Home
>
Weekspreuk

Blog Weekspreuk

 • Weekspreuk 29, 20 - 27 oktober

  door Mieke Mosmuller

  20-10-2023 0 commentaren

  Voor zichzelf het stralen van het denken In het innerlijk krachtig te ontvlammen, Het beleefde zinvol duidend Uit de krachtbron van de wereldgeest, Is voor mij nu zomererfenis Is herfstrust en ook winterhoop.... lees meer

 • Weekspreuk 28, 13 - 19 oktober

  door Mieke Mosmuller

  13-10-2023 1 commentaren

  Ik kan in het innerlijk nieuw tot leven gewekt De wijdten van het eigen wezen voelen En vervuld van kracht gedachtenstralen Uit de ziele-zonne-macht Wijden aan de levensraadselen, Vervulling schenken aan menige wens, Die hoop reeds de vleugels verlamde... lees meer

 • Weekspreuk 27, 6 - 12 oktober

  door Mieke Mosmuller

  06-10-2023 0 commentaren

  In de diepten van mijn wezen dringen: Het wekt een verlangen vol voorgevoel, Dat ik mij zelfaanschouwend mag vinden, Als zomerzonnegave, die als kiem In herfststemming warmend leeft Als krachtdrijfveer van mijn ziel.... lees meer

 • Weekspreuk 26, Michael, 29 september - 5 oktober

  door

  29-09-2023 0 commentaren

  Natuur, uw moederlijke zijn, Ik draag het in mijn wilswezen En de vuurmacht van mijn wil Staalt de drijfveren van mijn geest, Opdat zij zelfgevoel baren Om mij in mijzelf te dragen.... lees meer

 • Weekspreuk 25, 22 - 28 september

  door Mieke Mosmuller

  22-09-2023 0 commentaren

  Ik mag nu mijzelf toebehoren En lichtend innerlijk licht uitbreiden In de duisternis van ruimte en tijd. Tot slapen beweegt het natuurlijke wezen, De diepten van de ziel moeten waken En wakend dragen zonnegloed In koude wintervloed.... lees meer

 • Weekspreuk 24, 15 - 21 september

  door Mieke Mosmuller

  15-09-2023 1 commentaren

  Zich zelf steeds scheppend, Wordt ziele-zijn zichzelf gewaar; De Wereldgeest streeft voort In zelfkennis nieuw tot leven gebracht En schept uit duisternis van de ziel De wilsvrucht van de zelfgewaarwording.... lees meer

 • Weekspreuk 23, 8 - 15 September

  door Mieke Mosmuller

  08-09-2023 4 commentaren

  Herfstachtig vermindert zich Het bekorende streven van de zintuigen; In de openbaring van het licht Mengen zich de vage sluiers. Ik zelf schouw in ruimtewijdten De winterslaap van de herfst. De zomer heeft aan mij Zichzelf gegeven.... lees meer

 • Weekspreuk 22, 1 - 7 September

  door Mieke Mosmuller

  01-09-2023 1 commentaren

  Het licht uit de wereldwijdten Leeft in het innerlijk krachtig voort Het wordt tot ziele-licht En geeft licht in de geestesdiepten Om vruchten vrij te maken, Die mensenzelf uit wereldzelf In het tijdenverloop laten rijpen.... lees meer

 • Weekspreuk 21, 25 - 31 Augustus

  door Mieke Mosmuller

  25-08-2023 0 commentaren

  Ik voel hoe vruchtdragend vreemde macht, zich sterkend, mij aan mijzelf geeft, De kiem voel ik rijpend En vermoeden lichtvol weven In het innerlijk aan de macht van de zelfheid.... lees meer

 • Weekspreuk 20, 18 -24 Augustus

  door Mieke Mosmuller

  18-08-2023 0 commentaren

  Zo voel ik pas mijn zijn, Dat ver van het wereld-zijn In zich zichzelf zou moeten uitdoven En bouwend slechts op de eigen grond in zich, Zichzelf zou moeten doden. ... lees meer