Home
>
Blog
>
Waarom overkomt ons dit?

Waarom overkomt ons dit?

door

Mieke Mosmuller

26-03-2020 3 commentaren Print!

Zoals de zieke mens, die de spiritualiteit kent, de neiging heeft om de maatschappij of de mensen de schuld te geven van de ziekte (boze krachten) en te vergeten dat hij of zij de schuld bij zichzelf moet zoeken, zo kan maatschappelijk gezien deze toestand heel gemakkelijk met behulp van de geesteswetenschap in de hand van booswillende genootschappen worden gedacht. Dat kan ook nog best waar zijn, ik kom daar nog op terug. Maar hier wil ik allereerst de schuld bij ons mensen zelf zoeken.

Ik ga daarbij uit van de betekenis van het virus, zoals ik dat in mijn vorige tekst heb ontvouwd. Ik neem dus aan dat we in een pandemie verwikkeld zijn, op grond van een besmetting met een virus waartegen wij geen geneesmiddel hebben. Ik sluit dan aan bij mijn vorige beschouwingen over wat een virus is en dat we dit als een aanval op de essentie van het fysieke moeten opvatten, althans, het aangrijpingspunt ligt in het DNA/RNA en is daarmee vergelijkbaar met het aangrijpingspunt van kernkracht in de fysica, waar de atoomkern wordt aangegrepen.

Door Rudolf Steiner werden de bacterieen gezien als behorend tot het strijdmateriaal van Ahriman. Het virus (waarover hij nog niet sprak) zouden we moeten rekenen tot de derde klasse van wezens die zich tegen de rechtmatige ontwikkeling van de mensheid keren. In het boek Die Geheimwissenschaft im Umriss beschrijft Rudolf Steiner hoe het ‘ik’ van de mens zich als het ware bevattelijk maakt voor deze tegenmacht. Je moet dan wel meerdere plaatsen in het werk van Steiner tegelijk kunnen beschouwen, want hij noemt de naam van die tegenmacht hier nog niet, doet dat op andere plaatsen wel en het is duidelijk dat deze tegenmacht in onze tijd pas echt werkzaam begint te worden. Ik spreek mogelijk in raadsels, maar ik wil op deze plaats niet meer zeggen. De geïnteresseerde lezer kan dit heel goed zelf vervolgen. En ik zal het hier nog verder uitwerken.

In het betreffende deel in de Geheimwissenschaft over slaap en dood beschrijft Rudolf Steiner, dat zintuiglijke lust die door het fysieke lichaam wordt bevredigd toch altijd ook geest in zich draagt. In zoverre is die goed, deze lust. Maar wanneer het ik zijn mogelijkheden gebruikt om lust te cultiveren zoals bij fijnproeverij – maar je kunt je met gemak allerlei andere cultiveringen voorstellen – dan is daar een overschot aan fysieke lust die geen geest in zich draagt. Daardoor verarmt het ik en verliest tenslotte onherroepelijk delen van zichzelf.

Ik geloof dat ik toch wel mag zeggen dat deze cultivering van de lust een belangrijk kenmerk van onze samenleving is. Wanneer je dit met andere passages samenneemt, dan kun je zeggen dat er een woord bestaat om dit geheel mee uit te drukken en dat is frivoliteit. Het genot, waarbij het fysieke lichaam nodig is om tot een bevrediging te komen, maar waarbij het fysieke lichaam zelf dit eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Daarnaast behoort daar een heel scala van psychisch genot toe, zoals spot met de waarden van het bestaan.

Een gelijkenis van deze lustcultivering en het misbruik van het lichaam zien we in het virus. En wat we nu maatschappelijk zien ontstaan, het overal afkondigen van de noodtoestand waardoor de democratische rechtsstaat tijdelijk wordt ‘uitgezet’ is een in het groot uitgebreide verzwakking van het zelfbewuste, zelfverantwoordelijke ik. Wat precies oorzaak is en wat gevolg laat ik vooralsnog buiten beschouwing.

We beleven een directe aanval op de menselijke essentie:
• Uitgaand van de mens zelf op zichzelf (frivoliteit).
• Uitgaand van een agens op de essentie in de celkern, waarbij niet het erfelijke materiaal wordt veranderd, maar wel de celstofwisseling.
• Uitgaand van de staten op het individu – voor een groot deel met toestemming van het individu.

Een interessante bijdrage voor de oordeelsvorming:
[LINK]: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) :the harms of exaggerated information and non-evidence-based measures.

Vervolgens wil ik nog ingaan op andere oorzaken van het krijgen van een infectie dan alleen de besmetting (waarop nu alle maatregelen berusten), in de hoop dat we ons minder machteloos gaan voelen.

