Griep komt van binnenuit “ hij bedoelde vanuit het astrale lichaam .
  Een leuk citaat van hem ( 23 dec 1922) hierover is het volgende :’Degene die beweert dat ziekten ontstaan door deze diertjes ( bedoeld is bacillen ) dus bv,: griep komt van de griepbacil ( bedoelde hij hier wat de huidige wetenschap bedoelt met griepvirus ? ) , die is net zo wijs als iemand die zou zeggen dat het regent omdat de kikkers kwaken .Natuurlijk , als het gaat regenen beginnende kikker te kwaken omdat ze in het water zitten dat de invloed ondergaat van wat er in de regen werkzaam is . De kikkers veroorzaken de regen niet . Zo veroorzaken de bacillen de griep niet , maar ze verschijnen daar waar de griep is , precies zoals de kikkers op onverklaarbare wijze te voorschijn komen als er regen in aantocht is . “
 • Van Manfred Sommersgutter @
  Sehr treffender Artikel! Ich kann jedem Satz zustimmen. Wesentlich scheint mir, dass wir Mut haben und im spirituellen Denken sachlich die Wahrheit aufzeigen.
  • Van @
   Wij, als mensheid, hebben nog zo'n moeite om in te zien dat onze levensinstelling tot in de diepste grond zal moeten veranderen. Daarmee hangt samen dat al het mogelijke wordt gedaan om controle te houden en te krijgen over de verschijnselen die ons leven nu lijken te bedreigen en aan te tasten. De maatregelen die genomen worden komen naar mijn bevinden niet voort uit opzettelijk bedrog of slechte bedoelingen, maar uit de angst dat we de controle over het leven verliezen. En daarvoor wordt een wetenschap gebruikt die helemaal gericht is op controle krijgen, op het reduceren van het leven tot causale wetmatigheden. En dit roept bij mij een vraag op die me al langer bezighoudt. Heeft deze denkwijze ook tot gevolg dat het leven zich geleidelijk steeds meer binnen een keurslijf van wetmatigheden gaat gedragen en dat daardoor de gezondmakende biologische reacties minder kans krijgen om hun werk te doen. Ik kan me vaak verheugen als voorspellingen niet uitkomen en omgekeerd kan ik me soms zorgen maken als dit wel gebeurd. Dat heb ik bijvoorbeeld met langetermijn weersvoorspellingen als die uitkomen. Het geeft me het gevoel dat er me (ons) iets van het leven wordt ontnomen.
 • Van Bob Siepman van den Berg @
  Over verhoudingen gesproken: Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er in maart 63.000 test zijn uit gevoerd, waarvan 20% positief, dat er in juni 251.000 tests zijn uitgevoerd, waarvan 1,32% positief en dat er in juli 348.000 test zijn uitgevoerd, waarvan 0,82% positief. De absolute cijfers hoor je via vele media, de percentages bijna niet.
 • Van @
  Being neither a scientist nor an expert in any related field but philosophical with respect to nature that governs our being I value your thinking in terms of the paranoia being created for political reasons vis-a-vis the coronavirus.