Home
>
Blog
>
Tussen Hemelvaart en Pinksteren

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

door

Mieke Mosmuller

27-05-2020 8 commentaren Print!

Tussen Hemelvaart en Pinksteren mag wel een ander thema worden aangeroerd dan Corona, hoewel het wat betreft het woord goed past bij Pinksteren. In de Apocalyps staat in de brief aan Philadelphia: "Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. (Openbaring 3:11)

De kroon is in de kabbalistische wijsheid ook het hoogste wat de mens heeft, men zou het met anthroposofie het denkende denken kunnen noemen. En dat is echt Pinksteren.

Wij mensen zijn niet de enige intelligente wezens op aarde. De mens van nu schrijft hooguit nog iets van intelligentie toe aan dieren, maar verder wordt alleen de mens als intelligent erkend - sinds enige tijd is er ook nog sprake van kunstmatige intelligentie. De ogen zien niemand anders die intelligent zou kunnen zijn. Maar je hoeft alleen maar een stap opzij te zetten vanuit het gewone bewustzijn en je voelt je aanschouwd door oneindig veel intelligentere wezens. De mens is nogal dom, en zelfs de technische intelligentie is dom gebleven.

In tijden van moeilijkheden zoals met 5G of met Corona moet je je gezien voelen. Ik heb er al eerder op gewezen dat we helemaal niet bang hoeven te zijn, omdat Christus in de etherische wereld is en naar ons kijkt. Voor deze zinnen werd ik belachelijk gemaakt. Ik herhaal ze graag: Waarom hebben we zoveel angst? Hij is dichtbij, en wie zou beter weten wat we nodig hebben?

In 1915 zei Rudolf Steiner al tegen de leden:

'En zo komt het dat in onze tijd, waarin het een kwestie is van kennis, van het streven naar kennis, mensen maar al te vaak geneigd zijn om zichzelf voor de gek te houden. Aan de ene kant willen de mensen vandaag de dag vrij zijn van elk geloof in gezag, aan de andere kant zijn de mensen vandaag de dag in het ergste soort geloof in gezag terecht gekomen. Want als iemand iets brengt - ik heb dit vaak in andere context besproken - dat de mantel van de wetenschappelijkheid draagt, dan is het geloof in zoiets wetenschappelijks heel algemeen. Mensen willen niet streven naar wat echt een individuele zoektocht naar kennis is. Ze zijn in werkelijkheid, zonder dat ze het beseffen, te comfortabel, te traag, om die krachten van de ziel in actie te brengen die in actie komen als men worstelt met kennis. En dus willen mensen zich geruststellen met wat algemeen erkend wordt als gezaghebbend-wetenschappelijk, als door middel van een ziele-spiritueel narcoticum. Ze willen datgene overnemen wat zo algemeen erkend is, zodat ze het individuele streven naar kennis niet in gang hoeven te brengen. De opstand tegen het geestelijk-wetenschappelijk wereldbeeld komt in wezen voort uit het feit dat dit geestelijk-wetenschappelijk wereldbeeld van de afzonderlijke zielen vraagt om de individuele krachten in gang te zetten, om mee te denken, om mee te voelen. Maar dat willen de mensen niet. Ze willen een zekere gezaghebbende kennis overgebracht krijgen. (GA 254, P. 247/248).

Met Pinksteren verbroederen we ons, we spreken allemaal dezelfde taal, we begrijpen elkaar ook zonder woorden, we houden van elkaar met een brandend vuur.

Mieke Mosmuller

Tussen Hemelvaart en Pinksteren door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van @
  Ja, prachtig: de huidige religie is het geloof in de wetenschap. Spiritualiteit wordt afgedaan als bijgeloof. En de wetenschap is geloof geworden zonder dat mensen in de gaten hebben dat ze zich aan dogma's onderwerpen.
 • Van @
  De christus is erg nabij...daar ben ik heilig van overtuigd. Dank je Mieke om dat even in het centrum te zetten van alle uiterlijke en innerlijke perikelen.
 • Van Robert M. Burnside @
  Well said!
 • Van Liesbeth van Vondelen @
  Lieve Mieke, dank voor je troostende woorden: Hij is dichtbij en wie zou beter weten wat we nodig hebben. Hoe vaak vergeet ik toch dat wat onzichtbaar is? En hoeveel inzet en doorzettingsvermogen vraagt het om ons te verheffen, de blik om te wenden? Ik ben blij dat jij ons steeds herinnert aan dat wat onzichtbaar is en dat je ons de weg wijst, hoe ieder voor zich op weg kan gaan om te onderzoeken wat waarheid is. Met ons eigen denken op weg gaan, oefenend en ons verheffend om ons te laten aanschouwen.
 • Van Marie Anne Paepe @
  In het boekje 'In tijden van besmetting' citeert Paolo Giordano uit psalm 90 een smeekbede aan de Heer : 'Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult.'
 • Van @
  Op de eerste plaats ben ik helemaal ontroerd door de mooie afbeelding. Daar kan ik lang naar kijken
  Op de tweede plaats lijkt het of Rudolf Steiner ons NU aanspreekt.Dat is natuurlijk zo!
 • Van Herta Selina Conrad @
  Wie wahr und heilsam diese Zeilen doch sind. Es ist kein Wiederstand nur ein wunderbares Gefühl, dass es so ist. Danke Ihnen und wünsche von Herzen dass wir Alle Menschen so denken und uns danach verhalten werden. Mit lieben Gruß und einem Pfingstfest voller Wunder. Herta Selina
 • Van Machteld Rippen-Veenker @
  De afbeeldingen van deze blog staan steeds op mijn bureauachtergrond - de afbeelding van deze week raakt me steeds zo, dat ik er lang naar ga kijken..de kleuren, de lijnen, de bewegingen, de gebeurtenis..
  Van wie is deze tekening eigenlijk?