Mieke Mosmuller

Waarom overkomt ons dit? door Mieke Mosmuller

Geef uw commentaar

* Commentaren worden vóór plaatsing beoordeeld op hun inhoud. Commentaren met grove, discriminerende, racistische, beledigende, gewelddadige en/of kwetsende uitlatingen worden niet geplaatst. Een ieder die deze regels niet in acht neemt kan, zonder opgaaf van redenenen, worden geblokkeerd.
Commentaren
 • Van Hessel Rolsma @
  Beste Mieke,
  Je schrijft:
  :"Een gelijkenis van deze lustcultivering en het misbruik van het lichaam zien we in het virus. En wat we nu maatschappelijk zien ontstaan, het overal afkondigen van de noodtoestand waardoor de democratische rechtsstaat tijdelijk wordt ‘uitgezet’ is een in het groot uitgebreide verzwakking van het zelfbewuste, zelfverantwoordelijke ik. Wat precies oorzaak is en wat gevolg laat ik vooralsnog buiten beschouwing.In de eerdere genoemde tekst kan ik volledig achter staan.
  Echter in mijn aangehaalde citaat is mijn mening iets anders, namelijk/
  Leven in een zogenaamd democratisch systeem welke is gestoeld op een kapitalistische kijk, ervaar ik nu een bevrijding van ht kapitalistisch systeem en ontstaat meer persoonlijke vrijheid. Juist nu, door de wijze waarop de regering de verantwoordelijkheid terug legt bij zijn burgers - een geen opgedrongen lock down in te voeren - ontstaat er een actieve betrokkenheid juist daar waar de gezondheid te wensen over laat. Het uit de hand gelopen kapitalistisch systeem heeft ons omringt, in beslag genomen en onze persoonlijke ontwikkeling sterk beïnvloed. Juist in deze tijd hebben jonge mensen daar heel veel last van waardoor er steeds meer zenuwziekten ontstaan, zoals ik dit benoem. De etherwereld waarin wij geleefd hebben is van de ene dag op de ander veranderd waardoor persoonlijke vrijheid is ontstaan. Wij kunnen nu weer vanuit een persoonlijke (grotere) ruimte onze balans opmaken en vanuit ons eigen initiatief vorm geven aan de wereld.
  Eer dit zo ver is, is het noodzakelijk in contact te komen met ons zelf, onze intuïtie en daarna ervaren of wij zo geïnspireerd kunnen zijn om dit om te zetten in een persoonlijke actie. Onze handeling. Het luisteren naar wat er in ons hart leeft is jaren maatschappelijk afgestraft omdat we ons moeten houden aan de protocollen van hielprik, cito toetsen, maatschappelijke positie en daarbij de uiterlijke status.
  Nu het maatschappelijke systeem faalt kunnen we weer in contact komen met datgene wat ons inspireert. Zie hiervoor de burgerlijke initiatieven.
  Het zelf herstellende vermogen van de natuur, de kosmische krachten, brengt ons op een hele duidelijke manier terug naar onze essentie. Dat wij nu steeds meer leren uit te gaan van onze eigen innerlijke boodschap in een sterk veranderende maatschappij,
  De lust zoals je die zo mooi weet te benoemen wordt nu lot last omdat er een verslavende werking van uit is gegaan. Het is voor een groot deel onze identiteit gaan bepalen.
  Juist vanuit ons innerlijk "sanctum" weten we wat onze waarheid is.
  Juist omdat we leven in een dualiteit van Ziel en lichaam is er de geest die scheppend kan zijn. Het juist voor mij zo dat het een uitgelezen kans is vanuit mijzelf op te staan en het juiste te doen. Immers het bewustzijn is scheppend, wat inhoud dat omstandigheden, omgeving en alle ervaringen in het leven voortkomen uit dominerende denkpatronen. De weg die het bewustzijn kan inslaan is afhankelijk van de wijze waarop wij denken, waar weer uit volgt dat alles wat wij bezitten en waar wij naar streven - op welk gebied dan ook - voortkomt uit de kracht van onze gedachten.

  Met vriendelijke groet, Hessel Rolsma

 • Van Paulus Schürmann @
  Sehr geehrte Frau Mosmuller,
  vielen Dank für Ihre Auseinandersetzungen, Ihre kritische Offenheit und Ehrlichkeit! Ich möchte Sie hier noch auf einen weiteren Beitrag aus der deutschen Presse hinweisen, der vielleicht zu "unserer" Urteilsbildung als Baustein dienen kann:
  https://www.nachdenkseiten.de/?p=59617&utm_source=pocket-newtab
  Mit freundlichen Grüßen,
  Paulus Schürmann
 • Van Theophil @
  Welch ein Gegensatz dazu, der Wochenspruch aus dem Seelenkalender Wo 52.
  Welche Möglichkeiten, die darauf warten, realisiert zu werden durch das bewusste Erleben der Worte und damit durch das Erleben in sich selbst.
  Ist nicht gerade das eine gesundende Wohltat.